Közgyűlési meghívó (2021.10.28.) Nyomtatás

Szám: ÖNK/1-28/2021.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2021. október 28-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • Döntés a földgázenergia beszerzésre irányuló előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 117/2021. (III. 25.) közgyűlési határozat módosításáról
    Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester
     

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2021.10.28.)

 

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottságába új – nem képviselő – tag megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában elhelyezésre kerülő vízadagoló berendezések bérleti díjával, üzemeltetésével kapcsolatos, 2022-2024. évre vonatkozó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés a 2022-2023. évi köztemetések költségével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
D) Döntés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Városfejlesztési Programterv elkészítése érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
E) Döntés a „Kulturális Negyed” című (TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 azonosító számú) Európai Uniós forrásból támogatott projekt kivitelezési munkálatai önrészének biztosítása érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
F) Döntés a „Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése” című (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 azonosító számú) Európai Uniós forrásból támogatott projekt kivitelezési munkálatai önrészének biztosítása érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előadók: Porga Gyula polgármester és dr. Dancs Judit jegyző


3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

5. Döntés térítésmentes ingatlanhasználati szerződés jóváhagyásáról a Magyar Állam tulajdonában és a Veszprémi Törvényszék vagyonkezelésében levő Veszprém 235 helyrajzi számú – a természetben a Vár utca 19. szám alatt található – ingatlan 437,04 m² területű részét érintően
Előadó: Porga Gyula polgármester

6.
A) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezésről
B) Állásfoglalás a Veszprém Balaton 2023 Zrt. alapszabályának módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

7.
A) Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról
B) Döntés engedményezési szerződés jóváhagyásáról a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről a Veszprémi Labdarúgó és Sportszervező Kft.-vel
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Döntés a Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház 2019-2021. közötti időszakra vonatkozó fenntartói megállapodások teljesüléséről szóló záró beszámolójának elfogadásáról és új fenntartói megállapodások megkötéséről a 2022-2024. közötti időszakra vonatkozóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés a Dowland Alapítvánnyal 2021. évre megkötött támogatási szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés Veszprém város egyes közterületeinek elnevezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a 2021. évi Mindenszentek és Halottak Napja időszakában a temetők irányába megnövekvő utasforgalom kiszolgálása érdekében történő helyi buszmenetrendi módosítások jóváhagyásáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

15. Döntés a gyepmesteri feladatok külső szolgáltatóval történő ellátásáról a 2022. évben és az ehhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

16. Döntés Kábítószerügyi Stratégia elfogadásáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

17. Döntés Veszprém Város Ifjúsági Kerekasztal létrehozásáról szóló 202/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

18. Döntés a Veszprém Városi Idősügyi Tanács megalakulásáról szóló 272/2019. (XII. 12.) közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

19. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

20. Döntés Polinszky-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

21. Döntés Hornig-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke

22. Döntés a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatójának megbízásáról (zárt ülés)
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

 

 

Veszprém, 2021. október 22.
       

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2021.10.28. (mellékletekkel) (15.09 MB)