Kertváros csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem

 
A projekt címe:
„Csapadékvíz elvezetés I. ütem  Kertváros csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.3.3-15-VP1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 273 millió  Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás időpontja: 2018. szeptember 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési céljai közt régóta kiemelt jelentőségű a település infrastruktúrájának fejlesztése, ezen belül is kiemelt helyen szerepel a belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése.  A projekt integráltan kapcsolódik a város fejlesztési koncepciójához.

A beruházás Veszprém belterületén épült meg, a projekt révén mintegy 1529,5 m csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése, illetve kapacitás bővítése történhetett meg.

A Budapest úton a meglévő főgyűjtőként funkcionáló zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna kapacitás bővítése valósult meg. Új, zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna épült a Tulipán, Mikszáth Kálmán, Muskátli, Rózsa, Balaton, Viola és Kabay János utcákban, csatlakozva a településrészen már meglévő csapadékcsatorna rendszerhez.

A projekt kivitelezője a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Practical Kft. volt, a műszaki ellenőrzést a Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. végezte.

A beruházással a környezetbiztonság nagymértékben növekedett, rendezettebbé vált a város területén lehullott csapadék elvezetése.