Vertikális Közösségi Integrációs Program

 

A projekt címe:

„Vertikális Közösségi Integrációs Program”

A projekt azonosító száma:

TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0004

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 133.411.795 forint

Támogatási arány: 100%

A projekt megvalósítás időpontja: 2013. február 15. - 2015. június 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósult meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a Veszprém Házgyári út 1. szám alatt szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű lakóközösség társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt.

A projekt konzorciumi együttműködés formájában valósult meg. A konzorcium vezetője Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata volt, a szakmai megvalósítást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársai végezték. A projektben megvalósuló képzési programot a Türr István Kutató és Képző Intézet Székesfehérvári Igazgatósága tervezte és hajtotta végre, melynek során a lakók OKJ minősítésű szakmákat szerezhettek. A lakók segítését a munka világába való visszatérésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatta, konzorciumi partnerként a Kormányhivatal pályázati forrásból bértámogatást biztosított 5 lakó 6 hónapos foglalkoztatásához.

A komplex telep-program beavatkozási eszközrendszere a hátrányok felszámolását, enyhítését tette lehetővé, 28 hónapos megvalósulási időtartama az egyéni és a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet felszámolásának kezdetét jelentette.

A konzorcium tagjai:

VMJV Önkormányzata, mint főpályázó
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint felelős szakmai megvalósító
 
Türr István Képző és Kutató Intézet, mint kötelező konzorciumi partner
 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, mint kötelező konzorciumi partner

A projekt keretei között megvalósuló infrastrukturális beruházások:

Kültéri játszótér kialakítása a ház előtt


Korai fejlesztő szoba kialakítása két lakás összenyitásával

Szociális iroda és tanoda kialakítása
5 lakás felújítása
Jelenlegi közösségi tér felújítás.

A projekt keretében működő szolgáltatások:

Szociális beavatkozási terület Közösségi szolgáltatóház kialakítása és működtetése: Szociális ügyintézésében való segítségnyújtás, szociális és mentálhigiénés tanácsadás, információnyújtás, általános szociális munka, szociális munka családokkal, közösségi szociális munka, szociális munka szenvedélybetegekkel. Közvetítő szerep vállalása az érintett szociális-, gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi intézmények és az azok szolgáltatásait igénybe vevő lakók között.

Megfelelő helység biztosítása a szociális-, gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi szakemberek számára egyéni esetkezelések, ügyintézés, esetkonferencia megvalósítására Dohányzás-, alkohol-, drog prevenciós tevékenység Családi életre nevelést biztosító program működtetése Kortárs segítő képzés Szülői szerepek erősítését biztosító program működtetése

Oktatási beavatkozási terület
Felnőttképzési szolgáltatások biztosítása

Készségfejlesztő és szocializációs tréning Pályaorientációs és szakmai alkalmasság-vizsgálat Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Tanulási technikák tréning, a képzésbe való bennmaradást segítő szolgáltatásként Alapozó és szakmai képzések

  • Építőipari képzés 12 fővel 
  • Parkgondozó képzés 10 fővel
  • Tisztítás technikai munkatárs képzés 10 fővel
  • Vagyonőr képzés 10 fővel.

Az oktatási beavatkozási terület programja keretében valamennyi képzés sikeresen megvalósult, összesen 36 fő végzett eredményes vizsgával.

 

Egészségügyi beavatkozási terület

Egészségügyi szűrővizsgálati akciók. egészségpont működtetése, egészségügyi önvizsgálat biztosítása, egészséges életmód klubfoglalkozás.

Közösségi beavatkozási terület

Közösségi fórumok szervezése, önkéntes akciók szervezése a lakókörnyezet javításáért, önkéntes képzés, közösségi mediáció biztosítása, családi napok 

Gyermekszoba Program

Korai fejlesztés (egyéni foglalkozások), alapkészségek fejlesztése és iskolai felzárkóztatás (egyéni foglalkozások), tehetséggondozás, táboroztatás.