Gyulafirátóti csapadékvíz elvezetése

 

A projekt címe:

„Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése”

A projekt azonosító száma: KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 152.116.240 forint

A támogatás intenzitása: 90 %

A projekt megvalósítás időpontja: 2013. július 22. - 2014. április 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elnyert pályázati támogatással az önkormányzat Gyulafirátót vízrendezési szempontból legfontosabb feladatának megoldását tűzte ki célul, a „Gyulafirátót ÉNy-i városrész csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címmel. A projekt célja a nagy csapadékvizek elvezetésének elősegítése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, az útburkolat és a pályaszerkezet víztelenítése alapfeltételeinek megteremtése volt.

A pályázat műszaki tartalma:

A Zirci úton a temető felőli oldalon az északi községhatár és a Pásztor utca között az árkot előre gyártott elemekkel burkolták. A kül- és belterületről érkező csapadékvíz fogadására burkolt medret alakítottak ki ezen a szakaszon.

Pásztor utca Zirci út felőli részén és a Posta utcában a Zirci út és a Rátóti Séd között a csapadékvíz fogadására az árokban burkolt medret alakítottak ki. A fenti utcákon megtörtént a kocsibejárók helyén az eredeti burkolatok helyreállítása és a szükséges fedlapok kiépítése is.

A Pásztor utca és a Posta utca között, a telkek végén haladó árok mederrendezése a beton ágyazatba rakott terméskő burkolat javításával történt.

A Kolostor utca felső végén, az utca mély pontján csapadékvíz elvezető folyókát alakítottak ki.

A Vizi utca egy részén új, mély fekvésű csapadékvíz elvezető zárt csatorna épült.

A Pásztor utca felől az útburkolaton, a szabadon érkező felszíni vizeket víznyelő folyókarács gyűjtötte össze, majd a folyókák bekötésével a csapadékvizet bevezetésre került a meglévő csapadékvíz csatornába.

Rendeződött a Rátóti Séd medre a Vizi utcában a Pásztor utca és a Posta utca között. A támfalak megerősítésével, helyenként új, előre gyártott beton mederburkolat épült. A csapadékvíz elvezető árokban burkolt kisvízi medret valamint füves burkolatú nagyvízi medret alakítottak ki.  A beszűkült szakaszon, nagyobb keresztmetszetben mederburkoló elemek elhelyezése törtét, így a csapadékvíz levezetés, továbbá a rendszeres megelőző karbantartás lehetősége vált biztosítottá.