4. Erős K+F+I profil

Veszprém megye országosan is kiemelkedik a kutatás-fejlesztésben. A kutatók relatív magas száma jól pozícionálja a helyi tudásintenzív iparágakat.

 

A kutatás-fejlesztés terén országos tendencia, hogy a vállalatoknál nő a leggyorsabban a kutatók száma (megelőzve ezzel a kutatóintézeteket és a felsőoktatást), így aztán általában a legtöbb K+F tevékenység is nagyvállalatoknál koncentrálódik. Szintén országos trend, hogy a legtöbb kutató műszaki területen, leginkább az automatika, a robottechnika, a kémia és a biotechnológia mezején dolgozik.

Veszprém megye szerepe országos szinten is kiemelkedő a kutatás-fejlesztésben, az egy főre eső K+F ráfordítások összege Budapest után Veszprém megyében a legmagasabb: a Pannon Egyetem jelenléte és aktív együttműködése ipari szereplőkkel, a helyi nagyvállalatok K+F tevékenysége és ezek nyomán a kutatók relatív magas száma egyaránt hozzájárul a térség kedvező pozíciójához a tudásintenzív iparágak terén.

További fejlesztések segítségével Veszprém akár a vidéki magyar városok élére is állhat, erős profilt építve ki a tudásintenzív iparágakban. A városban és a régióban működő K+F+I tevékenységet végző cégek és a Pannon Egyetem aktív kapcsolatát a 2021-ben megújult Tudás- és Technológiatranszfer Központ fogja segíteni.

Veszprém számára a fenntarthatóság, az autóipar és a kreatív-kulturális iparágak lehetnek potenciálisan kiemelt területek, ebben a szférában szükséges mélyíteni az egyetemi alap- és alkalmazott kutatási kapacitásokat, hogy azokra épülhessenek a vállalati együttműködések keretében létrejövő ipari kutatások.

Elengedhetetlen az innovatív kisvállalkozások, startupok indításának, piacszerzésének támogatása is új inkubációs programokkal. Ugyancsak kívánatos a vállalkozói lét, valamint a helyben maradás népszerűsítése is – a vonzó K+F+I munkahelyek hosszabb távon is megoldást jelenthetnek a Veszprémből elvándorló magasan képzett munkaerő problémájára.