Jubileum és Pro Meritis díj az idősek otthonában

Az I. számú Idősek Otthona munkatársa, Marton Andrea csütörtökön, a 30 éve fennálló intézmény jubileumi ünnepségén vehette át a Pro Meritis díjat szociális területen végzett kiemelkedő gazdasági munkájának elismeréseként.

Az I. számú Idősek Otthona munkatársa, Marton Andrea csütörtökön, a 30 éve fennálló intézmény jubileumi ünnepségén vehette át a Pro Meritis díjat szociális területen végzett kiemelkedő gazdasági munkájának elismeréseként.

A Pro Meritis díjjal azon személyeket tüntetik ki, akik tevékenységükkel Veszprém anyagi, szellemi és művészeti életét gazdagítják.

Marton Andrea 30 éve, fennállása óta munkatársa az I. számú Idősek Otthonának. Egész pályafutása alatt magas szintű tudással, nagy szakmai alázattal végezte munkáját a város idősellátását szolgáló intézményben. Irányította, szervezte, ellenőrizte a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Munkaterületének áttekinthetősége érdekében nemcsak gazdasági-­pénzügyi végzettséget, hanem szociális felsőfokú végzettséget is szerzett, így a gazdálkodás előterében álló szociális szolgáltatásokat, a problémákat is testközelből ismerte. Munkáját a tiszta erkölcsiség, jelentéseit az átláthatóság, szakmai irányultságát a realitásokat figyelembevevő átgondolt előretervezés jellemezte – hangzott el laudációjában.

 
Marton Andrea

Az idősek érdekében végzett szakmai tevékenységek elősegítéséért, valamint a szociális területen végzett kiemelkedő gazdasági munkájának elismeréseként 2016-ban Pro Meritis Emlékérmet vehetett át Porga Gyula polgármestertől.

A díjátadóval egy időben zajlott az éppen 30 évvel ezelőtt, 1986. július 1-jén megnyitott intézmény jubileumi ünnepsége is, amely egyben Veszprém második legrégebben fennálló, idősek ellátását végző intézménye is.


Porga Gyula

A polgármester ünnepi beszédében elmondta, egy város részéről minimum elvárás, hogy garantálja az ott élők biztonságát, amiben Veszprém kiemelten részt vállal. Az elmúlt években rengeteg nyugdíjas klub jött létre, de az önkormányzati szolgáltatások sem csökkentek, a magas minőségű szakmai ellátást biztosító, jó szellemiségű intézményekre pedig nagy igény mutatkozik. Ezt képviseli az I. számú Idősek Otthona is, köszönhetően a jelenlegi és az elmúlt évtizedek vezetőinek, akik jó kapitányként vezényelték az otthont.

A jubileum alkalmából az önkormányzat emléklappal és tortával köszöntötte az idősek klubja munkatársait.


A 61 klubtagot számláló intézmény nagy szerepet vállal az idősek mentális és fizikális ellátásában, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a demensek segítése is, valamint a rendszeresen szervezett foglalkozások, amelyek a közösséghez tartozás és az elfogadás érzését erősítik a tagokban. Mindez közös munka eredménye: minden munkatársunké, az alapító és ma már nyugdíjas vezetőké is – mondta el az intézmény jelenlegi vezetője, Győri Piroska.

Az eseményen őket is köszöntötték – köztük a legidősebb, 90 éves alapító tagot, egy-egy szál virággal kifejezve hálájukat és tiszteletüket.

Forrás: Vehír.hu