Közgyűlési meghívó (2007.11.29.)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 2023-11/2007.

  

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2007. november 29-én 8:00
 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye:  Városháza "Kossuth" terme.

 

  

 

 

Napirend előtt: 

  • A hónap műtárgya:Rubber Puppet veszprémi zenekar bemutatkozása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 

  

1.)

A.) Beszámoló az Önkormányzat 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
B.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciója
C.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Debreczenyi János polgármester

 

2.)

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 22/2005.(VI.27.) Ör. módosítása és kiegészítése
Előadó: Debreczenyi Jánospolgármester,Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

 

3.)

A Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 14/2000.(V.2.) Ör. és a Veszprém Kártyáról szóló 60/2006.(VIII.4.) Ör. módosítása
Előadó: Czaun János alpolgármester

 

4.)

Az INTERREG HERITOUR projekt előfinanszírozásával kapcsolatos hozzájárulás
Előadó: Debreczenyi János polgármester

 

5.)

A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. között létrejött kommunikációs együttműködési program kiegészítése
B.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között a köztemetők fenntartására kötött támogatási megállapodás kiegészítése

Előadó: Debreczenyi János polgármester

 

6.)

Javaslat a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht. non-profit Kft.-vé történő átalakulására
Előadó: Debreczenyi Jánospolgármester

7.)

Új tagok megválasztása Veszprém város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságban
Előadó: Debreczenyi János polgármester

8.)

A Varga Család Alapítvány támogatása
Előadó: Debreczenyi János polgármester


9.)

A városüzemeltetési feladatok átadása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részére
Előadó: Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


10.)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi ellenőrzési terve
Előadó: Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


11.)

Az egészségügyi alapellátás feladat-ellátási, illetve feladat-átvállalási szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula alpolgármester


12.)

Kötelezettségvállalás 2010-ig a városi kiemelt fesztiválok költségvetési támogatására
Előadó: Porga Gyula alpolgármester, Asztalos István képviselő


13.)

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása
Előadó: Porga Gyula alpolgármester


14.)

Javaslat a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. ügyvezető igazgatójának személyére és a közhasznú társaság non-profit kft.-vé történő átalakulására
Előadó: Porga Gyula alpolgármester


15.)

A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola elhelyezése
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

 

16.)

A védőnői tanácsadók kialakításának ütemezése
Előadó: Porga Gyula alpolgármester


17.)

Veszprém Megyei Jogú Város települési esélyegyenlőségi programja és közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve
Előadó: Porga Gyula alpolgármester


18.)

Döntés a Kabóca Bábszínház jövőbeni működéséről
Előadó: Porga Gyula alpolgármester


19.)

Az informatikai fejlesztési stratégia felülvizsgálata
Előadó: Czaun János alpolgármester


20.)

Önkormányzati ingatlanok törzsvagyonbeli változásai
Előadó: Czaun János alpolgármester


21.)

A.) Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása
B.) EU Önerő Alap támogatásra igény benyújtása

Előadó: Czaun János alpolgármester


22.)

Veszprém, Balaton Bútorgyár volt telephelyének és környezete területének hasznosíthatóságához szükséges ingatlanok értékesítésére vonatkozó előszerződés jóváhagyása
Előadó: Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke


23.)

Veszprém Megyei Jogú Város sportkoncepciójának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Hudvágner Tamás, a Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke


24.)

Veszprém város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke


25.)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke


26.)

Sportiskolai osztály indítása a Báthory István Általános Iskolában
Előadó: Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke


27.)

„Civil koncepció„ (A meglévő 2003-ban elfogadott újragondolása)
Előadó: Péterné Rózsa Mária, a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság elnöke, társadalmi kapcsolatok tanácsnoka


28.)

A Civil Keret 2007. II. félévi felosztása
Előadó: Péterné Rózsa Mária, a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság elnöke, társadalmi kapcsolatok tanácsnoka


29.)

Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekthez kapcsolódóan a veszprémi 0368/14 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása, a veszprémi 3022/9 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi megállapodás megkötése
Előadó: Schmidt István, irodavezető


30.)

Közintézmények akadálymentesítése
Előadó: Schmidt István irodavezető


31.)

Tájékoztatás a helyi autóbusz-menetrend felülvizsgálatáról
Előadó: Schmidt István irodavezető


32.)

Tájékoztató a gyulafirátóti játszótér ügyében indult vizsgálat eredményéről
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


33.)

A.) A polgármester jutalmazása
B.) A polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének felülvizsgálata

Előadó: Dr. Szalay András tanácsnok, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

 

34.)

A.) Veszprém Megyei Jogú Város aljegyzője jogviszonyának közös megegyezéssel való megszűntetése
B.) Pályázat kiírása az aljegyzői munkakör betöltésére

Előadó: Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző


35.)

Személyi ügyek
Előadó: Dr. Bense László Erik és Dr. Hudvágner Tamás önkormányzati képviselők, vizsgálóbiztosok


36.) Egyebek

  

Veszprém, 2007. november 22.

 

Debreczenyi János     

 


icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2007.11.29 (557.79 kB)