A veszprémi Hősi kapu rekonstrukciója

A veszprémi Hősi Kapu rekonstrukciója turisztikai vonzerőfejlesztés céljából

KDOP-2.1.1/B-09-2010-0024
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a KDOP-2.1.1/B-09-2010-0024 azonosító számú pályázat keretében, 172 382 953 forint támogatást nyert el a veszprémi vár bejáratánál található ún. „Hősi kapu”, elterjedtebb nevén a várkapu fejlesztésére.
 
 
A projekt összköltsége: 262 803 474 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 172 382 953 Ft.
 
A támogatás intenzitása: 85 %
Önerő mértéke: 15 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 03. 11.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2013. 12. 20.
Finanszírozó: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
 
A várkapu elhelyezkedésénél fogva ma is egy olyan létesítmény, amelyet szinte minden városba érkező turista felkeres, és ezért kiválóan alkalmas a várost és a vár történetét bemutató anyag elhelyezésére. A fejlesztés megvalósulásával a „Hősi kapu” központi helyet nyerhet a város turisztikai vonzerőkínálatában.
 
Jelenleg a város fő attrakciója, a vár nem jelenik meg önállóan a turisták számára. A város felől érkezve ugyanis még csak nem is igazán érzékelhető, hogy a látogató egy középkori várnegyedbe érkezik és csak az egyes, más-más korokban létesült és más-más funkciójú épületek homlokzatai jelennek meg látványként számára.
 
 
Az 1938-ban megépült helyi védettséget élvező várkapu eredetileg is éppen ennek a funkciónak az ellátására létesült, már akkor is hiánypótló és figyelemfelhívó jelleggel épült, hogy ráébressze a látogatót arra, hogy egy várba érkezik éppen és nem „csak” egy utcán tovasétálva elhagyja az Óváros teret. Innen a jellegzetes kapu motívum is.
 
Az elmúlt időszakban több hasznosítója és kezelője, illetve rendeltetése volt a várkapu épületének, amelyek csak gyengítették az eredeti funkciót. A fejlesztés egyik célja a létesítmény eredeti rendeltetésének visszaállítása, amely egy lényegesen jobb technológiai infrastruktúra betelepítésével valósítható meg. Az LCD képernyők felületeinek a segítségével a kor technikai vívmányainak megfelelően, célzottan és gyorsan, „látogatóbarát” módon juttathatjuk információhoz az ide érkezőket.
 
A rekonstrukciós projekt keretében tervezett fő funkció kifejezetten a vár és a várhegy emlékhelyeinek bemutatását szolgálja. A kapunál a vendégek előzetes tájékoztatást kaphatnak a rájuk váró látnivalók jelentőségéről, történelmi múltjukról. Ezzel segítve a várbeli élményekre való ráhangolódást és a befogadást.
 
 
A szűk méretbeli adottságok kevéssé alkalmasak funkció kiteljesítésére, és ezért a fizikai felújítás nem kizárólag a műemléki várkapura szorítkozna, hanem a környezetének a teljes egészét is érintené.
 
A projekt keretében így kialakul egy zárt belső tér, ahol egy interaktív helytörténeti múzeum jöhet létre, ahol a várról, a városról készült mozgóképes film- és képi archívumának a bemutatása válik valóra egy állandó kiállítás formájában. Illetve az elektromos elosztószekrényt tároló trafóépület lesüllyesztésével és a környezet rendezésével kialakulhat egy félig fedett olyan külső közösségi felület is, ahol alkalomszerűen kisebb rendezvények és játékos foglalkozások szervezhetőek a vendégeknek. A korábbi helyén az ajándékbolt megmarad, szomszédságában egy kiállító-, gyülekező- és fényképkészítő hely alakítható ki, akadálymentes mosdókkal, valamint kitűnő panorámával a Séd-patak pajtakerti völgyére és a Fenyves utcára.
 
Ezzel is kiteljesítve az épület rekonstrukcióját, amely így már nem csak fizikailag, de funkcionálisan (szellemiségében) is megvalósulhat, így képes lehet a vár és tágabb környezetének a kapujává válni a turisták számára.
 
Kapcsolat
Közreműködő Szervezet:
KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet
T: +36 22 513 370
 
Kedvezményezett:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-100
Web: regi.veszprem.hu