Közgyűlési meghívó (2015.05.28.) Nyomtatás

 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: KOZP/1-5/2015.

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2015. május 28-án 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • A „hónap eseménye”: „Jótékony mozgás” – Krenhardt Eszter hetedik osztályos tanuló példamutató cselekedete
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott:

  • Döntés a Csarnok Kft. Felügyelő Bizottságába tag megválasztásáról
  • Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosításáról

  

Napirendi pontok:

  Közgyűlési előterjesztések (2015.05.28.)
  (a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkezés nélkül is letölthetőek)

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heim Pál Alapítvány között megkötendő együttműködési megállapodásról a „Heim Pál Mesekórház Gyermekegészségügyi, Mentálhigiénés és Életmód Központ” létrehozása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Döntés a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 9705/1 hrsz-ú (Posta út); 2820 hrsz-ú (Győri út); 2628 hrsz-ú és 2732 hrsz-ú (Vasút út) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről
Előadók: Porga Gyula polgármester
Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke, a Gyulafirátóti Településrészi Önkormányzat elnöke és a Kádártai Településrészi Önkormányzat elnöke

6. Közterület elnevezése
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

8. A Veszprém, Ádám Iván utca 1. szám, 4768 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

9. A Veszprém Városi Idősügyi Tanácsba tag delegálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

10. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák Alapító okiratának módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

11. Döntés a civil keret terhére kiírt 2015. évi pályázatok elbírálásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

12. Döntés a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa 2016. évi pályázat benyújtásáról és előzetes kötelezettségvállalás önrész biztosítására
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnök

14. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnök

15. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2014. évben
Előadó: Máhl Szabolcs ügyvezető igazgató

18. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

19. „Véghely-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

20. „Perlaky-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnök


Veszprém, 2015. május 22.

 

 

 

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2015.05.28. (mellékletekkel) (12.86 MB)