Közgyűlési meghívó (2011.04.28.) Nyomtatás

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: KOZP/33-4/2011.

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2011. április 28-án 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • „A hónap műtárgya”: 50 éves a Bakonykarszt”
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2011.04.28.)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkezés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 

1.)   A Veszprémi Rendőrkapitány beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó:   dr. Giczi Róbert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, városi rendőrkapitány
 
2.)   Javaslat a 2011. évi Városi Közbiztonsági Keret felhasználására
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
3.)   Veszprém Megyei Önkormányzat beszámolója a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról 2010. évben
Előadó: Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
 
4.)   Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
5.)   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
6.)   A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 9/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
 
7.)   A füstköd-riadó tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
 
8.)   Döntés az Európai Városok Szövetségének közös finanszírozási pénzalapjához történő csatlakozásról
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
9.)   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző
 
10.)     Pályázat kiírása aljegyzői munkakör betöltésére
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
 
11.)     Költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
 
12.)     Döntés a civil keret terhére kiírt 2011. évi pályázatok elbírálásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
 
13.)     Döntés térfigyelő kamerák elhelyezéséről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
 
14.)     Hozzájárulás a Lovassy László Gimnázium KEOP-6.1.0/A/09/11 komponensű pályázatának benyújtásához
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
  
15.)     Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Unilever Magyarország Kft. között a Veszprém, 1950/16, és 1950/18 hrsz-ú ingatlanokon (1950/2 hrsz-ú ingatlanból kialakított) védelmi rendeltetésű erdőtelepítésre vonatkozó településrendezési szerződés megkötése
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
 
16.)     A HU-NER-TOWN-300 pályázat konzorciumi szerződésének a jóváhagyása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
 
17.)     „Veszprém város ösztöndíjasa” ösztöndíjpályázat 2011. évi kiírásának elfogadása
Előadó: Halmay György az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
 
18.)     A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2010. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke
 
19.)     A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan ellátást biztosító Befogadás Háza 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke
 
20.)    A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel hajléktalan személyek ellátása érdekében kötött Ellátási Szerződés módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
21.)     Javaslat a Nemzeti Összetartozás Napjáról való iskolai megemlékezés megtartásáról
Előadó: Forgóné Kelemen Judit önkormányzati képviselő
 
22.)    Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységéről 2010-2011. években (Pályázati Akcióterv)
Előadó: Brányi Mária alpolgármester
  
23.)    „Gizella díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
24.)    A „Pro Civitate” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester
 
25.)    „Ranolder-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Halmay György az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
 
26.)    Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester
 
27.)    Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 
 
Veszprém, 2011. április 22.
 


Porga Gyula
polgármester

 

Közgyűlési jegyzőkönyv 2011.04.28. (650.29 kB)

A zárt ülésen hozott döntések határozatai (37.53 kB)