Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

Önkormányzati képviselők (4 fő)

Katanics Sándor elnök

Kovács Áron Zoltán alelnök

dr. Strenner Zoltán tag

Pálinkás Roland tag

Külső szakértők (3 fő)

Takács László Szilárd

Kerekes Miklós

Pálfalvi Zoltán

 


Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 • közreműködik a Közgyűlés költségvetési döntéseinek, a helyi adókra vonatkozó rendeletek, a hatósági ármegállapításra vonatkozó közgyűlési döntések előkészítésében a Gazdasági Bizottsággal együtt,
 • megvitatja és véleményezi:
 • a költségvetési előirányzatok teljesítését,
 • a Közgyűlés elé kerülő pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket, javaslatokat,
 • az intézmények részére - a költségvetésben biztosított - fejlesztési, működési és fenntartási előirányzatok elosztását,
 • a költségvetési intézmények közötti előirányzatok átcsoportosítását,
 • a Közgyűlés vállalkozásainak pénzügyi vonatkozású várható kihatásait,
 • az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét,
 • szervezi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodó tevékenységének összehangolását,
 • ellenőrzi az egyes bizottságok szükség szerinti közreműködésével a polgármester és a Polgármesteri Hivatal, illetőleg az önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervek pénzgazdálkodási tevékenységét, a Közgyűlés költségvetési döntéseinek végrehajtását,
 • vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.