Fenntartható városfejlesztés Veszprémben
 
KDOP-3.1.1/E-13-2013-0002 – „Fenntartható városfejlesztés Veszprémben”
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata idén tavasszal pályázatot nyújtott be „Fenntartható városfejlesztés Veszprémben” címmel a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című konstrukciójára. A pályázat 40.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Regionális Operatív Program Irányító Hatósága által, így a pályázat a megvalósítás szakaszába léphet.
A projekt során elkészül egy Integrált Településfejlesztési Stratégia és hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumok, tanulmányok, melyek a város és térségének fejlesztési lehetőségeit is feltárják és magukba foglalják.
Támogatás összege: 40.000.000 Ft
Elszámolható projektköltség: 40.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósításának tervezett időpontja: 2013.07.01-2014.09.30
A pályázati konstrukció bemutatása
A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerepet szánnak. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Így alapelvként fogalmazták meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. A stratégiában meghatározott célok elérése érdekében a forrásokat integrált módon kívánják koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre.
A 2013. január 31-én meghirdetett „KDOP-3.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázati konstrukció célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. A teljes körű felülvizsgálat eredményeként az elkészülő dokumentumok akár a következő programozási időszak rendelettervezetei alapján körvonalazódó új forrásallokációs mechanizmusok megalapozásához is hozzájárulhatnak.
Az ITS átdolgozásának további célja, hogy kijelölésre kerüljenek azok az első olyan – lehetőleg komplex – városfejlesztési projektek, amelyek majd a 2014-2020-as programozási időszakban kerülhetnek támogatásra, amennyiben azokra forrás biztosítható. Mind a városfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) készítése, mind az abban foglalt beruházások későbbi tervezése és végrehajtása során elvárás a széleskörű partnerség, valamennyi, a településen érdekelt gazdasági, társadalmi szervezet, közigazgatási szerv részvételének biztosítása.
A projekt során megvalósuló tevékenységek
  • Közbeszerzési tevékenység
  • Projektmenedzsment tevékenység
  • Partnerségi együttműködés megvalósítása
  • Nyilvánosság biztosítása
  • Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítése, illetve a Településfejlesztési Koncepció összehangolása az ITS-sel
  • Egyéb tanulmányok készítése (2db)
Mi is az a partnerségi együttműködés?
A dokumentumok, tanulmányok készítése során elvárás egy szélesebb körű partnerségi együttműködés megvalósítása, tekintettel arra, hogy az ITS már nem csak a város, hanem a térségének fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza, melyek egymásra kihatással lehetnek. Ép ezért a partnerek között nem csak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) kormányrendeletben meghatározott szakhatóságok és közvetlenül határos települések, hanem a városra és közvetlen térségére hatást gyakorló települések Önkormányzatai, a városban működő főbb civil szervezetek, gazdasági szereplők, a kutatás-fejlesztés területén jeleskedők stb. is megkeresésre kerülnek.
A kormányrendeletben előírtakon túl a partnerek még alaposabb tájékoztatása érdekében apartnerségben személyes konzultációk úgynevezett partnerségi fórumok tartása is szükségessé válik. Ezeken a fórumokon a partnerek részt vehetnek, ötleteiket, fejlesztési elképzeléseiket elmondhatják, javaslatokat tehetnek a tervezett beavatkozási területeinkhez kapcsolódóan. Saját fejlesztési, településrendezési dokumentumaikat bemutathatják, esetlegesen kapcsolatot teremthetnek a fejlesztési céljaik és a város fejlesztési céljai között.
A fentieknek megfelelően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 218/2013.(IX.13) számú határozatában döntött a partnerségbe bevonandók köréről, illetve a 219/2013 (IX.13) számú határozatában döntött a partnerségi egyeztetésének szabályairól.
A projekt előrehaladásának bemutatása
A partnerségi együttműködés során az alábbi 5 partnerségi fórum (workshop), és azon belül 9 partnerségi rendezvény került megtartásra:
 
I. Projektindító workshop
 
II. workshop: 
Turisztikai ötletvásár
Polgármesteri séta
 
 
 
III. workshop:
Gazdasági és Kutató-Fejlesztő ötletbörze
Közszolgáltató és Infrastruktúra workshop
IV. workshop:
Önkormányzati workshop
Kulturális-Szociális-Társadalmi fórum
 
 
V. workshop:
Gazdasági workshop
Lakossági fórum.
 
 
VI. workshop:
Projektzáró workshop
 

A rendezvények alkalmával a meghívott vendégek elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat a tervezett beavatkozási területeinkkel, illetve saját fejlesztési elképzeléseikkel kapcsolatosan.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának véglegesítése folyamatban van. A véglegesített dokumentumok várhatóan a 2014. szeptember 11-én tartandó Közgyűlésen kerülnek elfogadásra.

Információ
A projektről bővebb tájékoztató és információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Projektkoordinációs Csoport
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36-88-549-186 
 
Dokumentáció

ITS egyeztetési változat:

Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálat egyeztetési változat:

Egyéb tanulmányok:

Cikkek a megvalósított partnerségi fórumokról


2014.02.14. XX. Évf. 6. szám 3. oldal

2014.01.24. XX. Évf. 3. szám 5. oldal

2013.12.13. XIX. Évf. 49. szám 4. oldal

2013.12.06. XIX. Évf. 48. szám 26. oldal


 

Végleges dokumentumok: 

icon Veszprém MJ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014–20) (3.65 MB)

icon Településfejlesztési Koncepció I. (Adatgyűjtés - helyzetelemzés) (76.94 MB)

icon Településfejlesztési Koncepció II. (5.05 MB)

A letölthető dokumentumok szerzői jogvédelem alatt állnak!

 

Segítség látássérülteknek 

Akadálymentes tájékoztató

Letölthető Foxit Reader program a PDF fájlok nagy kontrasztú megjelenítéséhez itt>>