Közgyűlési meghívó (2008.04.30.)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 2142-5/2008.

 

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2008. április 30-án 8:00
órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

 

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: A Veszprémi Petőfi Színház új vezetésének bemutatkozása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

  (a nyílt ülések napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

 

 

 

1/ A.) A Veszprémi Rendőrkapitány beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Előadó: Dr. Giczi Róbert
r. alezredes, veszprémi rendőrkapitány, rendőrségi főtanácsos

B.) Tájékoztató a közterületek használatáról szóló rendelet módosításának következményeiről, különös tekintettel a közterületi alkoholfogyasztás miatt indított eljárásokra

Előadó: Dr. Hudvágner Tamás,
a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

C.) Javaslat a 2008. évi Városi Közbiztonsági Keret felosztására

Előadó: Dr. Hudvágner Tamás,
a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

2/ A.) Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: Debreczenyi János
polgármester

B.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Debreczenyi János
polgármester


3.) Támogatási szerződés megkötése az MKB Veszprém KC-vel

Előadó: Porga Gyula
alpolgármester

4.) Utcák elnevezése

Előadó: Brányi Mária,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
városstratégiai tanácsnok

5.) A lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2006.(V.29.) Ör. módosítása

Előadó: Schmidt István
irodavezető

6.) A közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelméről szóló 32/2007.(VI.28.) Ör. módosítása és kiegészítése

Előadó: Brányi Mária,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
városstratégiai tanácsnok

7.) A szociálisan rászoruló személyek részére nyújtható adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló, módosított 62/2006.(IX.18.) Ör. módosítása

Előadó: Dr. Strenner Zoltán,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke


8.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 29/2007.(VI.1.) Ör. módosítása

Előadó: Dr. Strenner Zoltán,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

9.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előadó: Debreczenyi János
polgármester,
Dr. Büki Szilvia
jegyző, címzetes főjegyző

10.) Együttműködési megállapodás megkötése Székesfehérvár társpólus várossal és a Pannon Egyetemmel

Előadó: Debreczenyi János
polgármester


11.) Nyilvános pályázati kiírás a Veszprémi Ünnepi Játékok Kft. önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészére

Előadó: Debreczenyi János
polgármester

12.) Javaslat az Azerbajdzsán Köztársaság Ganja városában felállítandó műalkotás elhelyezése

Előadó: Debreczenyi János
polgármester

13.) Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának módosítása

Előadó: Dr. Büki Szilvia
jegyző, címzetes főjegyző

14/ A.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Czaun János
alpolgármester

B.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás

Előadó: Schmidt István
irodavezető

15.) Az iskolaorvosi feladat funkcionális privatizációja

Előadó: Porga Gyula
alpolgármester

16.) Bölcsőde rekonstrukcióra pályázat benyújtása a KDOP-2008-5.2.2.B pályázat keretében

Előadó: Porga Gyula
alpolgármester

17/ A.) Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi pályázati tevékenységéről, pályázati eredményességükről

Előadó: Brányi Mária,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
városstratégiai tanácsnok

B.) Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati úton megvalósítani kívánt projektjeinek előkészítéséről

Előadó: Brányi Mária,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
városstratégiai tanácsnok

18.) A Felsőörs, 089 és 090 hrsz.-ú ingatlanok (volt úttörőtábor) bérleti szerződésének jóváhagyása

Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, város-stratégiai tanácsnok,
Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke


19.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprém, Jutasi út 8. és az Er-dész u. 5. szám alatti ingatlanok tulajdonosai, valamint a Verga ZRt. között kötendő szolgalmi jogi megállapodás jóváhagyása

Előadó: Baumgartner Lajos,
a Gazdasági Bizottság elnöke


20.) Közoktatási intézmények és a Középfokú Nevelési Központ alapító okiratának módosítása

Előadó: Némedi Lajos,
az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke


21.) A Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé (EGYMI) alakulásának jóváhagyása

Előadó: Némedi Lajos,
az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

22.) A „Veszprém város ösztöndíjasa” ösztöndíjpályázat 2008. évi kiírása

Előadó: Némedi Lajos,
az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke


23.) Nyilatkozat elfogadása a TIOP 1.1.1. pályázathoz

Előadó: Némedi Lajos,
az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke


24.) A Civil keret terhére kiírt 2008. I. félévi pályázatok elbírálása

Előadó: Péterné Rózsa Mária,
a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság elnöke,
társadalmi kapcsolatok tanácsnoka


25.) A Veszprém és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt második ütemének megvalósításához a 3932 hrsz.-ú ingatlant terhelő szennyvízcsatorna-vezetési szolgalmi jog alapítása

Előadó: Schmidt István
irodavezető

26.) Csatlakozás nemzetközi együttműködéshez, amelynek célja pályázat benyújtása az Európai Bizottsághoz, a Versenyképesség és Innováció Ügynökség közreműködő szervezethez az „Intelligens Energia-Európa (IEE)” program keretében

Előadó: Schmidt István
irodavezető


27.) Pályázat benyújtása Veszprém közigazgatási területén található sérülékeny vízbázisokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatok megvalósítására

Előadó: Schmidt István
irodavezető


28.) Pályázat a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására

Előadó: Schmidt István
irodavezető


29.) Ranolder-díj adományozása (zárt ülés)

Előadó: Némedi Lajos,
az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

30/ A.) A 2008. évi Gizella-díjak adományozása (zárt ülés)

Előadó: Debreczenyi János
polgármester

B.) „Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozása (zárt ülés)

Előadó: Debreczenyi János
polgármester

31.) „Pro Civitate” díj adományozása (zárt ülés)

Előadó: Péterné Rózsa Mária,
a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság elnöke,
társadalmi kapcsolatok tanácsnoka


32.) Egyebek


Veszprém, 2008. április 24.
Debreczenyi János

 


icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2008.04.30 (756.37 kB)