Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében

Veszprém Megyei jogú Város Önkormányzata 2008. októberében 860 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrású támogatást nyert a Közép-Dunántúli Operatív Program 2.1.1/A-2008 kiemelt pályázati konstrukcióban turisztikai attrakciófejlesztésre. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, 1 mrd 74 millió Ft összköltségből megvalósuló idegenforgalmi beruházás révén Veszprém városa újabb turisztikai látványosságokkal bővül.

 

A 2009 novemberében induló és 2011 márciusában záruló projekt keretében a Séd patak völgyében létrejön a vár alatt egy túraútvonal, mely a veszprémi várat köti össze az állatkerttel. A projekt keretében a város látogathatóvá teszi a sétaút mentén található két Árpád-kori műemléket, a Margit romokat és a Veszprémvölgyi Apácák Kolostorának romjait, valamint felújítja a Jezsuita templomot és megnyitja a nagyközönség számára. A majd 12 hektáros közparki felújítás során nagy arányú parkosítást és zöldfelület-rendezést végeztek a tájépítészeti ritkaságokkal teli parkban, de sor került három új játszótér létesítésére, valamint az egykori Kittenberger Kálmán utca megnyitására is és a városi dísztó rehabilitációjára, de a Szt. István völgyhíd sziklakilátója és a Szt. Benedek hegy is megújult.  

A megvalósult beruházás kiváló lehetőséget nyújt mind a pihenésre, mind az aktív kikapcsolódásra vágyók számára, hiszen a patak partján megújult a gyalogos sétány és a terület alkalmassá vált kerékpáros közlekedésre. A területen nemcsak a természeti, valamint építészeti értékek csodálhatók meg, de a jezsuita templomban rendezvényhelyszínt is kialakítanak. A park városi, családi rendezvények és vallási események színtere lesz, amíg a templom kitűnő adottságokkal rendelkezik hangversenyek és kiállítások helyszínének.

A projekttől azt várja a kedvezményezett Önkormányzat, hogy a turistaforgalom által látogatott terület megnövekedésével a városba látogató turisták tartózkodási ideje és költési hajlandósága is nő majd.

Kivitelező: Vemévszer Kft
A projekt lebonyolítója: a VeszprémBer Zrt. – Aditus Zrt. Konzorcium.
A beruházó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.
 

 
 

Sajtóbeszámoló az átadásról /2011. 03. 10./

Miénk itt a tér

Befejeződtek a Séd-partján folyó munkálatok, lezárult a „Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében” projekt.

Csütörtök délután Porga Gyula (Veszprém város polgármestere), Dr. Temesvári Balázs (a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője), Gy. Lovassy Klára (veszprémi helytörténész, a Magyar Építőipari Múzeum igazgatója) és Mészáros Zoltán (a Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke) közreműködésével ünnepélyes keretek között átadták a megújult Séd-völgyet a veszprémieknek és a városunkba látogatóknak.

A program háziasszonya, Joós Eszter nyitásként Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter jókívánságait tolmácsolta, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt csak levélben fejezhette ki örömét az egyedülálló turisztikai projekt sikeres zárása kapcsán. A Kolostorok és kertek fejlesztésese a város főbb nevezetességeit köti össze, és ez a város javára válik. Véleménye szerint a kulturális és természeti értékeket bemutató projekt javítja Veszprém látogatottságát, biztosan sokkal több hazai és külföldi turista keresi fel majd a várost. A turizmus megélénkülésével a környék vendéglátóhelyei, szállodái is fellendülhetnek.

 

Porga Gyula

– Veszprém szíve és lelke ez a környék. Megnyitottuk kapuinkat mindenkinek, aki kíváncsi Veszprémre, aki kíváncsi erre az eredeti, semmivel sem összehasonlítható történelmi, természeti szépségre. A múlt, a jelen, és a jövő találkozik itt – hangsúlyozta Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere.

A város első embere felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy településünk mindig összhangban élt a természettel, és ez most csak erősödik. A Kolostorok és kertek megvalósulása nem csak turisztikai attrakció, abban Veszprém ősi szellemisége jelenik meg, és válik láthatóvá, érzékelhetővé. Veszprém lelke a Séd-völgyében található. Aki végigsétál a Kolostorok és kertek útvonalán, az megérzi, megérti, milyen Veszprém. A XXI. századi Veszprém a projektnek köszönhetően visszatalál ősi szelleméhez, újra megtalálja múltját, és megfogalmazza jövőjét.

 

Gy. Lovassy Klára

Gy. Lovassy Klára helytörténész rövid történeti utazásra invitálta az ünnepi megnyitó résztvevőit. – A völgy ősidők óta lakott volt, nem hiába telepedett ide a város első apácakolostora. Szent István királyunk felesége, Gizella is otthonra talált itt. A királyi család minden bizonnyal sokszor látogatott ide. Ezért nyugodtan mondhatjuk, itt minden egyes lépéssel kapcsolatba kerülünk a múlttal, történelmünkkel. A völgy régen lakottabb volt, mint most: házak, malmok sorakoztak egymás után. Évszázadokkal később a vár alatt újabb női kolostor épült fel. A török sajnos nem épített, hanem rombolt, de távozásukkal újból az építés, az alkotás került előtérbe. Aztán sorba jöttek Veszprém nagyjai, akik szellemiségükkel tovább építették, szépítették a várost. Gondolok itt a Cholnokyakra, Laczkó Dezsőre, Csikász Imrére. Ebben a korban a völgy már a pihenés, a kikapcsolódás helyszíne volt. Tervbe vették fejlesztését, még egylet is alakult erre a célra. Nem véletlenül épült itt a vidámpark, az állatkert. Számtalan filmet forgattak a Séd partján, mert a hely megihlette a filmeseket is. Sajnos a ’70-es években elvadult a környék: a tavat benőtte a nádas, a gaz mindent elborított. Így jutottunk el a mai napig, amikor a völgy múltjához méltóan megújult – tudhattuk meg Gy. Lovassy Klárától.

 

Dr. Temesvári Balázs

– Sok szállal kötődöm a projekthez – kezdte köszöntőjét dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ Kft. ügyvezetője. Mint mondta, Veszprém felismerte azokat a fejlesztési célokat, melyeket a Regionális Fejlesztési Alap célként tűzött ki, miszerint olyan értékőrző beruházásokat kell támogatni, amelyek munkát teremtenek, egy térség identitását erősítik, és tovább tudják adni a hagyományokat. – A Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében projekt megvalósította ezeket a célokat – emelte ki az ügyvezető. Hozzátette, a fejlesztés egyedi vonzerőként szolgál, az európai turisztikai életben is megállja a helyét. Jelentős egyházi és természeti értékek találhatók itt, melyek mostantól a XXI. század követelményeinek megfelelően tárulnak a látogatók elé. Vonzó zöld területek jöttek létre, ahol a veszprémi családok eltölthetik szabadidejüket, az idelátogatóknak pedig büszkén mutathatjuk meg, milyen attrakcióval bővült a város, összekapcsolva Veszprém legnagyobb turisztikai vonzereit. – Kívánom, hogy Veszprém folytassa a megkezdett munkát, használja ki a turisztikában rejlő lehetőségeket, mi pedig minden segítséget megadunk hozzá, hogy hasonló projektek megvalósuljanak – fejezte be gondolatát Temesvári Balázs.

 

Mészáros Zoltán

Mészáros Zoltán a projekt turisztikai jelentőségéről beszélt mintegy félszáz veszprémi turisztikai szolgáltató nevében. – Sosem hittük, hogy félnapos város vagyunk, hiszen ha csak a várban sétálunk, mindegyik épület külön történetet mesél, ebből kell olvasniuk a turistáknak – szögezte le a Veszprémi Turisztikai Egyesület elnöke. Az idelátogatók érzik a megyeszékhely változatos sokszínűségét, történelmi, egyháztörténettel átitatott attraktív város vagyunk, amely gyönyörű természeti környezettel egészül ki. Ahhoz, hogy a megyeszékhelyre érkező turisták több napot eltölthessenek nálunk, hasonló projektek megvalósulására lesz szükség.


A megnyitón közreműködött Oberfrank Pál a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója és Baranyi Péter színművész.


Brányi Mária várostratégiai tanácsnok bevezetője után a kolostor történetének ismertetésére került sor. A rendezvényen Veress József, a szerzetesség kialakulásáról tartott előadást. Szólt arról, az elsô, Nagy Szent Bazil nevéhez kötődő szerzetesközösség nyomait találhatjuk meg Veszprémben is. A Veszprémvölgyben található görög kolostorromok alapító oklevele szerint már a 11–12. században működött itt a kolostor, a bazilitákat később a bencések és a ciszterciek váltották fel, akik a 13. században a törökök elôl elmenekültek innen. 

vj_ea_360A jezsuiták később megtelepedtek itt, azonban a 18. századra elhagyták ezt a helyet. Ekkor a gyôri jezsuiták elkezdték építeni 1774-ban a most is ott álló épületet, melyet azonban soha nem szenteltek fel.

Rácz Katalin, a Hét Domb Egyesület képviseletében felidézte a jezsuita templom történetét. Mint mondta, a ’60-as években az állatkert és a vidámpark létesítésekor került a maradványokra sátortetô, és utána múzeumi raktárként használták. Az 1990-es években a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vette át a kezelését, ekkor tervet készítettek a felújítására. 

kolostor3_360

A kivitelezés 1999-ben el is kezdôdött, a tetôboltozat kész lett, azonban 2002-ben abbahagyták a munkálatokat. Az általa vezetett egyesület 2006-ban kezdett el ismeretterjesztô elôadásokat tartani itt, és nyaranta megrendezik a Veszprémvölgyi hangolók elnevezésu programjukat. Az 1774-ben elkezdtett templom építését most, az elnyert támogatás segítségével 2010-ben befejezik – fogalmazott.

Józsa Tamás, a városüzemeltetési és városfejlesztési iroda projektkoordinátora a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében elnevezésu projekt részleteit ismertette. Elmondta, a 800 millió forintos uniós támogatással együtt 1,074 milliárd forintból valósul meg, és várhatóan 2010 augusztusában fejezôdik be a kivitelezés. A beruházás mintegy 12 hektárt érint, a Pajtakertet, a Szerelem-szigetet, a Margit-romokat, a Benedekhegyet, a volt vidámpark területét és az itt lévő sétányt. 


„Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében”

Ismertetőanyag a kiemelt projekthez

Veszprém nagy szintkülönbségekkel tarkított felszíne, dolomittömbjei, a vár mindenhonnan feltűnő látképe, a völgyekben rejtőzködő zöldfelületek egyedülálló városképet, panorámát nyújtanak. A fejlesztésünk célja, hogy a város két központi attrakcióját, az őket összekötő völgy-rendszerben elszórtan mutatkozó kulturális és természeti örökségek megújulásával, és a kapcsolódó szolgáltatások sorozatával kössük össze, amellyel nő a városban eltöltött idő, nő a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatók kihasználtsága, munkahelyek keletkeznek, és erősödik Veszprém szerepe, jelentősége a turizmus piacán.

A szakmai koncepciónk, hogy a városba beutazó turizmushoz kapcsolódó célok elérése az alapattrakciók folyamatos fejlesztése mellett, a két legjelentősebb célterület a Vár és az Állatkert (Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark) összekapcsolása által érhető el, amelyek a Séd-patak völgyében található műemlékek és zöld környezetük rehabilitációját, és bemutathatóvá-tételét fogják keretbe.

A projekt a Királyi Városok Integrált Projekt, turisztikai fejlesztés része, amely partnerség szakmai együttműködése kiterjed Esztergom, Tata, Székesfehérvár és Veszprém kiemelt turisztikai projektjavaslatainak együttes tervezésére, párhuzamos megvaló-sítására és piacra viteli feladatainak összehangolására. A létre-hozni kívánt, speciálisan veszprémi élmény – a Királyi Városok attrakció-kínálatával együtt érvényesülve – olyan különlegesség és arculat, amelyért érdemes eljönni, amely lépésről-lépésre vonzza, vezeti a látogatót az Állatkert környékéről a Várba és fordítva.

park3_442_copy

A beavatkozási terület a különböző intenzitású zöldfelületeivel és parkjaival ma is közkedvelt kirándulóhely a családok körében, habár már sem a csónakázó tó, sem a vidámpark nem működik, és a zöldterületnek sincsenek kiépített pihenő, és játszó alkalmatosságai. A 2,5 km hosszú völgyrendszer jellegzetes látványa a Séd-patak, amely játékosan kerül felhasználásra a területen található műemlékek, kolostor-romok, és egyházi épületek újraélesztésével és a Vár alatt tervezett „öko-folyosó” gerincét képezi.

park2_442

Veszprém egyik legjelentősebb történelmi öröksége a Jezsuita templom és görög kori kolostorrom a Betekints-völgyben található, a tőle csak pár méterre elhelyezkedő tavak élővé-tételével együtt képez olyan egységes látványt fog képezni, amely a völgyszakasz súlyponti elemeként a beavatkozást követően nívós kulturális és művészeti események központja is lesz. A templom kiváló akusztikájának köszönhetően hangversenyek, neutrális belső tere pedig művészeti galériáknak adhat otthont, a romkert az innovatív megoldásokkal feléledő városi dísztóval kiegészülve egy modern kulturális rekreációs teret képez. A területen sportolásra és játékra alkalmas funkciókat is telepítünk.

benlampa

 Az „öko-folyosó” másik súlyponti eleme a Szent Benedek hegy és környéke, ahol felújítjuk a gyönyörű látványt kínáló sétányt a hegy gerincén, illetve a hegyet körbefogó műemléki panoráma is feléled, bemutathatóvá válik a Domokos kolostorrom az ún. Margit romok, amely egy virágoskerttel is kiegészül.

park360

A patak folyását követve a „Szerelem sziget” és a Püspöki pihenő klasszikus barokk épülete és kertje új külsőt kap, ahol közösségi terek és a térségi kerékpáros forgalom központjában szolgáltatási és turisztikai információs központ is létesül. A  völgyrendszer terveink szerint gyalogosan és kerékpárral is bejárható lesz.