Óvodafejlesztés Veszprémben

„Egységben az erő! – Óvodafejlesztés Veszprémben”

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0026  

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. március 20-án az Új Széchenyi Terv keretében kiírt, TÁMOP-3.1.11-12/2-es számú, „Óvodafejlesztés” című pályázati konstrukció terhére 69.688.174 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A pályázat keretében Veszprém 6 körzetének 13 óvodájában színvonala, nevelést segítő programok, szakmai fejlesztő tevékenységek, valamint kül- és beltéri eszközbeszerzések valósulnak meg. A pályázat 2012. augusztus 8-án került benyújtásra, azonban a bírálati folyamat elhúzódása következtében a projekt 2013. június 1. és 2014. július 31. között fog megvalósulni.

A pályázat megvalósításának célja:

  • A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára,
  • Az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása a partnerek bevonásával,
  • Az óvodában foglalkoztatottak, elsősorban az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők és óvodavezetők szakmai felkészültségének fejlesztése,
  • Együttműködések kialakítása a szülőkkel, családokkal az óvodai nevelésben.

A pályázat keretében végrehajtott tevékenységek:

  • Valamennyi óvodai nevelési tevékenységet végző intézmény Pedagógiai Programjának átdolgozása, korszerű nevelési módszerek beépítése a nevelési folyamatokba,
  • A pedagógusok munkájának támogatása, fejlesztése korszerű módszertani és nevelési továbbképzések segítségével,
  • A nevelési programban vállaltak megvalósítását segítő színvonalas szakmai programok, családi napok szervezése és lebonyolítása valamennyi óvodában és tagóvodában az ott dolgozó pedagógusok, az intézménybe járó gyermekek és családjaik bevonásával,
  • Kültéri és beltéri játékok, játszóeszközök, bútorok és fejlesztőeszközök beszerzése az intézmények különböző adottságaihoz és felszereltségéhez igazodva.

A pályázati konstrukció értelmében az elnyert támogatás maximum 30%-át, összesen közel 21 millió Ft-ot fordít a fenntartó eszközbeszerzésre az intézményekben. Ennek köszönhetően részben megújulnak az udvari játszóterek a korszerű és biztonságos, szabványoknak megfelelő udvari játékok és biztonságtechnikai elemek telepítésével, illetve jelentős mennyiségű kül- és beltéri bútorok, valamint játszó és fejlesztőeszközök is beszerzésre kerülnek.

Ezen felül 27 millió Ft értékben az intézményekből összesen 14 fő pedig tanügy igazgatási képzésen, és 98 fő óvodapedagógus különféle pedagógiai képzéseken vesz részt. A képzések témái többek között a konfliktuskezelés, a környezettudatos nevelés, az új pedagógiai módszerek valamint a tehetséggondozás is. A képzéseken tanultak a Pedagógiai Programokba beépülnek, és alkalmazásra kerülnek az óvodai nevelés során.

Továbbá az Önkormányzat a támogatás terhére összesen közel 7 millió Ft-ot fordít szakmai programok megvalósítására, ennek keretében a 13 intézményben összesen 26 nevelési, szakmai programot szervez meg. Tekintettel arra, hogy a város szinte valamennyi óvodája „Zöld óvodai” minősítéssel rendelkezik, több óvodában az óvodapedagógusok a környezetvédelem jegyében szerveznek a családok bevonásával egész napos óvodai rendezvényeket. Egyes intézményekben a gyermeknevelést segítő szülői fórumsorozat, a művészeti nevelés, a mozgásfejlesztés, a hagyományőrző óvodai programok kerülnek megvalósítása

A támogatás összege: 69.688.174 Ft 

A támogatási okirat megkötésének dátuma: 2013. április 15.

A projekt megvalósulásának kezdete: 2013. június 1.

A projekt megvalósulásának zárása: 2014. október 31.

További információ: http://palyazat.gov.hu/