Közgyűlési meghívó (2006.12.14.)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 2042-17/2006.

 

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2006. december 14-én 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye:  Városháza "Kossuth" terme.

 

 

 

Napirend előtt:      

 
A hónap műtárgya:
  •   Holányi Julianna kiállításának zárása


Napirendi pontok:
 

Közgyűlési előterjesztések mentése  (a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 

1.)   
A.)    A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosításáról és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletek megalkotása
B.)    Beszámoló az Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó:    Debreczenyi János  polgármester


2.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési koncepciója
Előadó:    Debreczenyi János  polgármester


3.)   
A.)    A helyi ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás díjairól, illetve a vízfogyasztás rendjéről szóló, többször módosított 11/1994. (III.25.) Ör. módosítása
B.)    A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 52/1996. (XI.29.) Ör. módosítása
C.)    A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról, és annak kötelező igénybevételéről szóló 35/2004. (IV.1.) Ör. módosítása
D.)    Veszprém város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 59/2005. (XII.15.) Ör. módosítása
E.)    A temetőkről és a temetkezésről szóló, többször módosított 37/2000. (X.30.) Ör. módosítása

Előadó:    Czaun János  alpolgármester


4.)     A Balaton Volán Személyszállítási Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a decemberi ünnepi helyi járati menetrend módosítása
Előadó:    Czaun János alpolgármester


5.)    A 2007. évi intézményi étkezési térítési díjak megállapítása a nevelési - oktatási intézményekben
Előadó:    Porga Gyula  alpolgármester


6.)    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002. (XI.15.) Ör. módosítása és kiegészítése
Előadó:    Dr. Büki Szilvia   jegyző, címzetes főjegyző


7.)    A multifunkciós csarnok megvalósítási koncepciójának elfogadása
Előadó:         Scher Ágota és Németh László irodavezetők


8.)    Tájékoztató a multifunkciós csarnok előkészítésében történt intézkedések vizsgálatáról
Előadó:         Debreczenyi János polgármester

Megjegyzés: (A 7. és a 8. sorszám alatt levő "előzetes" előterjesztések bizottsági tárgyalására (Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési, Ügyrendi és Igazgatási) rendkívüli együttes ZÁRT ülésen 2006. december 13-án 13,00 órakor a Városháza II. emeleti 206-os tárgyalótermében kerül sor.)


9.)    Megállapodás - Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási - Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról, valamint a veszprémi Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása
Előadó:    Porga Gyula  alpolgármester


10.)   Veszprém Megyei Jogú Város fejlesztési elképzelései a Közép-dunántúli Regionális Operatív Programban és a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési tengely stratégiában
Előadó:          Németh László irodavezető


11.)   Turisztikai regionális központ megvalósításának lehetősége Veszprémben
Előadó:     Péterné Rózsa Mária a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi   Bizottság elnöke, társadalmi kapcsolatok tanácsnoka


12.)    Beltéri világítás és fűtéskorszerűsítés a "Szemünk Fénye" program keretében
Előadó:          Németh László irodavezető


13.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I. félévi munkaterve
Előadó:          Debreczenyi János Polgármester

 

14.)    A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása tagdíjának módosítása
Előadó:          Debreczenyi János polgármester15.)    Intézkedési terv az Állami Számvevőszék által - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátása tárgyában - lefolytatott ellenőrzésének megállapításaira
Előadó:          Debreczenyi János polgármester és Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


16.)     Biztosítási konstrukció
Előadó:          Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


17.)     Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej programban történő részvételére
Előadó:          Porga Gyula alpolgármester


18.)     A Liszt Ferenc Kórustársaság, mint kiemelt művészeti együttes  támogatása
Előadó:          Porga Gyula alpolgármester


19.)     Szerződés megkötése a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal
Előadó:        Dr. Hudvágner Tamás a Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke


20.)     A bentlakásos szociális és a gyermekek napközbeni ellátását, továbbá átmeneti gondozását biztosító intézmények érdekképviseleti fórumába tagok delegálása
Előadó:          Dr. Strenner Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke


21.)     Döntés a civil szervezetek támogatásáról (Az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előadó:          Péterné Rózsa Mária  a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság elnöke, társadalmi kapcsolatok tanácsnoka


22.)     Önkormányzati ingatlanok törzsvagyonbeli változásai
Előadó:         Czaun János  alpolgármester


23.)    Kötelezettségvállalás a parlagfű elleni kötelező védekezés feladataira
Előadó:         Thury Péter   irodavezető


24.)    Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága teljesítmény-követelményei alapját képező célok meghatározása (2006-2010)
Előadó:         Debreczenyi János polgármester, és Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


25.)    A Mártírok útja csapadékvíz csatorna rekonstrukciója a "Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt" megvalósításával párhuzamosan
Előadó:          Németh László irodavezető


26.)     "Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt"-hez kapcsolódó szennyvízcsatorna-vezetési szolgalmi jog alapítása a Veszprémi 0245/5. és a 0242/1. helyrajzi számú ingatlanokon, a szolgalom alapítása ellenértékének megállapítása (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó:          Németh László irodavezető


Egyebek
                     

Veszprém, 2006. december 6.

 

 

 

Debreczenyi János