Az Interreg Dunai GeoTura Projekt munkaértekezlete Horvátországban

Az Interreg Dunai GeoTura Projekt sikeres munkaértekezlete Horvátországban, a Papuk UNESCO Globális Geoparkban (2018. 11. 26–28.)

A Papuk UNESCO Globális Geopark Horvátországban üdvözölte a Dunai GeoTúra Projekt partnereit 8 országból, köztük két magyar partnert (a Bakony–Balaton UNESCO Geoparkot alapító és fenntartó Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, illetve a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. képviselőit).

A projekt alcíme mutatja annak célját és küldetését: „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében”.

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A Horvátországban töltött két nap alatt a partnerek a geotermékeik fejlesztését és a Dunai GeoTúra utolsó periódusára eső, 2019-es promóciós kampányát vitatták meg, köztük a geoparkok közös megjelenését a berlini Nemzetközi Turisztikai Börzén (ITB).

A második napon egy szakmai kirándulásra is sor került Jankovacban, hogy a résztvevők jó gyakorlatok példáján vitassák meg a földtani szemléletformálás lehetőségeit. A találkozó kimondottan sikeres volt, minden partner elégedetten utazhatott haza és várja az utolsó projektidőszakot. A projektcsapat ezúton szeretne köszönetet mondani a Papuk UNESCO Globális Geopark szervezőinek, beleértve minden segítőjének és partnerének.

A projekt legfontosabb eredménye a közös „Dunai GeoTúra” lesz, melynek célja, hogy erősítse az együttműködést a geoparkok régiói között, és egy újszerű geoturisztikai termék létrehozásával növelje a geoparkok ismertségét és a látogatók számát.

A tapasztalatok megosztása, innovatív geoturisztikai termékek és új bemutatási módszerek tesztelése szükséges a helyi lakosság bekapcsolódásának, illetve a geopark menedzsment-kapacitásának erősítéséhez, és a minőségi szakadék csökkentéséhez a Duna-régió és az EU más, fejlettebb geoparkjai között.

További információ a projektről és a szervezőkről az alábbi linkeken elérhető:

 
Fotó: Papuk UNESCO Globális Geopark