Idős demensek nappali ellátójának kialakítása

 

A projekt címe:

"Idős demensek nappali ellátójának kialakítása"

A projekt azonosító száma:

TOP-6.6.2-15-VP1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 50.000.000 forint

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás időpontja: 2017. október 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Veszprém központi részének közvetlen közelében, a Völgyikút utcában található szociális épület (nyugdíjasház) idős demens emberek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatás fejlesztése valósult meg a gondozásukhoz szükséges helyiségek felújításával, átalakításával és a meglévő épület egy új épületrésszel történő bővítésével.

Az épület 4 szintes. A földszinten található étkező a nappali ellátást igénybevevőket, a szociális étkezőket és az otthon lakóit is kiszolgálja. Mind az épületet, mind a helységeket a nyitottság jellemzi, ami az integrált szolgáltatási hely szempontjából előnyös, de a demens ellátottakkal történő foglalkozás szempontjából határozottan hátrányos. Ez tette szükségessé az idős demens ellátás színvonalának növeléséhez hozzájáruló fejlesztést, amely egy külön foglalkoztató szoba, társalgó és a kapcsolódó szociális helyiségek kialakítását célozta.

A beruházás során a foglalkoztató szoba és társalgó kialakításán túl - tekintettel a gondozás nappali ellátás jellegére - a gondozottak részére nemenként pihenő szobák kerültek kialakításra, valamint ezekhez kapcsolódó vizesblokkok is létesültek. Az átépítés során kialakult egy raktár és egy takarítószer tároló is. A társalgóból az udvarba ki lehet jutni, itt az épület mellett közvetlenül egy fedett terasz létesült.

Eszközbeszerzés a felújított – átalakított – bővített infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzését és üzembe helyezését foglalta magában (pl.: asztalok, ágyak, heverők, kanapék, szekrények, informatikai eszközök, TV, függöny, karnis).

A fejlesztésben foglalt felújítási, átalakítási, bővítési munkák során teljesült a Pályázati Felhívásban foglalt projektarányos akadálymentesítés. Az épületben egy bejárat és egy mellékhelyiség akadálymenetesen elérhető.

A beruházással a demensek számára a szükségleteknek megfelelő szeparált gondozás lehetősége adottá vált, úgy hogy a környezet (teljes épület) integráltsága továbbra is megmaradt.

A projekt közvetlen célja, hogy az idős, esetleg még demenciában is szenvedő hozzátartozóikat a családtagjaik napközbeni munkavégzésük idejére kulturált, biztonságos, felügyelt közösségben tudhassák. Amennyiben a család az ellátórendszerrel közösen gondoskodik az idősről, a hozzátartozó munkaerőpiaci részvétele a nappali ellátáshoz igazodva lehetségessé válik. A közvetlen cél megvalósulásával a pályázat hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez.