Szociális Városrehabilitáció Veszprémben

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002

2012. augusztus 10-én  az Új Széchenyi Terv keretében a Közép-Dunántúli Operatív Programban  megjelent, a „Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című, KDOP-3.1.1/D2-12 kódszámú kiemelt projekt felhívás.

A szociális városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során. A leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészek egyrészt az ipari technológiával épített lakótelepeket és környéküket jellemzik, ahol kiemelt problémát jelent az épületek rossz fizikai állapotából adódó pazarló energiafelhasználás. 

A kiválasztás a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kétszakaszos értékelés keretében történt.

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 1.200.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 99,3 %

Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt zárás várható időpontja: 2015. június

Konzorciumi kör ismertetése:

A konzorcium vezető:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

 • Haszkovó utca 12. Társasház
 • Haszkovó utca 16. Lakásfenntartó Szövetkezet
 • Haszkovó utca 18. Lakásfenntartó Szövetkezet
 • Munkácsy Mihály utca 3. (2. számú) Lakásfenntartó Szövetkezet
 • György János egyéni vállalkozó
 • VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona intézmény
 • Városi Művelődési Központ
 • Művészetek Háza

A Szociális városrehabilitáció Veszprémben (Smaragdváros) projekt keretében egy több projektelemből álló fejlesztés valósul meg a Jutasi úti lakótelepen. A beruházás elemei:

Lakófunkciót erősítő tevékenységek

A tevékenység célja a szociálisan hátrányos helyzetű lakóterületeken minőségi lakókörnyezet biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése.

A fejlesztés a következő lakóépületeket érinti:

 • Haszkovó u. 18. (az épület északi és keleti homlokzati falának hőszigetelése, valamint a villámvédelmi rendszer részleges megújítása.
 • Haszkovó u. 16. (az épület lapos tetőszigetelésének felújítása, az épület lapos tetejének hő- és vízszigetelése, lépcsőházak földszinti nyílászáróinak cseréje, lépcsőházi ajtók cseréje.
 • Haszkovó u. 12. (liftrendszer korszerűsítése, a hozzá tartozó akadálymentesítés kiépítése)
 • Munkácsy M. u. 3. (az épület északi homlokzati falának hőszigetelése).

Életmód, konyha és közösségi tér kialakítása/Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

A projekt részeként a Veszprém, Táborállás tér 1. sz. alatti épületben (volt HEMO) meglévő konyha – étterem területének felújítása szerepel, továbbá a közösségi funkciókat ellátó, rendezvényeknek helyet adó közösségi termek, valamint ezek kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra (mint például játszóház, vizesblokk, dekorműhely, berendezett életmódkonyha). Az épület két szárnya két pályázat keretében kerül felújításra.

Ringató körzeti óvoda újjáépítése/Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

A meglévő épület elbontásra kerül és új, korszerű, gazdaságosan üzemeltethető óvoda építése valósul meg.

Erdei-, Kuckó tagóvoda
A koncepció alapján az intézmény északnyugati pavilonjában elhelyezkedő két helyiségbe kerülne kialakításra új funkció: a jelenlegi logopédiai szobába, (melynek mérete nem megfelelő) kerül át a gazdasági helyiség, a jelenlegi gazdasági helyiség pedig a mellette lévő csoportszoba alapterületét bővíti a későbbiekben, illetve egy új logopédiai szoba is kialakításra kerül. A pályázat megvalósításakor projektarányos akadálymentesítés valósul meg, amely magában foglalja a logopédiai szoba akadálymentes megközelítését, és akadálymentes mosdó kiépítését.

Közterületek fejlesztése

Cél: Az élhető városrész központi területeinek revitalizációja, az épített és természeti környezet minőségének fejlesztése illetve megújítása, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása a könnyebb elérhetőség és az egyszerű tájékozódás lehetőségének biztosításával.

A szociális városrehabilitációs projekt keretében a Jutas-Haszkovó lakótelepen VMJV Önkormányzata A-B-C-D-E jelű akcióterületeket jelölt ki.

Fenti meglévő területeken olyan táji- és térépítészeti beavatkozásokra van szükség, melynek eredményeképpen a közösségi-szociális térhasználat lehetőségei bővülnek, a közterületek funkcionális használata egységesen javul.

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

A projekt keretében a Haszkovó út 3286/1 hrsz-ú ingatlanon található – jelenleg nem elfogadható megjelenésben működő – „kispiac” komplett újjáépítését tervezik.

4 önálló egységet (pavilont) képező kispiacot alakítanak ki, az egyes pavilonok 2-2 db mobil modulrendszerű, acélvázas ISO szabvány szerinti konténerből állnak.

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek

Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok elsősorban az akcióterület lakossága számára kizárólag az akcióterületen megvalósulva. A „soft” programok végigkísérik a teljes projekt megvalósítási szakaszát, az alábbi szervezetek bevonásával:

Városi Művelődési Központ

Tartalom: Programalap és a további soft tevékenységek tervezetten
Összköltség: 42.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

VMJV Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona

Tartalom: Soft tevékenységek megvalósítása, ezen belül tervezetten
Összköltség: 30.900.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

Művészetek Háza

Tartalom: Soft tevékenységek megvalósítása, ezen belül tervezetten
Összköltség: 23.100.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %.

Fotódokumentáció: