Civil ötletbörze a belvárosi felújításhoz 2004/2007

 

Minden kedves véleményezőnek és ötletadónak tisztelettel köszönjük az aktivitást és a szíves közreműködést! Az egyes véleményeket, hozzászólásokat a beküldés sorrendjét követve lerövidített, szerkesztett változatban az alábbiakban tesszük közzé.

Figyelemmel a beküldők személyiségi jogaira, a beérkezett vélemények mellett nem közlünk neveket, azonban külön is felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes hozzászólások a beküldők, és nem a Polgármesteri Hivatal hivatalos véleményét képviselik. Viszont nem csak a hivatalos álláspontokat és reálisan megvalósítható ötleteket, de a városlakók lakóhelyükkel kapcsolatos vágyait, álmait is közreadjuk...

 
A mai Óváros tér  ahogy azt 100 éve elképzelték...

Közös projektünk további formálódásáról honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk, ezért kérjük látogasson el e virtuális felületre később is, hiszen együttgondolkodására és véleményére – a párbeszéd jegyében – továbbra is számítunk!

Polgármesteri Hivatal

1.


 • Javasolja a belvárosi szobrok és a használt ruha üzletek egységesítését a városképjavító funkció érdekében.

 • Javasolja, hogy a belvárosi üzletek megfelelő arculatának kialakítására kötelezni lehessen az üzletvezetőket (cégtábla, kirakat), akár szakember segítségével.

2.


 • A parkoló helyzet megoldását javasolja: sürgeti a belvárosi parkoló-díjak megemelését és a belváros környéki utak parkolóinak ingyenessé tételét, valamint új parkolóhelyek létrehozását (parkolóház lehetne az Óváros tér alatt, az OTP-nél, vagy a „zöldház” környékén).
3.

 • Javasolja kerékpárút kiépítését a belvárosból kiindulva a Balaton Plázához, a Nap utca–Hold utca–Kádártai úton át a külterületi bevásárló központokhoz és az épülő sportcentrumhoz.

 • Kéri a Hold utca parkosítását, és a csapadék- és szennyvíz elvezetésének megoldását.

 • Sérelmezi a malom okozta zajhatást és környezetszennyezést, valamint a mezőgazdasági vontatók és a kamionforgalom közút és zöldövezet rongáló károkozásait.

4.

 • Javasolja a 20 emeletes külsejének rendbehozását és a szemetelés, környezetszennyezés kemény büntetését.

 • Támogatná a gyalogos – kerékpáros közlekedés előtérbe helyezését, minél több zöld növény telepítését az utak mellett.

 • Az üres üzlethelységek esztétikusabb használatára akár személyesen is tudna javaslatokat tenni felkérés esetén.

5.

 • Kéri az Óváros térről a gépjárművek kitiltását (ezt csak behajtási engedéllyel tarja elfogadhatónak indokolt esetben, nem rendszeresen a célforgalom számára), és

 • Kéri a kor követelményeinek megfelelő toalett rendszer kialakítását a város több pontján.

 • Szorgalmazza József Attila szobrának visszahelyezését a körforgalom parkosított részére és a közvéleményt irritáló „homokóra” eltávolítását.

 • Az Óváros téren a II. világháború hőseinek és áldozatainak szoborcsoportját lehetne elhelyezni, amelyet a lakosság még tervezési időszakában elbírálhatna. Ez minden szoborállítás esetében indokolt lenne, hiszen sok szobor a belvárosban nehezen érthető.

 
6.

 • A komlói példa megfontolását javasolja a parkolóhelyek számának megoldására, „parkolómegváltás”.
 
7.

 • A Füredi út mellett lévő 2 záportározó kiépítését, keszegfélékkel való betelepítését javasolják a horgászok számára (a működtetést vállalnák).

 • Javasolják továbbá a Márkó alatti völgyben víztározó építését (ivóvíz-biztonság, horgászat).

8.

 • Kéri a kerékpárutak építésének folytatását és kerékpártározók telepítését a belvárosba.

 • Megfontolásra érdemes lenne lehetőség biztosítása a helyi amatőr művészcsoportok bemutatkozására a nyári hétvégeken, (turistacsalogató), „minden hétvégén fesztivál”.

9.

 • Olyan étterem hiányát veti fel, ahova az utcáról is akadálymentesen be lehet térni, és amely alkohol és füstmentes helységgel is rendelkezik, de kevés a teraszos étterem is.

 • Túl sok az alacsony színvonalú bolt a belvárosban, helyükre a közösségi életre is nyitott éttermeket javasol. Javasolja az üzletek arculatának klasszikus kialakítását, és a régi városképeket bemutató poszterek telepítését dekorációs céllal a belvárosba.

 • Kéri az egyeztetést a Grand Canyon Sörözővel, hogy ne zavarják a 20 emeletes lakóit.

 • Felveti a Hotel Veszprém tér felé eső teraszos részén pihenőhely, zöldövezet kialakítását és a 20 emeletes egykori kilátóteraszának újbóli megnyitását, látogathatóvá tételét.

 • Parkosítást szorgalmaz és a Tourinform iroda belvárosba telepítését.

 • A 3 grácia szobor kérdésére is kitér, szerinte vagy maradjon mint szökőkút, de működjön, vagy kerüljön a helyére a Cserhátra utaló emlékmű.

 • Szükséges a belvárosba igényes ülőalkalmatosságok elhelyezése is, és a Kossuth utcára zöldszegély a lámpák körüli sávban, valamint szorgalmazandó a 20 emeletes rekonstrukciója, és a 20 emeletes alatti kerámiakompozícióhoz figyelemfelkeltő tábla elhelyezése.

10.


 • Több kávézó, kiülő zenés hely kellene a belvárosba, többszöri lehetőség az utcazenészeknek, és több szemétgyűjtő elhelyezése is javasolt a belvárosban, valamint több parkolóhely biztosítása.

 • Az üzletek arculatromlásának tendenciájára is felhívja a figyelmet.

 • Javasolt a nyárra több turistacsalogató program és a népművészeti hetek bevezetése – ez az ötlet részletesen ki van fejtve, a véleményező felajánlotta segítségét a megszervezésében is.

11.

 • A belváros útjainak a tehermentesítésére javasolt a belső útgyűrű Jutasi út-Pápai út közötti szakaszának megépítése az Aranyos völgyön átvezető viadukton. Megfontolandó a belvárosból a Balatonalmádi és Balatonfüred felé vezető irány szétválasztása a régi vasúti nyomvonal felhasználásával az un. „murvás” parkolótól a Radnóti térig az É–D tengely részeként, egy lehetséges változatban a Budapesti út – Jutasi út kereszteződésében kialakítandó körforgalmi csomóponttól, a csomópont környékének a rendezésével. Külön vizsgálatot érdemelne ennek az iránynak a továbbvezetése a Mester utca érintésével az útgyűrűig, ahol a terepviszonyok miatt különszintű csomópont kialakítására lenne lehetőség.

 • A Mártírok útjának rekonstrukcióját követően szükséges foglalkozni a Pápai út fejlesztésével is, a műszaki és esztétikai igények egységében.

 • Zavaró körülmény a Bástya üzletház melletti átjárónál a megépítése óta állandó jellegű csapadékvíz elvezetési hiányosság, és tönkrement burkolat.

12.

 • Ugyanilyen lehangoló környezetével a vasútállomás is a jelenlegi egyik városkapu. Javasoljuk az itt lévő értéktelen, „földbe süllyedt” épültek helyén parkoló kialakítását, ahonnan előnyös feltételekkel alkalmas járművek szállíthatnák mind az autóval, mind a vonattal érkezőket a belvárosba a Park & Ride rendszernek megfelelően. Egy kórházi speciális járat megoldhatná a kórház környéki parkolási gondokat is erről, vagy másik hasonló parkolóból. A parkolási díj egyben a viteldíj is lehetne. Ugyanitt kerékpármegőrző és kölcsönző is működhetne figyelemmel a Séd völgyében tervezett kerékpárutakra, és sétautakra. Feltétlen megoldandónak tartjuk a helyi járati autóbuszok menetrendjét a vasúti menetrendhez igazítani, akár az esetleges eltérésekre is figyelemmel.

 • A jelzőlámpás csomópontok helyett körforgalmú csomópontok kiépítése javasolt, ahol ez indokolt és lehetséges, összhangban az egyéb fejlesztési tervekkel; a város úthálózatának felülvizsgálata közlekedésbiztonsági szempontból, különös figyelemmel a járdákra, kerékpárutakra, jelzőtáblákra. Érdemes lenne a városközpont környékén az egyirányú utcák kialakításának folytatása, amivel a „jobbkezes” kereszteződéseket, ezzel a balesetveszélyt csökkenteni lehetne, és többlet parkolóhelyeket lehetne nyerni. A belvárosban minőségi javulást eredményezne a többszintes parkolóházak építése, melynek lehetséges helyszínei a vérellátó mögötti parkoló, a Lovassy gimnázium és idősek otthonának környéke, a Balaton bútorgyár korábbi területe lehetne.

 • A vár és a Margit romok látogatottságának növelésére egy lehetséges attraktív megoldásként felveti egy rövid alagút és akna létesítését, amiben felvonóval a Séd völgye és a vár alkalmas pontja között lehetne közlekedni. Ez lehetőséget jelentene az Úrkút utcai autóbusz parkolóból is a vár kényelmes elérésére.

 • A tervezés befejező stádiumában célszerű lenne a terv elképzeléseit társadalmi vitára bocsátani.

13.

 • VMK épületét egy szép, többcélú felüljáróval kötnék össze a Színházkerttel, amely az esztétikum mellett a közlekedés biztonságát, gyorsaságát is segítené.

 • A város központjában lévő Pannon Egyetem, Petőfi Színház, Megyei Könyvtár, Városi Művelődési Központ kiegészítve a Mackó és a Gourmandia vendéglátó létesítményeivel és a színház melletti jelenleg irodaépület helységeivel, szinte mindent meg tudna oldani, amire a város lakóinak, civil szervezeteinek, illetve tagjaiknak közéletük megéléséhez és tevékenységéhez szüksége van. Ezért a javaslat szerint pályázatot írnának ki arra, hogy a felsorolt létesítményeket hogyan lehetne építészetileg és gyakorlati praktikus működésükben is harmonikus egységgé összehozni.

 • A vár, mint történelmi centrum szinte teljes, de múzeumainak látnivalói gazdagodhatnának a Királynék Városához méltó módon egy nőtörténeti-múzeummal.

 • A Tűztoronynál lévő Panteon növényzetét a környezethez méltóvá tennék.

14.

 • Jekatyerinburg város példájának alapján modern szobrok sűrű telepítését tudná elképzelni, amely javítaná a városképet.
15.

 • Javasolja több nyilvános WC elhelyezése a belvárosba, ugyanúgy, ahogy több galériát is szeretne a belvárosba fiatal helyi művészek alkotásaival, és

 • az Óváros téri bankok helyére éttermek, kis szállodák telepítését is megfogalmazza.

 • Több „kiülős” hely kialakítását kéri a belvárosba, és

 • szükség lenne egy olyan uszodára is, ahol 50 m-es medence áll a lakosság rendelkezésére mindenféle korlátozások nélkül (iskolai oktatás, edzés).

16.

 • Az Óváros tér „élővé” tétele tervpályázatok segítségével lenne lehetséges, a műszaki, technikai hiányosságok felszámolásával: csatorna, közművek, vízbekötés biztosítása lenne szükséges.

 • Nyilvános WC létrehozása az Óváros téren, amennyiben a régi helyén (a lépcső alatt) nem gazdaságos, a Cooptourist volt épületét, esetleg annak pincéjét fel lehetne erre a célra használni. Ugyanígy szükség lenne a Színházkert régi WC-jének visszaállítására.

 • Helyi parkolási rendelet liberalizálását szorgalmazza. A jelenlegi szabályok merevek, a kötelező parkolószám előírása a helyszínekhez kötötten sok esetben kivitelezhetetlen, a 650 e Ft + ÁFA / parkoló megváltási díj túlságosan nagy teher a helyi vállalkozóknak. Javasoljuk más városok gyakorlatának tanulmányozását, például Balatonfüred, ahol, ha az építtető 500 m-en belül biztosítja a parkolási lehetőséget, a hatóság kiadja az építési engedélyt.

 • Kávézók, turistacsalogató üzletek kialakítása lenne célszerű a sétáló utcában (a parkolási rendelet itt is komoly akadály).

 • A város parkolás gondjának megszüntetésére elképzelhetőnek tartják mélygarázs építését az Óváros téren, illetve a „Skála” parkolóban. Amíg itt megnyugtató megoldás nem születik, ne legyen ingyenes a parkolás a városban – ez káoszhoz vezetne.

 • Megoldást kellene találni a turistabuszok megfelelő, erre a célra kialakított parkolóhelyekre történő irányítására.

 • A várban szigorúan be kellene tiltani a gépjárművek közlekedését és a parkolást.

 • Támogatni kellene a várban is a turisták szükségleteit kielégítő szolgáltatások létrehozását (kávézó, cukrászda, egész évben üzemelő nyilvános WC).

 • A belvárost eluraló színvonaltalan üzletek lehetőség szerinti megszüntetését és a helyi vállalkozók támogatását kérnék.

 • Javasolják a Ranolder téri új parkoló Jókai utca felöli megnyitását, ami a jelenlegi forgalmi rend miatt nagyrészt kihasználatlan. A Jókai út felöli rész tereprendezését be kellene fejezni a turistaszezon kezdete előtt.

17.

 • Meg kellene oldani Veszprém közlekedési gondjait, be kellene fejezni a belső körgyűrűt, meg kellene valósítani az észak-déli közlekedési tengelyt, és több parkolóhelyet kellene létesíteni.

 • Célszerű lenne az igényeknek megfelelően megreformálni a város tömegközlekedését, új buszpályaudvart kellene építeni a volt Balaton Bútorgyár területére, a mostani buszpályaudvar területére pedig ki lehetne bővíteni a vásárcsarnokot.

 • Így a Sétáló utca az új buszmegállótól a Szabadság térig tarthatna, a felszabaduló belvárosi területeket pedig zöldterületekké lehetne alakítani, nem pedig kereskedelmi üzletláncoknak adni.

 • Az elfogadott fejlesztésekre legalább engedélyezési terv szinten fejlesztési tervtárat kellene létrehozni, melyet folyamatos aktualizálással fenn kellene tartani, innen lehetne megfelelő időben a támogatásokra pályázni.

 • Viadukt nagy ívének felújítását javasolja.

18.

 • Hiányolja a Tűztorony alatti emlékpark bástyájáról a nemzeti zászlót.

 • Javasolja az Óváros téri volt városi fürdő helyére egy teraszos vendéglátó kialakítását, kávé és fagylalt vásárlási lehetőséggel.

19.

 • A Kossuth utca alsó részén több pihenő kialakítását kellene szorgalmazni, hogy az idősek meg tudjanak pihenni, kérik, hogy az Óváros térre, a Vár területére viszont ne engedjék be a gépkocsikat.

 • A Vár területére ugyancsak fontos lenne ülő alkalmatosságokat tenni, és az Óváros téren legyen nyilvános WC, (és a Cserhát városrészen is).

 • Javasolják a meglévő képzőművészeti- és könyvesboltok mellett ajándékbolt létesítését is.

20.

 • Az éghajlatváltozásból adódóan Veszprémben is fokozatosan egyre erősebb szélviharokra, hurrikánokra lehet számítani a következő évtizedekben, ezért fontosnak tartják megvizsgálni a 20 emeletes épületének stabilitását. Ezen vizsgálat eredménye meghatározó jelentőségű a belváros rehabilitációjának további kérdéseit illetően. Amennyiben nem kellően stabil az épület, javasolt átgondolni annak akár részbeni vagy teljes lebontását.

 • Az épületek rekonstrukciója (esetleg más építészeti stílusba való átalakítása), szükség esetén azok lebontása is javasolt. Veszprémben a sétáló utcán és annak közvetlen környezetében lévő épületek alapvetően meghatározzák a belváros hangulatát. Így a fémburkolatú, sok üvegablakkal ellátott épületek stílusa kapcsán szükséges volna átgondolni, hogy van-e lehetőség ezen épületek barátságosabb formában való felújításra, valamely korábbi építészeti stílus bevonására.

 • Pályázat hirdethető meg építészek, tervezők számára a belváros épületeinek rekonstrukciója kapcsán. A leginkább vonzó felújítások kerülnek megvalósításra.

 • Az épületek, emeletek és tetőterek további beépítésének megakadályozásával csökkenteni kellene a zsúfoltság további erősödését. Ehhez a szabályozási terv átgondolása szükséges.

 • A beton és aszfaltburkolatok minimalizálásával csökken a Föld felületének hősugárzása, így elviselhetőbbé válik az egyébként is fokozatosan növekvő nyári meleg.

 • Veszprém belvárosában számtalan olyan építészeti elem található, mely jelenleg betonból van. Ilyen például a sétáló utca alján lévő „támfal” vagy a szintén itt található „zöld sziget”, de akár a sétáló utca feljebbi szakaszán a beton térelválasztó, vagy a fák elszigetelését szolgáló fal. Ezek megszüntetése, vagy kiváltása barátságosabb elemekre javítja a belvárosban tartózkodók közérzetét. Amennyiben valamely betonnak mégis maradnia kell, javasolt futónövényekkel való bevonásuk.

 • A belváros aszfaltrengetege csökkenthető, pl. fák ültetésével. A fák hűsítik a belváros levegőjét a nyári melegben, megtartják az éghajlatváltozás miatt egyébként is fokozatosan csökkenő mennyiségű csapadékot, jobb közérzetet nyújtanak az ott tartózkodóknak. Mindezen okok miatt meg kellene vizsgálni a sétáló utca két oldalán húzódó fasor ültetésének lehetőségét, és ehhez mérten a fatelepítést megvalósítani. Javasolják közben átgondolni az egész belvárosban lévő faállomány kovácsolt vas kerítéssel való védelmét, ami egyrészt a fák védelmét, másrészt a belvárosban uralkodó hangulatot erősen meghatározza.

 • A belváros élőbbé tétele érdekében olyan közösségi tereket kellene kialakítani, ahol lehetőség adódik a rekreációra, a turisták megpihenésére. Konkrét javaslatuk: a volt Centrum áruház melletti (ma Bástya áruház) aszfaltos felületének játszótérré alakítása a zöldfelület növeléssel, és pihenőkert létrehozásával. Emellett ízléses padok elhelyezése volna szükséges 10 méterenként a sétáló utca hosszában mindkét oldalon, illetve a belváros közterületi udvaraiban.

 • Az önkormányzatnak szabályoznia kellene a belvárosi reklámlehetőségeket. A reklámfelületek nem szolgálják az emberek jó közérzetét a belvárosban. Ezek megszüntetésével olyan falfelületek jöhetnek létre, ahova festett homlokzattal sokkal barátságosabb felületek alakíthatók ki. Tapasztalatok szerint az ilyen homlokzati rajzok a település nevezetességeivé válhatnak, turista vonzók, bekerülhetnek kiadványokba, turista leírásokba.

 • A belváros zöldfelületeinek növelése elengedhetetlen tényező a rekonstrukció során. Ezt egyrészt fásítással, másrészt a zöldtetők, zöldhomlokzatok kialakításával lehet elérni. Lehetséges épületek Lordok házának a posta felőli oldala, posta épülete, a mozi épülete stb. Ezekkel a lehetőségekkel jobb mikroklíma érhető el, mely szintén növeli a belvárosban töltött idő mennyiségét.

 • A parkolóhelyek jelentős részeket vesznek el a belvárosból. A közhiedelemmel ellentétben ezek a területek nem növelik a belvárosban eltöltött idő mennyiségét. Győrben pl. drasztikus intézkedéseknek köszönhetően a belváros jelentős részében nem lehet parkolni, ennek ellenére a belváros turistákkal zsúfolt, és magas színvonalú üzleteknek ad otthont. Az autók és a gyalogos forgalom (azaz turisták, itteni ráérő lakosok) nem férnek meg egymás mellett. A barátságos belváros az emberek számára vonzó hely, ahol szívesen pihennek, ahova szívesen látogatnak el. Ez nem fér össze hatalmas parkoló felületekkel, amely a sétáló utca közvetlen közelében található. A parkolóhelyeket az átgondolt közlekedési stratégia kidolgozása után másutt kellene létesíteni, lehetőleg a P+R rendszernek megfelelő módon.

 • Veszprém belvárosa híres a kis udvarokról, melyek lehetőséget teremthetnek közösségi élményeknek. Jelenleg ezek az udvarok jó része felújításra szorul. A felújítások során figyelni kellene arra, hogy minél több zöld felület alakuljon ki, és azok folyamatos ápolásban részesüljenek. Ezek az udvarok helyet adhatnak művészek alkotásainak elhelyezésére, szabadtéri játékok elhelyezésére, teraszok (kiülők) kialakítására.

 • A belvárosban több olyan szökőkút van, amely nem, vagy csak időszakosan üzemel. Ezek pedig jelentősen növelhetik a belváros vonzerejét, a nyári hőség elviselhetőbbé tételét. Fontos volna a jelenlegi szökőkutak rendbe tétele, lehetőség szerint újabbak kialakítása.

 • A veszprémi művészet méltán híres. A belváros egy-egy pontján ízlésesen elhelyezett alkotás nagyban növelheti a belváros vonzerejét.

 • A nyilvános illemhely minőségi szolgáltatásként való üzemeltetése fontos megoldandó probléma a belváros rekonstrukciójában.

21.

 • A lakótelepeken nyíljon lehetőség mélygarázsok építésére vállalkozási formában, a város pedig biztosítson ehhez területet.

 • Szükség lenne a Jutasi és a Pápai út összekötésére.

 • Vezessen be a város „eső adót”, a csapadékcsatornák folyamatos átépítése helyett javasolja a gyephézagos burkolatot.

 • Kéri a Séd völgyi volt halastó területén kirándulópark kialakítását és a megkezdett kerékpárút folytatását Kádárta – Gyulafirátóton keresztül Zirc irányába, egészen a Bakonyig.

22.

 • Mozgólépcső üzemeltetését, és mosható burkolatú sima lépcső kiépítését javasolja a belvárosi aluljáróba.

 • A Sétáló-utcán a fákat övező négyzet alakú beton alakzat helyett köríves betonelemeket javasol, és a fák köré pihenőszigeteket is ki lehetne alakítani, szemeteskukával.

 • A turisztikai infótornyok nagyon hiányoznak a belvárosból.

 • Lehetne fényreklám kivetítve a Séd mozi falára (idegennyelvű is).

 • Komplex tervet mutat be a sétálóutca kialakítására új burkolattal, szökőkutakkal, új padokkal.

 • A Szt. Benedek - hegy átalakítására is komplex javaslatokat tesz: „szikla pihenőhely”, mozgó büfével, növénytelepítéssel.

 • Az Óváros térre új járda és szökőkút kellene, a polgármesteri hivatal épülete pedig megérett a vakolatjavításra.

 • A várba kéri mozgássérült felvonó létesítését is.

23.

 • Nagy méretű szökőkutat javasol az Óváros térre.
24.

 • Több kiülős vendéglátó egységet szeretne a belvárosba, és a sétáló utcán található épületek homlokzatának felújítását is aktuálisnak véli.

 • Kéri az olcsó üzletek elszaporodásának megállítását, és szorgalmazza fák telepítését a belvárosba.

25.

Közlekedési feladatok:
 • Szükséges lenne áthidalni az Aranyosvölgyet, összekötve a Dózsavárost és a Jutasi úti lakótelepet. Egyben ki lehetne alakítani a belső körgyűrű északi szakaszát, csatlakozóan a nyugati szakaszhoz a Volántelep – Betekints völgy – Gulya-domb vonalon.

 • A Budapest út – Jutasi út – Ady Endre utca – Ádám Iván utca összefogása körforgalomba, a Budapest út – Brusznyai utca – Füredi út – Almádi út összefogása egy másik körforgalomba javasolt, és szükséges lenne a két körforgalom 2x2 sávos összekötése.

 • A Házgyári út négynyomúsítása ugyancsak javasolt, körforgalommal a Kistó utcánál is.

 • A déli külső körgyűrű 2x2 nyomúsítása az Almádi – Füredi út – Tapolcai út közötti szakaszon is fontos volna.

 • Javasolja a külső körgyűrűn túli terjeszkedés megállítását.

 • Ésszerűsíteni kellene az egyirányú utcák rendszerét:

 • a Színházkert körüli forgalmat meg kellene fordítani;

 • megfordítandó a Horgos utca – Toborzó utcapáros iránya is;

 • a Kupa utcáé is, ezt inkább helyenként szélesíteni kellene;

 • az Ádám Iván utcában ugyancsak forgalmi irányváltást javasol;

 • a teljesen lehetetlen Pajta utca – Árpád utca párost is át kellene gondolni;

 • a Várhegy körüli sétautat a turisták ismerik és használják, ezért ezekkel is javasolt foglalkozni;

 • rendezni lehetne a Betekints-völgy autós és sétautas megközelítését;

 • határozottan ki kell alakítani a kerékpárutak rendszerét.

Városkép javítások épületenként:

 • A Megyeház teret szükséges lenne átalakítani: a Brusznyai emlékművet kevésbé centrálisan (kissé délkelet felé fordítva) kellene elhelyezni, s a parkot – ünnepély helyszínt – ehhez igazítani.

 • A Korona („Bakony”) épület helyreállítása javasolt: az épületnek szép klasszicista, ill. Medgyasszay-féle homlokzata kihangsúlyozandó. Szemben, a Séd-mozi alatti, Márton Pista-féle parkot kissé át lehetne alakítani. A régi mozit helyrehozatala is ugyanakkor javasolt.

 • A Szabadság tér tekintetében talán a Gizella tér elnevezést is vissza lehetne állítani.

 • Szükséges és javasolt az Óváros téren a régi városi fürdő helyreállítása, a tulajdonos ötlete a kávéházra például nagyon jó volt.

 • Szemben, a Vas Gereben utca sarkáról leszanált „Kispipa” vendéglőt és környezetét is javasolja visszaállítani. Helyre állítani javasolt az Óváros tér 8-at (Pénzügyőrség), valamint a Hősök Csarnokát, visszahelyezve oda az „ismeretlen katonát”. Mellette a középkori várkapu maradványát szintén helyre kellene állítani, értelmező felirattal és táblával.

 • A Tűztorony közt és a bástyaudvart (napközben) mint közterületet tarthatná nyitva a város, belépő díjat csak a Vass-gyűjtemény és a Tűztorony bejáratánál tart indokoltnak.

 • A gimnázium és a piarista rendház külső állapota, valamint a Gizella kápolna bádogtetővel takart felső szintje a város fájó pontjai. Szorgalmazza a piarista templom melletti nyilvános WC megszüntetését.

 • Hosszabb távon visszaállítandó a Ferences templom eredeti, copf arculata: a timpanonos főhomlokzat a tetőn a kis huszártoronnyal.

 • A Várhegy oldalainak és a Szt. Benedek-hegy fokozatos rendezésének javítását javasolja kertépítő eszközökkel, a támfalak ismételt rendbehozásával, gondozásával.

 • Be kellene fejezni a veszprémvölgyi apácakolostor feltárását, a romok konzerválását, bemutatását, a környezet rendezését.

26.

 • Javasolt a Művelődési Központ rendbetétele.

 • Javasolja az 56-os emlékmű áthelyezését a Szt. Benedek hegyre.

27.

 • Olyan állandó hely kialakítását kéri, ahol képzőművészeti szakköröket, tanfolyamokat tarthatnának (oktatók vannak, eszközöket pályáznak, de nincs műhely), és lehetőség lenne állandó kiállítást, játszóházat is működtetni.

28.


 • Rádiótornyok fejlesztését javasolja, hogy a megyében lehessen hallgatni a veszprémi adókat.
29.

 • A faárugyár helyére és irányába bővülhetne a piac és a volán pályaudvar.

 • Javasolja bővíteni a belső körgyűrűt a Pápai útig, és a repülőtér mielőbbi megnyitását, mint idegenforgalmi vonzerő elérését biztosító infrastruktúra.

 • Szabadtéri kulturközpont létrehozását kéri s, és a mini vasút visszaállítását az állatkert és a Séd völgy környékén.

 • A „Csomai” strandon lehetne, 50 m-es fedett uszoda is.

30.

 

 • Sürgeti a 20 emeletes rendbetételét és a Cserhát üzletház felújítását, valamint a régi mozi, és zeneiskola külsejének rendbetételét.

 • A gyermekek házát el kellene adni, lehetne pl.: szálloda, vagy magániskola a helyén, a VMK-t is el kellene adni, és egy újat, nagyobbat építeni.

 • A „Zöld ház” felújítását is javasolja, valamint igényesebb üzleteket, és kirakatokat tart kívánatosnak a belvárosban.

 • Javasolja kerékpárutak kiépítését a belvárosig, és az útfelújítások minőségére is jobban oda kellene figyelni.

31.

 • Javasolja a belvárosi terek jobbítását, összekapcsolását és további zöld, pihenő területek kialakítását a funkcióval nem rendelkező területeken, udvarokban.

 • A Vasgereben utcai nagygarázst javasolja megépíteni a Jókai u. felöli és a Vasgereben u.-i bejáratokkal, kis pihenőparkkal, zöld tetővel.

 • Javasolja kemping létrehozását a Méhes környékén, a Harmat utcától északra pedig egy sziklaszirt kilátót lehetne kialakítani.

 • A Püspökkert rendbe hozása és funkcióval való ellátását kéri, de

 • jobb megközelítést és tájékoztatást kell adni az állatkertről és más nevezetességekről is.

 • A régióban több és jobb turistaprogramot lehetne kialakítani, pl: Pannonhalma – Zirc – Veszprém – Tihany tengelyen, akár egyházi turista út jelleggel.

 • A színházkertet rendezni kellene, szobrokkal kiegészíteni a jelenlegit eltávolítani, valamint

 • a burkolatok javítása az új városközpontban, és az Óváros téren egyaránt fontos.

 • A Séd patak csatári víztározó létesíthetősége szakmai kérdés: felhasználási célja függvényében, csak a vízfolyás szabályozására is szükséges lenne, de az egész Séd – völgy rekreációs tartalommal való megtöltéséhez is elengedhetetlen.

 • Arculatot kell adni a kereskedelemnek és a szolgáltatásoknak, meg kell állítani a kívánatos üzletek, szolgáltatások megszűnését, azokat fejleszteni kell még a védett városközpontban is.

 • Javasolja, hogy az Óváros tér rossz minőségű járdaburkolata változzon, és észrevételezi a városközponti zöldterületek kezeletlen állapotát.

 • A Vár és környéke helyi- és turista forgalmának közlekedése biztosítása elektromos kisbuszok beállításával javasolt, és szükséges a Deák F. u. felöl gyalogos felvonó.

 • Az egész Séd – völgyben, Csatártól Gyulafirátót – Kádártáig kerékpárút kiépítése lenne szükséges.

 • Biztosítani kell a Takácskert felöl az Állatkert megnyitását, kitáblázását.

 • Biztosítani kellene a déli M-8 autópálya Balatonalmádi út felöli repülőtéri és városi kapcsolatát.

 • Kérik a kereskedelmi, szolgáltató létesítmények vasárnapi, ünnepnapi nyitva tartásának teljes megszüntetését, hogy a város központja által nyújtott sport, kulturális, vallási közösségekben megélt rekreációt ne zavarhassa semmi.

 • Javasolt a 20 emeletes felújítása, esetleg lebontása, és esetleg a hotel lebontása, helyének zöldterületként való újra-hasznosítása.

 • A volt börtön hasznosítását is javasolják ifjúsági célokra.

 • A tárgyi témával kapcsolatban a város ismerje el az ezeréves Püspökség városi és regionális irányító – fejlesztő szerepét, melyet a mai Veszprémi Érsekség a Veszprémi Püspökség és a Kaposvári Püspökség területén végez.

 • A műemléki városközpont közlekedésének megoldása sürgető:

 • felhasználva a Vár nyugati oldalán a Szent István u., Jókai u.-i gyűjtő utat, mely tömegközlekedésre a legjobban alkalmas, valamint a gyalogosok Várba szállítására a Várat a Pataktérnél egy felvonóval kellene ellátni. Ez a megoldás lehetőséget ad arra is, hogy az egész Séd-völggyel a Vár turisztikailag szerves kapcsolatba kerüljön.

 • Rendbe kell hozni a Kittenberger utcát.

 • A Vár keleti oldalán is szükséges a közlekedés rendezése, itt a Deák F. u. felöl kellene kialakítani a felvonót.

 • Turista buszok fogadására alkalmas nagy parkoló építése szorgalmazott a vár tövében a lebontásra ítélt szükség lakások helyén, illetve a kis sportpálya helyén, a Pajta u.-i parkoló felhasználásával.

 • Ezzel összhangban kell alkalmassá tenni a Buhim és Aranyos völgy tömegközlekedésre is alkalmas utakat: a tervezett északi kiskörúttól a Tüzér u. – Árpád u. és Pajta u., Deák F. u., Kopácsi u. Cserhát lt. nyomvonalon.

 • Javasolja a tervezett Cserháti mélygarázs – nagyparkoló megépítését a Kopácsi u.-i behajtással.

 • A tervezett sportcsarnok mellett és a Gulya dombon városszéli nagyparkolók kialakítása is szükséges, melyeket jó szerkezeti kapcsolatba kell hozni a külső főútvonalakkal és a belső tömegközlekedéssel.

32.

 • A legforgalmasabb terület a Kossuth utca. Esztétikum szempontjából a Kossuth utca harmonikus arculatának megteremtésére van szükség. Meg kell őrizni a barokk épületeket, emellett szükséges a szocreál épületek megtisztítása, felújítása, az értékeik hangsúlyozása (pl. húszemeletes alján a relief, kilátás a húszasból). Az utca két oldala - két kor, két stílus - között összhangot kellene teremteni valahogy úgy, mint a megyei könyvtár esetében. Valószínűleg ez hosszabb folyamat lesz, és eleve nehezen kivitelezhető a tulajdonviszonyok miatt, de egyeztetésekkel, különösen az átépítésekhez, felújításokhoz szükséges engedélyek kiadása során ez a folyamat előmozdítható.

 • Az utcabútorokról: a mostani padok elrendezése jó, csak esztétikusabbá kellene tenni azokat. A Három Grácia szökőkutat fel kellene újítani. Jól esik a szemnek, ahogy egy vizes felület megtöri a bitumen ridegségét.

 • A Kossuth iskola melletti egykori szökőkutat biztonságosabbá kellene tenni a deszkás fiatalok számára, akik ezt a területet birtokba is vették. Ha ez a terület nem megfelelő, akkor, a Hotel mögötti területtől a Kossuth utcáig kellene néhány elem elhelyezésével megoldani ezt a kérdést.

 • A piac kialakítását kellene átgondolni. Ez is egy közösségi hely lehetne, ám elhanyagolt volta miatt nem szívesen időzik itt az ember. Pedig például Franciaországban nagyon fontos találkozóhely a piac. De nem is kell Veszprémnél messzebb mennünk, csak az időben visszafelé. Meg kellene vizsgálni, hogy bizonyos napokon az Óváros téren vagy más központi helyszínen hol lehetne piacozni. Elsősorban zöldség-gyümölcs árusításra és lacikonyhára gondol. Azokon a hétvégi délelőttökön, amikor nincs rendezvény a téren ez megoldható lenne szigorúan tartva egy időhatárt, hogy az esküvőre érkezőket már tiszta környezet fogadja. Fontos lenne a rendszerességet is meghatározni, hogy kiszámítható legyen az árusok jelenléte.

 • A városrészben egyetlen játszótér található, az is meglehetősen amortizált állapotban: az Erzsébet ligetben. Ezt a helyet fel kellene újítani minél előbb. Jó lenne sajátos arculatot adni a területnek, hogy az a belvárosi lakosok mellett más veszprémiek és a turisták számára is célponttá válhasson

 • A Lovassy László Gimnázium sportpályája nyitva áll délutánonként a belváros lakói számára. A sportolásra rendelkezésre álló időt a pálya esti kivilágításával lehetne megoldani.

 • Az Óváros tér és a Színházkert benépesülését rendezvények lebonyolításához szükséges infrastruktúra kialakításával (áramvételi lehetőség, víz- és szennyvízcsatlakozók) lehetne ösztönözni. Ennek előkészítésébe szükséges bevonni a leendő kitelepülőket, a városi étteremtulajdonosokat, akik jártasak ezekben a technikai kérdésekben és az ÁNTSZ-t is.

 • Állandó illemhelyekre lenne szükség a nagy rendezvények helyszínein és a parkolók mellett (idősek otthonánál, Erzsébet ligetnél), az Óváros téren, a belső udvarok valamelyikében és a Színházkertben. Célszerű lenne éjjel-nappal működő üzemelésűeket felállítani, és ezek irányát táblákkal is jelezni.

 • Pelenkázó helységeket kellene kialakítani legalább a Kossuth utcán és az Óváros téren. Emellett olyan félreeső nyugodt helyet lenne jó biztosítani az édesanyák számára, ahol megszoptathatják gyermeküket - nem zavarják őket más emberek, és ők sem sértik mások szeméremérzetét.

 • Felül kellene vizsgálni az eddig elvégzett akadálymentesítéseket, mert sajnos nem minden hely használható. A Lovassy László Gimnázium melletti lépcső és a Gizella udvarból levezető lépcső meredeksége miatt használhatatlan kerekes székkel és babakocsival is. Az antikvárium előtt levezető lépcső melletti lejtő már nem ilyen meredek, viszont a térre két lépcső vezet, így az útvonal kerekesszékkel, babakocsival már nem használható.

 • Jelenleg a húszemeletes félemeletére nem lehet feljutni kerekesszékkel, babakocsival.

 • Közlekedés szempontjából két kritikus hely van a belvárosban. Egyik a hotel mögötti - bányatrösztnél levő parkoló, ahol a gyalogosan elég nehézkes közlekedés a különböző irányokból érkező autók miatt. A másik a VMK környéke: jelenleg nem vezet közvetlen gyalogosátjáró az épülethez, így főleg az esti rendezvények idején a nehéz látási viszonyok miatt veszélyes a művelődési központ környéke.

 • Hétköznap napközben és vasárnap esténként a várban senki sem sétál szívesen a jelentős személygépkocsi-forgalom miatt. Szigorítani kellene a behajtási engedélyek kiadását, és keményebben kellene fellépni az engedély nélkül érkezők ellen.

 • Végül még egy fontos tényezőre hívja fel a figyelmet: ez a zaj. Számos alkalommal volt konfliktus forrása a rendezvényekkel járó és a belvárosra nehezedő zajterhelés. Ebben a kérdésben is konszenzust kellene találni, és így kialakított szabályok betartását szigorúan kellene felügyelni.

33.

 • Minimum esztétikai szint meghatározása lenne szükséges a belvárosi kirakatokra, feliratokra, az utca mindkét oldalán. A tartósan üres üzletek kirakatainak esztétikus dekorálása / karbantartása legyen a tulajdonos feladata.

 • Javasolják egy kereskedőkből, ingatlantulajdonosokból, belvárosi lakosokból, és szakemberekből álló kis csapat létrehozását a fenti feladatok ellátásának biztosítására.

 • Javasolt a parkolási rend felülvizsgálata, és a közterületek tisztaságának javítása, több és kultúráltabb utcai szemetesek kellenének.

 • Több kultúrált nyilvános illemhely kialakítása kellene jól kitáblázva, az igénytelen kereskedelemi egységek kérdése is megfontolásra javasolt.

34.

 • Észrevételezi, hogy hiányzik az élet a belvárosból, és kevés a zöldterület és, hogy a 20 emeletes, a posta és a skála épületei rontják a belvárosi összképet.

 • Hagyományteremtő rendezvények kialakítását kérné: gasztronómiai rendezvény, kulturális rendezvény, sportrendezvény is javasolt lenne.

 • Példának hozza és javasolja német városok honlapjának megtekintését: Bamberg, Goettingen, Tuebingen.

35.

 • Szükség lenne a belvárosban nyilvános WC biztosítására, és

 • a parkolási lehetőség megoldására.

 • Az Óváros téren vendéglátó helyek nyitásának engedélyezése, szorgalmazása javasolt.

 • A várba felvezető burkolaton változtatni kellene ez kerekes székkel járhatatlan.

 • Kis üzletek visszacsalogatása lenne szükséges a belvárosba, pl: ajándéküzlet, ahol veszprémi képeslapot, apró emléket lehet vásárolni.

 • Megfontolásra érdemes lenne munkanélküliek alkalmazása a város rendben tartására.

 • Mivel a város útjai katasztrofálisak, legalább a városba bevezető utakat rendbe kellene hozni.

 • Az egyetemistákat rá kellene venni, hogy a pénzüket a belvárosban költsék, de ehhez jó hangulatú helyeket kell kialakítani.

36.

 • Ötleteket fogalmaz meg az Erzsébet sétány rekonstrukciójával kapcsolatban:

 • A sétány és a liget egységes rekonstrukciója lenne szükséges, és a múzeum előtti parkoló felújítása.

 • Több szemétgyűjtőre lenne szükség a liget egész területén, valamint a parkőr rendszer visszaállítása, és a szemetelés büntetése is fontos lenne, ugyanúgy a beton, kőmaradványok eltakarítása és WC, ivóvíz biztosítása szorgalmazott a ligetben.

37.


 
Javaslatok, melyek a belvárosi rehabilitációval / vonzerőfejlesztéssel függnek össze
 • Óváros tér fogadókészségének javítása a téren (információs iroda, köztéri WC, mobil utcabútorok, történelmi milliőbe illeszkedő hirdetőtáblák, rendezvények kiszolgáló infrastruktúrájának megteremtése: világítás, szennyvíz).

 • Parkolóház építése a környéken (jelenleg is parkolóként üzemelő, Óváros tér mögött álló murvás parkoló).

Séd-völgy esetén
 • Kerékpárút (görkorcsolya, nordic walking), sétaút kijelölése és kiépítése (jelölve a Belváros megközelítési lehetőségeit), lehetőség szerint a Séd mellett.

 • Viadukt korszerűsítése (díszkivilágítás folyamatosan, pihenőhely kialakítása).

 • Benedek-hegy rekonstrukciója.

 • Vár lejáratának fejlesztése a Séd-völgy irányába: lépcsősor rendbe tétele, egy sáv szükséges a kerekes járműveknek.

 • Aktív turizmus fejlesztése (kaland park, ability park fiataloknak), szép csónakázó tó kiépítése.

Állatkert
 • Látogatóközpont a Gulya-domb felé (ez viszont sürgeti a Kiskőrösi utca irányából a kétsávos út kialakítását).

 • Térrendezés a jelenlegi főbejáratnál.

 • Nagy látogatószámot vonzó bemutatóhelyek létesítése.

 • Gyereklovagoltatás fejlesztése az állatsimogatónál.

 • Szabadidőpark a Gulya-dombon – hajléktalan otthonok megszűntetése (kocogó pálya, sétaútvonal).

Vár területén
 • Érsekségi látogatóközpont megépítésének támogatása.

 • Autós közlekedés kitiltása a Várból (Közgazdasági felől liftes megoldással a megközelíthetőség, Vár alatt nagyobb parkolóhely kialakítása).

 • Dubniczay-palota egy részét időszakos, jól eladható (közismert) kiállításokkal kell megtölteni.

 • Gyerekklub/gyerek foglalkoztató létesítése az egyik épület kertjében, nyári szezonban (kézműves foglalkozások, játszóház, játszótér biztonságos helyen).

 • Köztéri WC üzemeltetése a Várban.

 • Vár egészének díszkivilágítása, fényjáték.

 • Kortárs művészek, képzőművészek, népi iparművészek számára (bérelhető) művészház/nyitott műhely működtetése (festők, szobrászok, népi kézművesek).

Veszprémi örökség / veszprémikum megjelenése
 • Wellness központ tanuszodával.

 • Jégpálya.

 • Várbörtön, interaktív vármúzeum (helytörténeti kiállítás).

 • Veszprém és a könyv (nyomdák, híres és értékes kötetek bemutatása) – ez lehet egy internetes központ része is.

A Kossuth utca, Rákóczi utca, Óváros tér funkciójának újragondolása
 • Posta előtti téren utcabútorok, hangulatos virágkompozíciók, virágóra.

 • Pénzköltési lehetőség – igényes üzletek és vendéglátás kizárólagos támogatása (komoly adókedvezmény az ilyen üzletek részére).

 • Hotel mögötti részen játszótér kialakítása.

 • A lakossági szolgáltatókat koncentrálni kell (víz, személyszállítás, buszbérletek, kábelszolgáltatás, vonatjegy, telefontársaságok), s ezzel újra a belvárosba lehet szoktatni az embereket.

Színház-kertben
 • A parkolás megszüntetése,

 • megyeház felé átjárhatóság biztosítása,

 • parkrendezés, szökőkúttal,

 • igényes kalandpark (játszóhely) kialakítása a füves térségen (közeli iskolák napi szinten tudják használni).

Séd-mozi
 • Hangversenyterem és rendezvényház létesítése (6-800 fő).
 

 
Veszprém 2004-ben beadott Európa Kulturális Fővárosa – 2010 pályázatához beérkezett civil ötletek, amelyek a belváros rehabilitációhoz kapcsolódnak

1.


 • Interaktív kiállítás kis nyelvek nyelvemlékeiből – sok-sok gyerekfoglalkozással.

 • „Nyelvek házát” építene, ami építészetileg lehet látványos és szimbolikus, de funkcionális is.

 • Egy nagy kiállítás a modern kommunikációval kapcsolatban.

 • Olyan művészeti alkotások – tánc, színház, kabaré – létrehozását javasolja, amelyek a nyelvvel, kommunikációval kapcsolatosak.

 • Szisztematikusan törekedni kell arra, hogy minden múzeumi felirat stb. 3 nyelven jelenjen meg, magas színvonalú fordításban.

 • Királynők nemzetközi fesztiválja: olyan énekes sztárokkal (opera, jazz, világzene, népzene), akiket saját műfajuk királynőjenek neveznek.

 • „Először a nőket és a gyerekeket” – olyan központ, építmény felépítése, amely szimbolikus is de családi programokra alkalmas.

 • Kiállítások szervezése javasolt női alkotótól.

 • Nők / klisék – olyan alkotások, kiállítások, sorozatok, amelyek a női szerepvállalás kliséiről szólnak.

2.

 • Több utcai fesztiválra kell vállalkozni április végétől szeptemberig. Pl: barokk fesztivál, korhű felvonulásokkal, esemény rekonstrukciókkal, színházi előadásokkal. Fesztivál a peformence - művészeknek, szabadtéri művészeti akcióknak.

 • A Hősök Kapujától a Bíró-Giczey, illetve a Nagypréposti házi lehetőleg minden kaput, de a többségüket feltétlenül ki kell nyitni a várban. A jelenleg elzárt udvaroknak az építészeti látvány, a kilátás mellett külön funkciót kell adni. Az udvarokon szobrokat, műveket, (bár nincs saját vize a várnak, de akár szökőkutat) kell felállítani neves alkotóktól, illetve helyi alkotóktól. A spontán muzsikusoknak fellépő - helyek lehetnek ezek az udvarok.

 • Várból hiányzik egy Veszprém történeti múzeum.

 • Vár környékén a közlekedés átalakítása szükséges

 • A városban helyet kellene találni egy értékes szoborgyűjteménynek is.

 • Valamennyi művészeti ágnak (színház/báb, zene, tánc/balett, képzőművészetek, film, irodalom) rendszeres/folyamatos és igényes bemutatkozására alkalmas terek kialakulását is elő kellene segíteni.

 • Új kultúrpalota kellene egy „Európa Center”.

 • Hangversenyterem és új kiállító-terem építése is elengedhetetlen.

 • Bioházak lakótelepe, utcája ötlet kidolgozása is fontos volna.

 • Rendezvények: cigányfesztivál, kisebbségek irodalmi fesztiválja, írónők találkozója, pálinkafesztivál, ételfesztivál, stb. ugyanúgy jó ötlet lehet.

 • Volt börtönben helytörténeti múzeum létesítése kellene.

 • Kiemelten kezelendő, a Várral „egyenrangú”, de más területen megteremthető tudományos-, művelődési-, művészeti-központ kialakítása is.

 • A történeti belváros tehermentesítése érdekében elengedhetetlen a város forgalmi rendjének újra gondolása, ami a belső körgyűrű befejezésével és kulturált parkolók kialakításával is elősegítendő.

 • Nagy sebek gyógyítása javasolt:

Balaton Bútorgyár telephelye
A volt Nagyállomás, Aral-kút és környéke
Plázán túli tömbrész, Budapesti út bevezető szakasza
Lovassy Gimnázium és Cserhát környékének befejezése, rendezése
Kopácsy út, Csomay strand területe
Pápai út bevezető szakasza.
 • Sportesemények részére színterek létesítése:
Uszoda,
Sportcsarnok (Veszprémre tervezett, nem külföldről adaptált),
Szabadtér: Közterületi sportpályák létesítése, tömegsport számára is megnyitva (tenisz-, futball, kosárlabda).
3.

 • Javasolják, hogy a jelenleg más célra használt Vár Múzeum felújítása után alakítsa ki a város a veszprémi vár harcaiban elesettek emlékmúzeumát. Valamint teremtse meg a közelben a Veszprém történetét bemutató múzeumot, ahol ingyenes vetített előadást biztosíthatunk az iskolák tanulóinak, illetve a turistáknak.
4.

 • A régi Csomai strand revitalizációját javasolja egy szabadidőpark kialakítása mellett gyermekek és nyugdíjasok számára.

 • A barokk vár: Az idegenforgalmi szezon kiemelt heteiben a barokkvár váljon korhűvé a kapuőrség, őrségváltás, szerenádok, esküvők, zászlódobálók, kofák, katonák, hercegek, grófok és válogatott cigánylegények stb. benépesítésével.

 • Művészeti találkozókat javasol az alábbi ágakban:

Táncfesztivál – minden műfajban
Nemzetközi Bábfesztivál
Európai író – költő találkozó
 • Tematikus programok:

Katonai Hagyományőrzők Találkozója
Európai Ifjúsági Polgármesterek találkozója
Európai Játékmúzeum
Európai Népek Játékai Fesztivál
Sanyi Manó Falva – Lévai Sándor tervei alapján felépíthető (Együttműködő partner, ötletgazda: Kabóca Bábszínház).
5.

 • A királynék városában nőkonferencia szervezése és nőtalálkozók szervezése a határon túli nőszervezetekkel, a nők témáival foglalkozó nyári egyetem megszervezése lenne javasolt.
6.

 • Európai nyelvek múzeumának létesítését javasolja, amelyben élő, interaktív és kreatív eszközökkel lehet nyelvet tanulni, nyelvet alkotni, ahol a hagyományaira építve kortárs európai modern táncfesztivál, képzőművészetek is bemutathatóak lennének.
7.

 • Pelenkázó helyek, pihenőhelyek – padok, gyerekbútorok (Balaton Bútorgyár), gyerek és családbarát éttermek és szálláshelyek kialakítását szorgalmazza;

 • Az élhetőbb belvárosi környezetet a piknikező helyek kialakításával kívánja elérni- aminek nyugaton nagy kultúrája van – pinikhelyekre lehetne csalogatni az embereket, továbbá piknik-étkezdéket lehetne kialakítani (kis bódék, ahol zöldséget, gyümölcsöt, szendvicseket, salátákat lehet kapni meg vajas és zsíros kenyeret és rétest) több helyen a városban. Ezek a bodegák legyenek ízlésesek és könnyen áthelyezhetőek. A piknikkosarak, -pokrócok stb. pedig jó városmarkenting felületek lehetnének.

Veszprém, 2007. március 9.

< Vissza a lap tetejére