Természettudományos közoktatási laboratórium
 

A projekt címe:

„Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés Veszprémben körforgalmú csomópontépítéssel és hídfelújítással”

A projekt azonosító száma:

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0061

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A szerződött támogatás összege: 335.394.574 forint

A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítás időpontja: 2013. június 14. - 2015. február 13.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében

A projekt tartalmának bemutatása:

Veszprém szellemiségének alapvető európai értékrendjét az oktatásban kell és lehet kimutatni. Éppen ezért Veszprém Megyei Jogú Város elsődleges célja a közoktatás modernizációja, a nevelés-oktatás feltételeinek, minőségének javítása, valamint egy olyan közoktatási rendszer kiépítése és költséghatékony működtetése, amely a gyermekek és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagítását segíti elő. A projekt e célokon felül támogatta a pedagógus szakma megújítását, a szociális tartalmú kompetenciák erősítését, a potenciális emberi erőforrások kibontakoztatásának biztosítását és az életminőség javítását. 

A projekt keretében egy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika, kémia, biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium került kialakításra, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. A tanterem 2014. április 23-án kerül átadásra ünnepélyes keretek között, az átadón beszédet mondott többek között Porga Gyula, Veszprém város polgármestere, Szauer István, a KLIK veszprémi tankerületének igazgatója, valamint Irányi László, az intézmény vezetője is. 

A laboratórium megépítése és korszerű eszközökkel történő felszerelése ugyanakkor a projektnek csupán egy kisebb része volt, a nagyobb feladatot a tevékenységek elvégzéséhez szükséges tudásbázis létrehozása jelentette. Ennek keretében speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, kísérletek digitalizálása és terjesztése, az oktatáshoz szükséges széleskörű tananyag kifejlesztése is megtörtént, melyek jelentősen hozzájárultak a színvonalas és gyakorlatias órák megvalósításához.

A kialakításra került modern technológiával felszerelt és a korszerű szemléltetés minden elvárásának megfelelő oktató- és kutatólabor speciális lehetőséget nyújt a diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztéséhez az innovatív, kísérleti tevékenységek végzésével. Az általános oktatási mechanizmusokat kiegészítő és az arra épülő kísérleti és kutató tevékenységek hozzájárulnak a diákok természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztéséhez, természettudományos szemléletük formálásához.

A projekt céljai:

· Olyan közoktatási rendszer kiépítése és költséghatékony működtetése, amely a gyermekek és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagítását segíti elő,

· Természettudományos ismeretek népszerűsítése,

· Egyedi, speciális tehetséggondozás biztosítása,

· A természettudományos pályák népszerűsítése, 

· A természettudományok társadalmi fontosságának erősítése,

· A pedagógusok önálló ötleteinek, elképzeléseinek megvalósítása, valamint az így létrejövő innovációk oktatásba való beépítése, az eredmények széles körben való elterjesztése, 

· Nő azoknak a nyilvános fórumoknak a száma ahol a diákok és a szaktanárok kvalifikáltabb tudásuknak köszönhetően megjelenhetnek,

· Olyan tér biztosítása a közoktatásban részt vevő intézményeknek, ahol lehetőség van az együttműködésre a diákok környezettudatos ismereteinek erősítésére,

· Infokommunikációs technológiák népszerűsítése,

· A partnerintézmények együttműködési kapcsolatainak javítása,

· a közoktatás területén bevezetésre kerüljenek új tanulásszervezési módszerek, korszerű oktatási technikák.

A program tartalma: 

· Természettudományos laboratórium kialakítása (felújítás, átalakítás),

· •Jelentős informatikai és oktatást segítő kísérleti eszközbeszerzés,

· Szakmai megvalósítók foglakoztatása,

· Tanórán kívüli oktatások szervezése az Ipari szakközépiskola és Gimnázium, valamint a bevont általános iskolák számára,

· Tananyagfejlesztés, tanulói és tanári munkafüzetek kialakítása több évfolyamra,

· Digitális labornapló elkészítése és üzembe helyezése,

· Kísérletek digitalizálása,

· Disszeminációs rendezvények szervezése,

· Pedagógiai továbbképzések a megvalósító intézmény és a bevont partnerek tanárai számára egyaránt.

Projektbe bevont más fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények:

1. Herendi Általános Iskola és AMI

2. Endrődi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

3. Tasner Antal Általános Iskola

4. Lőrincze Lajos Általános Iskola

5. Kinizsi Pál Általános Iskola és AMI

6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola – Tótvázsonyi Tagiskola

7. Vörösberényi Általános Iskola

8. Ady Endre Általános Iskola és AMI

9. Gábor Áron Általános Iskola

10. Csopaki  Általános Iskola

11. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumból 760 fő, a partnerintézményekből 484 fő, azaz összesen 1.244 diák kerül bevonásra a projektbe.