Szüleink után a legfontosabb minták

A jövő generációjának nevelésében kimagasló munkát végző óvodai és iskolai pedagógusokat díjaztak a pedagógus napon. – Nemcsak oktatói és nevelői ők a gyerekeknek, de a legfontosabb minták is a szülők után – mondta beszédében Porga Gyula polgármester.

A jövő generációjának nevelésében kimagasló munkát végző óvodai és iskolai pedagógusokat díjaztak szerdán a városi pedagógus napi ünnepség alkalmából.

1959 óta minden évben június első vasárnapján ünnepeljük a pedagógusokat, ennek apropóján városunkban is megtartották a hivatalos pedagógus napi ünnepséget szerdán, a Lovassy Gimnáziumban.

Porga Gyula köszöntőjében elmondta, a pedagógusok munkája semmilyen más foglalkozáshoz nem hasonlítható, életre szóló hivatás. Nemcsak oktatói és nevelői ők a gyerekeknek, de a legfontosabb minták is a szülők után. Büszkék lehetünk veszprémi pedagógusainkra, akik magas szintű szakmai munkájuk mellett óvó, védő, szerető, támogató lelkiséggel állnak gyermekeink mellett. Ez a lelkiség pedig felnőttként is elkísér. Magam is megtapasztaltam, hogy egy-egy bölcs szavuk, mondatuk hosszú évtizedekkel később is eligazítást mutat, tanácsot ad nehéz élethelyzetekben – fogalmazott a polgármester.


Porga Gyula

A pedagógus munka felelőssége éppen abban rejlik, hogy hosszú évtizedekre meghatározza a tanítvány szellemi világát, magatartását. Tanár és tanítvány kapcsolata, a tanítvány boldogulása, életének sikere mindennél fontosabb. Számunkra, veszprémiek számára ezért is különösen fontos a pedagógusok munkája, mert Veszprém az oktatás, a kultúra, a tudomány városa. Iskolaváros, mely ezer éves hagyománnyal rendelkezik az ifjúság nevelésében. Egyetemünk nemzetközileg is elismert, alap- és középfokú oktatási intézményeink országosan is kiváló szinten teljesítenek. Ez legfőképp a pedagógusok érdeme – osztotta meg ünnepi gondolatait Porga Gyula.

A városi ünnepségen adták át a Ranolder-díjakat is, az oktatás-nevelés területén kimagasló munkát végzett és példamutató tevékenységet folytató pedagógusoknak. 2016-ban Veszprém MJV Önkormányzata Ranolder-díjat adományozott Gerölyné Joó Katalinnak, Remete Jánosnénak, Wenczel Zsuzsannának és Szauer Istvánnak.


Gerölyné Joó Katalin

Gerölyné Joó Katalin tanítói diplomáját az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szerezte. 1994­től dolgozik Veszprémben, a Báthory István Általános Iskolában működő Kék Madár Személyközpontú Programban, melynek meghatározó egyénisége. Munkáját szakszerűen és lelkiismeretesen végzi. Változatos nevelési­ oktatási módszerekkel törekszik diákjai érdeklődését felkelteni, egyéni, tanulást támogató eszközöket készít. Gyakorlati tanácsokkal, hasznos ötletekkel látja el kollégáit. Számos pedagógus módszertani és meseíró pályázaton vett részt és szerzett elismerést. Tanítványai is hosszú évek óta szerepelnek a díjazottak élvonalában a különböző pályázatokon és versenyeken. Tehetségét, tapasztalatait megosztja másokkal is, projektmunkái megjelentek különböző kiadványokban.


Remete Jánosné

Remete Jánosné 1981-­től dolgozott Veszprém különböző óvodáiban óvodavezető­ helyettesként, óvodavezetőként és óvónőként egyaránt. 2013 óta a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus, általános vezető helyettese. Vezetői munkájában mindig elsődleges szerepet játszott az intézménybe járó gyerekek érdekének teljes mértékű figyelembevétele, a boldog gyermekkor biztosítása. Nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok teremtésére és őrzésére, ezzel biztosítva önálló arculatot óvodájának. Fontosnak tartotta az óvodában meglévő értékek megőrzését, az óvodapedagógusok szakmai fejlődését és kiteljesedését, az integrált nevelést. Munkáját a rendszeresség és a következetesség valamint a családok partnerként való elfogadása jellemezte.

 

Wenczel Zsuzsanna

Wenczel Zsuzsanna magyar­ orosz szakos diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen, német szakos diplomáját pedig a Veszprémi Egyetemen szerezte. 1998 óta a Lovassy László Gimnázium tanára, ahol saját bevallása szerint szellemi otthonra talált. Ma a gimnázium egyik meghatározó tanáregyénisége, töretlen lelkesedését, hivatástudatát tanítványai és kollégái egyaránt érezhetik. Tanítványaival számos versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. Felejthetetlen irodalmi színpadi műsorokkal színesíti az iskola életét. Hatalmas empátiával, segíteni akarással fordul a tehetséggondozó programban tanuló diákokhoz is, az iskola külföldi kapcsolatainak egyik legaktívabb résztvevője.


Szauer István

Szauer István 1984­ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A Hriszto Botev Általános Iskola tanáraként lelkiismeretes nevelő­ oktató munkát végzett. Tanítványai állandó résztvevői voltak a különböző technika és biológia tanulmányi versenyeknek. Egyéniségének az intézmény életében meghatározó szerepe volt. 1998­ban az iskola igazgatójának nevezték ki. Vezetői munkáját az odafigyelés, a türelem, a sokszínűség, a kollégákkal való hatékony együttműködés jellemezte. 2007­ig, Veszprém MJV Oktatási és Sport Irodájának vezetőjévé történt kinevezéséig volt az általános iskolai igazgatói munkaközösség vezetője. Mind szakmailag, mind erkölcsileg magas színvonalon látta el feladatát. Hosszú évek óta a Pannon Egyetem oktatója. 2012 óta a Klébersberg Intézményfenntartó Központ Veszprém megyei tankerületi igazgatója.


Kanyár Erika

Évek óta hagyomány a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub által alapított, Dr. Borsi Lőrinc-díj átadása is, melyet 2016-ban Kanyár Erika, a klub elnöke vehetett át értékes pedagógiai pályafutásáért, és a pedagógus klub közösségéért végzett szerteágazó, áldozatos tevékenysége elismeréseként.

Kanyár Erika 37 éven át tanított a Veszprémi Közgazdasági Szakközép-iskolában. Gyors és gépíró, valamint magyar nyelv­ és irodalom szakos tanárként évtizedeken keresztül sikeresen készítette fel a diákjait versenyekre. 2007­ben kapcsolódott be a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub életébe. Kezdetben előadásokat tartott, majd 2011­ben elvállalta a klub vezetését. Vezetőként igyekezett megtartani a hagyományokat, de a folyamatos megújulásra is nagy hangsúlyt fektetett. Sikeres előadások, programok, a 2015­ös szabadegyetem megszervezése és a klub közel fél évszázados fennállásának értékes, gazdag tevékenységét bemutató kiadvány szerkesztése fűződnek a nevéhez.

Az ünnepségen közreműködött a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar.

Forrás: Vehír.hu