Korszerű IKT eszközökkel a színvonalas oktatásért

Korszerű IKT eszközökkel a színvonalas oktatásért (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0986)

Kedvezményezett megnevezése:

 • Veszprém-Eplény Települések Alapfokú Oktatási Intézményfenntartó Társulása
 • Veszprém-Felsőörs települések Alapfokú Oktatási Intézményfenntartó Társulás nevében
 • valamint saját nevében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt koordinátora: VMJV Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Sport Iroda

Kivitelezés befejezésének időpontja: 2011. augusztus 31.

A „Korszerű IKT eszközökkel a színvonalas oktatásért” című projekt első számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A projekt keretében a közoktatási intézmények számítógép állományát korszerűsítik, biztosítják a tantermek internet ellátással rendelkező eszközeinek beszerzését, és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását segítő IKT eszközöket biztosítják.

 

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0986 számú projekt egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az úgynevezett „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

A támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése a kedvezményezett településeken 2011. augusztus 31-ig. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 216.520.000 Ft-ból valósul meg.

 

Elérendő eredmények:

 

 • Összesen 16 közoktatási intézmény számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
 • A tantermek 40%-ának ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők – integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyertes iskolái:

 

Általános Iskolák:

 

 1. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
 2. Báthory István Általános Iskola
 3. Cholnoky Jenő Általános Iskola
 4. Deák Ferenc Általános Iskola
 5. Dózsa György Általános Iskola
 6. Gyulaffy László Általános Iskola
 7. Hriszto Botev Általános Iskola
 8. Hriszto Botev Általános Iskola tagintézménye: Malomvölgy Általános Iskola Felsőörs
 9. Kossuth Lajos Általános Iskola
 10. Rózsa Úti Általános Iskola
 11. Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola

Középiskolák:

 

 1. Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon
 2. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
 3. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola
 4. Lovassy László Gimnázium
 5. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
 6. Vetési Albert Gimnázium

  

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.