3. Magas életminőséget biztosító szolgáltatások

Veszprém számos (köz)szolgáltatása magasabb minőségű, mint a környező megyeszékhelyek átlaga. E kínálatot erősíti számos tervezett fejlesztés.

 

Megyeszékhelyként Veszprém a saját lakossága és szűkebb környezete ellátásán túlmutatóan fontos szerepet tölt be a piaci és közszolgáltatások biztosításában – noha méretéből fakadóan ezek köre gyakran nem olyan sokrétű, mint a Dunántúl más, nagyobb városaiban. Veszprém fontos versenyelőnye azonban, hogy számos (köz)szolgáltatása jóval magasabb minőségben áll rendelkezésre, mint a környező megyeszékhelyek átlaga.

Veszprémben sokkal kevesebb páciens jut egy háziorvosra vagy egy gyerekorvosra, mint máshol; kiemelkedően kedvező a bölcsődei ellátottság és rendkívül erős a gimnáziumi kínálat, innovatív közösségi lakásügynökség kezeli a város bérlakásait.

A minőség persze nem egyenletes – sem területi szempontól, sem szolgáltatási ágak szerint. Az alapvetően mégis igen versenyképes kínálat további erősítését fogja szolgálni számos tervezett fejlesztés, melyek közül kiemelendő az oktatási, szociális és kulturális intézmények igen nagy hányadának megújítása; egy komplex bérlakásportfólió kialakítása, a zenei képzés kereteinek teljes újragondolása, illetve mindenekelőtt a digitális kultúra és a digitális művészetek országos, sőt nemzetközi jelentőségű megjelenése Veszprémben.

További fejlesztések iránya lehet a művészeti képzések bővítése (az EKF-évhez szervesen kapcsolódó módon), a közösségi közlekedés vonzerejének növelése és a szakorvosi ellátások digitalizációja, vagy épp a városi szolgáltatások idegen nyelvű biztosítása is.

Mindezen tervek – kellő erőfeszítéssel párosulva - akkor vezethetnek sikerre, ha a Veszprémben jelen lévő köz- és magánszolgáltatások által kínált magas életminőség az itt élők és az ide látogatók széles körei számára teszik még vonzóbbá a várost – és ha ez a vonzerő hosszú távon is biztosítani fogja Veszprém prosperitását.

 

 
3a. Zöld és fenntartható Veszprém

Veszprém kifejezetten zöld város, sok-sok parkosított, gondozott zöldfelülettel. Jelentős értéket képviselnek a várost átszelő zöld folyosók, mindenekelőtt a Kolostorok és kertek útvonal.

A legutóbbi évek eredményei közé tartozik az Európa Virágos Városa versenyen elnyert arany minősítés, akárcsak a Vadvirágos Veszprém projekt, amely nagy biodiverzitású – tehát vadvirágos – városi gyepek kialakításával kísérletezik.

A hőszigetek nem jellemzők Veszprémre, ilyenek inkább csak az Iparvárosban és a Déli intézményterületen fordulnak elő. Számos intézmény áll energetikai modernizáció előtt – némelyekre már sor is került –, 2030-ra Veszprém kitűzött célja, hogy a város épületeinek 70%-ára sor kerüljön.

Fontos, hogy az elkövetkező években is folytatódjon Veszprém zöldítése – a Püspökkert, a Színházkert, a Kálvária-domb és az Erzsébet-liget küszöbön álló megújítása éppúgy ezt fogja szolgálni, mint számos tervezett fasor-rekonstrukció és zöldsávrendezés.

 
[ÁBRA: 26 000 fa, 5 000 virág és 48 000 cserje a gondozott zöldfelületeken]

A környezeti fenntarthatóságot a már említett közintézmény-felújításokon túl számos további terv célozza, közöttük városi közösségi napelemparkok létesítése. Mindezeken túl 2022-ben új, elektromos buszok is érkeznek a V-Busz flottájába, csökkentve a közösségi közlekedés okozta CO2-terhelést.

 

 
3b. Hatékony közlekedés kettő, négy és több keréken

Veszprém különlegessége, a tagolt térszerkezet miatt mindig bővelkedett az úttörő jellegű közlekedési megoldásokban – itt épült meg az ország első ívszerkezetű völgyhídja és első teljes elkerülő körgyűrűje is. Mindkét fejlesztés a Belvárost igyekezett mentesíteni az átmenőforgalom alól – a 8-as út terhelése a körgyűrű egyes pontjain ma akkora, mint az M7-esé Balatonboglárnál, nem véletlen, hogy déli része ma is épp bővítés alatt áll.

Az átmenő forgalom okozta terhelésen sokat fognak csökkenteni az említett közúti fejlesztések, míg városon belül az Aranyos-völgy viaduktja lesz a legfontosabb újdonság –, de a parkolóhely-keresés okozta torlódásokon is sokat fognak segíteni a városszerte megépülő új parkolókapacitások.

(Nagyobb méret a képre kattintva)           

Kiváló eszköz a forgalomcsillapításra, ha jó alternatívái vannak az autóhasználatnak. Veszprém kerékpáros infrastruktúrája azonban csak részlegesen kapcsolódik össze hálózattá és kialakítása sem mindenhol ideális – igaz, a város terveiben számos konkrét beavatkozás szerepel, melyek némelyike, például a Jutasi úti kerékpársáv, már meg is valósult.

A V-Busz 2019-es létrehozása modernebb, alacsonypadlós autóbuszokkal, műholdas nyomkövetéssel és arra épülő mobilalkalmazással, valamint néhány komplex jegyautomatával tett erőfeszítéseket a közösségi közlekedés vonzóbbá tételére.

A buszpark 2022-től teljesen új járművekre vált, amelyek között  évről évre nagyobb számban  e-buszok is meg fognak jelenni.

A vasút versenyképességének javításában azonban még van tennivaló, az állomás kedvezőtlen elhelyezkedése és alacsony szolgáltatási színvonala egyaránt jelentős hátrány – pedig a vasúti kínálat abszolút versenyképes eljutást kínál, elsősorban Budapest felé. Vonzerejét bizonyosan emelni fogja, ha megvalósul az állomás és környezete 2023-ra tervezett rendezése új P+R parkolóval, helyreállított útburkolattal és állomásépülettel, valamint megújuló buszfordulóval.