Közgyűlési meghívó (2006.09.14.)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 2042-12/2006.

 

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2006. szeptember 14-én 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye:  Városháza „Kossuth” terme.

 

 

 

Napirend előtt:

     

  • A hónap projektje: a Lovassy László Gimnázium felújítása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   

Napirendi pontok:

  (a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)Közgyűlési előterjesztések mentése

  

1.)  Közbeszerzési tanácsnoki beszámoló az Önkormányzat 2005-2006. évi közbeszerzési ügyeiről
Előadó:  Dr. Mátyás István közbeszerzési tanácsnok

 

2.)  Döntés a Magyar Hősök Emlékünnepének megünnepléséről
Előadó:  Dr. Varga Zoltán képviselő

   

3.) 
A.)  Beszámoló az Önkormányzat 2006. I. félévi gazdálkodásáról
B.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosítása
Előadó:  Dióssy László polgármester

  

4.)  A szociálisan rászoruló személyek részére nyújtható adósságkezelési szolgáltatás
      működtetésről szóló rendelet megalkotása

Előadó:  Gyimesi Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

5.)  Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról
      és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotása

Előadó:  Gyimesi Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

6.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
      a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 34/2004. (IV.01.) Ör módosítása

Előadó:  Gyimesi Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

7.)  Intézményi térítési díjak megállapítása a nevelési - oktatási intézményekben
Előadó:  Asztalos István alpolgármester

 

8.)  
A.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002. (XI.15.) Ör. módosítása és kiegészítése
Előadó:  Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

B.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása és kiegészítése
Előadó:  Németh László irodavezető

  

9.)   Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 22/2006. (VI. 27.) Ör. módosítása és az Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek (nem lakás célú bérlemények) értékesítési és versenyeztetési szabályzatának elfogadásáról illetve módosításáról szóló 101/2002. (IV. 30.) és 147/2002. (V. 31.) Kh. számú határozatok hatályon kívül helyezése
Előadó:  Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző                                                     

   

10.)   Veszprém Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítása (TszT, SZT, HÉSZ módosítás, Aranyosvölgyi lakóterület)
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

 

11.)   Jelentés az ÁSZ vizsgálatok kapcsán tett intézkedések időarányos végrehajtásáról
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

   

12.)   A Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti belső ellenőrzési feladatra vonatkozó ellátási szerződés módosítása
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

 
13.)   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakóépület felújítási programja
Előadó: Németh László irodavezető

 

14.)   A 0320 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jog megszerzése „Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt” megvalósításához
Előadó: Németh László irodavezető    

 

 

15.)   Iparosított technológiával épített lakóépületek (LA-2) energiatakarékos felújításának támogatására beérkezett pályázatok
Előadó: Szurmai Zoltán a Gazdasági Bizottság elnöke

 

16.)   Tájékoztató a Megyeház tér ötletpályázatáról 
Előadó: Horváth Gábor főépítész

  

17.)   „Veszprém város ösztöndíjasa” cím adományozása, a 2006. évi elismerések odaítélése (ZÁRT ÜLÉS)

Előadó: Katanics Sándor az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 

 

18.)   Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó:  Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

   

 

 

19.)   Fegyelmi ügy tárgyalása (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó:  Dióssy László polgármeste, Dr. Bense László Erik fegyelmi biztos

  

20.)  EGYEBEK

 

 

 

Veszprém, 2006. szeptember 7.

 

 

 

Dióssy László          

  

 

Megjegyzés: Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy az ebédszünet előtt a II. világháborús emlékműnél elhelyezett emléktábla avatására kerül sor.