Közgyűlési meghívó (2013.02.28.) Nyomtatás

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: KOZP/114-2/2013.

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2013. február 28-án 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • „A hónap civil szervezete”: Jeruzsálemhegyi Baráti Kör – „veszprémi viselet ”
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2013.02.28.) (6.31 MB)


1.
A.) Közös önkormányzati hivatal létrehozása Eplény, Tótvázsony és Hidegkút Községek Önkormányzataival
B.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésről és az új ügyvezető igazgató megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. Hozzájárulás jóváhagyása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. fejlesztésében megvalósuló fűtőmű-rekonstrukciós beruházáshoz
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprém, Jutasi úti műfüves sportpálya és sportközpont (Veszprém belterület 2368/9 és a 2368/10 hrsz.-ú) ingatlanok haszonkölcsön szerződésen alapuló használatáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

8. Döntés pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Operatív Program „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” KDOP-3.1./E-13 című felhívásra 
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes forgalomképes önkormányzati ingatlanok hasznosítási felülvizsgálatáról szóló 288/2011. (X.28.) VMJVÖK határozatának módosítása 
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

10.
A.) A Veszprém, Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítési árának felülvizsgálata

B.) A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz. alatti ingatlan (Ady Endre utca felőli telekrész) ajándékozási előszerződésének módosítása

Előadó: Brányi Mária alpolgármester

11. Döntés a 3018/189 helyrajzi számú ingatlan (Láhner György u. 8.) megvásárlásáról a Petőfi Színház műhelyház funkciójának elhelyezése érdekében 
Előadó: Brányi Mária alpolgármester 

12. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási rendjéről, és a 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Döntés a Vadvirág Körzeti Óvoda „Csillagvár” Waldorf Tagóvoda csoportjának létszámbővítéséről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

14. Döntés térfigyelő kamerák elhelyezéséről, a 151/2011. (IV.29.) VMJVÖK határozat módosításáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

15. Megállapodás jóváhagyása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal az elővárosi közlekedést biztosító távolsági autóbuszok helyi közlekedéséről 
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

16. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi működésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerződés módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

17. Döntés a 2013. évi Civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

18. Intézkedési terv Veszprém Város Idősügyi Koncepciójának végrehajtására
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

19. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2012. évben
Előadó: Szabóné Virányi Judit az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület elnöke 

20. Tájékoztató a képviselők és a külső szakértők költségtérítésének és tiszteletdíjának elszámolásáról
Előadó: Nagy Piroska a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

21. „Veszprém Városért Pro Urbe” érdemérem adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

22. Fellebbezések elbírálása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

23. Egyéb

 

 

 

Veszprém, 2013. február 22.

 

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2013.02.28.