Nyitottság, együttműködés...

- Meg kell találni a munkához a szövetségeseket - mondta Porga Gyula, a város új polgármestere, akivel hivatalba lépésének napján beszélgettünk.

- Meg kell találni a munkához a szövetségeseket - mondta Porga Gyula, a város új polgármestere, akivel hivatalba lépésének napján beszélgettünk.

- A választás előtt óvatosan nyilatkozott az esélyeiről.

- Benne volt a levegőben, hogy sikerül nyerni, de a támogatási arány, a 64 százalék meglepett. Ekkora támogatottsága polgármesternek még nem volt Veszprémben. Nagy öröm, de nagy felelősség is. Konszenzus jött létre a városban, és ennek a konszenzusnak én állok az élén, ez azt is jelenti számunkra, a pártpolitikai viták helyébe a várospolitikát kell állítanunk. A győzelmet alázattal kell fogadni. Alázattal és felelősséggel szeretnék dolgozni az elkövetkező négy évben, úgy, hogy azok a választók, akik most elfogadtak, ne legyenek csalódottak, sőt, akik nem engem választottak, ők is győztesnek érezzék magukat.

- A képviselőjelöltek esetében ilyen eredményre számított?

- A célunk az volt, hogy mind a tizenkét egyéni körzetben nyerjünk  amikor kimegy az ember a pályára, győzni megy ki. Mindegyik jelöltünk úgy indult a versenyben, hogy ő győzzön, és mi mindent meg is tettünk, hogy sikeresek legyenek. Volt három-négy olyan körzet, amitől tartottunk egy kicsit, de jól döntöttünk, amikor a jelölteket a tapasztalat és megújulás jegyében összeállítottuk. A választási eredmények igazolták taktikánkat.

 
Biztosan más típusú polgármester leszek, mint a korábbiak, mivel az én személyiségem alapvetően más - mondta Porga Gyula

- Ma vette át a hivatalt, korábbi alpolgármesterként jól ismeri az ügyeket.

- Sőt, sok folyamatban lévő ügynek én voltam a felelőse, nagy terület tartozott hozzám. A város ügyeinek átvételét illetően képben vagyok, a polgármesteri egyszemélyi felelősség még- is más, mint az alpolgármesteré.

- A folyamatban lévő ügyeket folytatja az új testület?

- Nem is tehet mást. Vannak megkezdett beruházásaink, Kertek és kolostorok projekt, belvárosi rehabilitációs projekt, BudapestJutasi úti körforgalom, ezeket át kell venni az új testületnek.

- Polgármesterként melyek az első teendői?

- Elsősorban technikai jellegűek. Csütörtökön alakuló ülés, majd ahhoz, hogy a közgyűlés el tudjon kezdeni működni, meg kell választani a két alpolgármestert, fel kell állítani a bizottsági struktúrát.

- Korábban szó volt arról, az egyik alpolgármester kívülről jön, az eddigi gyakorlattól eltérően nem tagja a testületnek.

- Úgy ítélem meg, az egyéniben bejutott tizenkét ember között van alkalmas, akire ezt a feladatot, ezt a terhet  rá  lehet  bízni  tehát nem lesz külső alpolgármester. A bizottságok száma a korábbinál kevesebb lesz, hiszen a képviselők száma is kevesebb.

- A kisebbségben lévő öt képviselőre milyen arány- ban számít a bizottsági munkában?

- A választási eredményekkel arányos lesz a képviselet a bizottságokban, mind a belső, mind a külső szakértők tekintetében.

- Polgármesterként más feladatai lesznek, mint alpolgármesterként voltak. Mit gondol, ön is, személyisége is változik?

- Bízom benne, hogy én nem változom. Biztosan más típusú polgármester leszek, mint a korábbiak, mivel alapvetően más a személyiségem. Egy jó vezetőnek nem biztos, hogy mindenhez érteni kell, de olyan stábot, háttércsapatot kell felépíteni és egyben tartani, amely segíti a munkát. Nem irányítani szeretném a várost, hanem szolgálni.

- Korábban a párbeszédre, partnerségre helyezte a hangsúlyt.

- Nyitottság, párbeszéd, együttműködés  ez is a személyiségemből adódik. Kellenek azok a szövetségesek, akik szeretik a várost és segítenek abban, hogy Veszprém ne csak Magyarországon, de Európában is látható legyen. Számítok a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre.

- Vajon Veszprémre számíthatnak-e mások, gondolok itt a katasztrófa sújtotta települések lakóira?

- Kedden felhívtam a devecseri és a kolontári polgármestereket, felajánlottam nekik, ha olyan segítségre van szükségük, amit egy megyei jogú város tud adni, azt meg- adjuk. Az alakuló ülésen a közgyűlés nyilván elfogadja a javaslatomat  mivel a korábbi tanácsnoki rendszert megszüntetjük , hogy a tanácsnoki keretben lévő összegeket ajánljuk fel a katasztrófa sújtotta területek önkormányzatainak.

- Kiemelt feladat a munkahelyek megőrzése, lehetőség szerint munkahelyek teremtése. Veszprém hagyománya, múltja, pezsgő kulturális jelene arra predesztinál bennünket, hogy a turizmus adta lehetőségeket is kiaknázzuk, éljünk az egyetemi tudásközpont, kutatás-fejlesztési projektek adottságával. Bízom benne, hogy erre az alapra épülve minél több cég települ Veszprémbe és környékére, valamint az új ipari parki fejlesztések szintén munkahelyeket tudnak létrehozni.

Forrás: Napló