Gyulafirátóti óvoda újjáépítése

 
A projekt címe:

„Gyulafirátóti óvoda újjáépítése"

A projekt azonosító száma:
TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 641.732.275 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás időpontja: 2019. szeptember 29.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás keretében egy öt csoportos óvoda és egy csoportos bölcsőde épül a Veszprém 10089/4. hrsz. alatt.

Az óvoda jelenleg egy 1778-ban épült préposti kastélyban üzemel, amit az 1970-es években csoport- és tornaszobával bővítettek. Az épület kötött alaprajzi rendszere nem felel meg az óvoda, mint rendeltetés által megkívánt sokrétű funkcionális kapcsolatoknak. Átalakítása során kötöttséget jelentene helyi védett státusza is, valamint a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető.

Az óvoda és a bölcsőde egy épületben, közös főzőkonyhával és igazgatással, de elválasztott közlekedőrendszerrel kerül kialakításra. A főépülettel együtt, melléképületként egy, a bölcsőde és az óvoda játszókertjéhez is kapcsolódó kerti játéktároló építmény is készül.

Az öt óvodai csoport összesen 120 kisgyermek óvodai ellátását teszi lehetővé. A tervezett bölcsődei gyermeklétszám 12. A tervezett dolgozói létszám 27.

A főzőkonyha 235 ételadagra került tervezésre, mivel a telephely, és a tagóvoda ellátása is a körzeti óvoda főzőkonyháján valósul meg.

A konyha egység és a csoportszobákhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos funkciók a csoportszobák közelében a földszinten kerültek elhelyezésre, az igazgatási egység, a raktárak és az óvodapedagógusok szociális helyiségei azemeletre kerülnek.

A projekt átfogó céljai:

  • a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.
  • Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését, olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek
  • Elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését. Az óvodai férőhelybővítés 24, a bölcsődei csoport pedig 12 családnál teszik lehetővé az anyák munkaerő-piaci visszatérését.
  • Az épület megújítása hozzájárul a település arculatának egységesítéséhez, az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság megvalósításához.
  • Az infrastruktúrafejlesztés szolgáló beruházások szolgálják a település lakosságát, a letelepülni szándékozókat, ezáltal munkaerő mobilitás és munkaerővonzás valósulhat meg, amely gazdasági növekedést eredményezhet.

 

Galéria

(Nagyobb méret a képre kattintva)