Kérdések, javaslatok, együttműködés

A Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiuma kétnapos ülést tartott Veszprémben, a sajtó képviselői számára szerdán foglalták össze a tanácskozás legfontosabb témaköreit és az átalakuló közigazgatással kapcsolatos konzultációt.

A megyei jogú városok jegyzői Veszprémben egyeztettek az átalakuló közigazgatás még nyitott kérdéseiről.

Április 3-án és 4-én a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiuma kétnapos ülést tartott Veszprémben, a sajtó képviselői számára szerdán foglalták össze a tanácskozás legfontosabb témaköreit.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere örömét fejezte ki, hogy a megyei jogú városok polgármesterei után a megyei jogú városok jegyzői is városunkban találkoztak, valamint hangsúlyozta, fontos, hogy a jegyzői kollégium határozott véleményt fogalmazzon meg a közigazgatás átalakulásával kapcsolatban.

 
Porga Gyula

– A kollégium szerepe a közigazgatási rendszer átalakítása és az önkormányzatokat érintő módosítása kapcsán felértékelődik, egyrészt azért, mert a jogalkotás folyamatában igyekszünk véleménynyilvánító és javaslattevő szervként részt venni, másrészt pedig a törvények végrehajtása esetén fogalmazunk meg észrevételeket, és ennek eredményeképpen, ha kell, jogszabály-módosítási javaslatokkal állunk elő – mondta Dr. Szekeres Antal, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának elnöke, aki beszámolt az ülés részleteiről.


Dr. Szekeres Antal

A kétnapos tanácskozáson a résztvevők egyrészt véleményt cserélhettek, másrészt szakértői előadások hangzottak el, amelyek témáját közösen vitatták meg. Központi kérdés volt a március 1-jével módosult közszolgálati törvény változásainak témaköre, a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmezése – amely következményeként az önkormányzatoknak át kell gondolniuk vagyongazdálkodásukat és módosítani kell vagyonrendeletüket –, valamint a közigazgatásban dolgozók képzésének és átképzésének kérdésköre.


Dr. Patyi András

Ez utóbbi témához kapcsolódva prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora elmondta, szoros együttműködés alakul ki a jegyzői kollégium és az egyetem között, mivel az universitas figyelembe kívánja venni a szervezet javaslatait a közigazgatási képzés átalakítása során. – A gyakorló közigazgatás számára nem feltétlenül a doktori képzés a legfontosabb, hanem az, hogy az egyetemen végzett szakemberek jól megállják helyüket a mindennapi munka során – emelte ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Az egyeztetések során konkrét igényeket fogalmaztak meg a jegyzői kollégium tagjai a közigazgatási képzéssel kapcsolatban, és bizonyos hiányosságokra is felhívták prof. dr. Patyi András figyelmét. Veszprémet is érintő változás, hogy a közigazgatási továbbképzési rendszer átalakul, és hét egyetemi továbbképző-központ jön létre az országban, ezek egyike a veszprémi Pannon Egyetem lesz.


Dr. Mohos Gábor

Dr. Mohos Gábor, Veszprém Megyei Jogú Város jegyzője a sajtótájékoztatón röviden összefoglalta, mit is jelent a járási hivatalok kialakítása a gyakorlatban. Mint ismeretes, 2013. január 1-jétől átalakul a polgármesteri hivatalok tevékenysége, mert nagyon sok jegyző által ellátott hatósági ügy átkerül a kormányhivatalok időközben megalakuló járási kirendeltségeihez. Előreláthatóan a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak majd az okmányirodai, gyámhivatali és az építési hatósági ügyek, bár az utóbbi esetében még egyeztetések folynak. A jegyzőnél több jogkör is megmarad, többek között a hagyatéki, a gyermekvédelmi, az adóigazgatási és a környezetvédelmi hatáskör. Nagy kérdés, hogy a járási hivatalok infrastrukturálisan hogyan válnak le a polgármesteri hivatalokról, azaz helyileg milyen épületben fognak működni. Ezt nem lehet központilag meghatározni, a hivatalok helyének kijelölését az egyes városok és polgármesteri hivatalok jellegzetességeihez kell igazítani. 

Előremutató lépésnek tartja dr. Mohos Gábor, hogy a kollégium jegyzői összegzést készítenek a változásokat érintő kérdésekben, az elkészült anyagot pedig eljuttatják a szakminisztériumhoz, így szakmai véleményük megjelenhet a törvényjavaslatban.

Forrás: Vehír.hu