Veszprém az Interreg Duna Ister Programban

Az ISTER fő célkitűzése az ókori római úthálózat újbóli felfedezése és örökségének újjáélesztése a Duna mentén, amely egyben a kulturális és természeti örökség fenntartható használatán alapuló területi fejlődés előmozdításának kulcsfontosságú mozgatórugója.

Veszprém Megyei Jogú Város mint projektpartner a balácapusztai Villa Romana, a nemrég felfedezett nagyvázsonyi római kori település (Nagyreméz-dűlő), valamint Veszprém háromszögére, illetve az ezeket összekötő utakra helyezi a hangsúlyt.

A projekt a Laczkó Dezső Múzeum szakmai támogatásával valósul meg.

 

Villa Romana Baláca (Kép: Facebook)

A projekt tervezett eredményei:

- a római örökség jelenlegi stratégiáinak, terveinek és eszközeinek összehangolása, irányelvek horizontális, vertikális és területi integrációja, kialakítása és kommunikációja 

- római út-, és településhálózatok láthatóságának növelése a Duna Régióban, hozzájárulás a versenyképes turisztikai desztinációk kialakításához 

- az ISTER eredményeinek bemutatása a kulturális örökségért felelős politikai döntéshozóknak, ezen szereplők ösztönzése arra, hogy az ISTER ajánlásait beépítsék a regionális és helyi idegenforgalmi politikákba, területfejlesztési programokba és tervekbe

- közös, a római örökségeket érintő marketingstratégia kialakítása a Duna Régióban, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és igényeket.

 
Villa Romana Baláca (Kép: Facebook)

Projekt rövid szakmai tartalma:

A projekt kiinduló lépése a legfontosabb történelmi helyszínek és utak meghatározása, a római tárgyi és eszmei örökség szerepének és pozíciójának meghatározása a helyi és regionális fejlesztési koncepcióban.

Cél a római emlékhelyek (települések, utak, amfiteátrumok) összekapcsolása a „kortárs” örökség elemeivel, a lehetőségek feltérképezése, hogy a római történelmet és szokásokat miként lehet beintegrálni a helyi turisztikai kínálatba és az érdekelt gazdasági ágazatok tevékenységébe (mezőgazdaság, élelmiszertermelés, gasztronómia, kézművesség stb…).

Fontos szempont a római utak nem fizikai értelemben vett elérhetőségének biztosítása, népszerűségük növelése fejlett digitális eszközök és intelligens technológiák alkalmazásával.

Elkészül római utak és települések hálózatának atlasza, kisebb beruházások keretében megtörténik az útvonalak azonosítása és megjelölése speciális információs táblákkal, valamint a régészeti lelőhelyek nem invazív eljárásokon alapuló feltárása.