Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések

 

A projekt címe:

„Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén”

A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 1.004.417.600 Ft

A projekt összköltsége: 1.004.417.600 Ft

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2019. november 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.
A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretében 4 db önálló projektelem kerül megvalósításra, melyek az alábbiak:
a)     Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca találkozásában körforgalmi csomópontok kiépítése
b)     Kerékpárút építése a belváros és a vasútállomás között
c)     Kerékpáros nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába
d)     Kerékpárosbarát városrész kialakítása

A különböző projektelemek tervezett műszaki-szakmai tartalma

1.    Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca találkozásában körforgalmi csomópontok kiépítése:
Ezen projektelem esetében az önkormányzat a Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről 2015. november 16-án kiadott építései engedéllyel rendelkezik. Ez alapján az építtető a meglévő szintbeli csomópontok helyett a Budapest út – Brusznyai út – Mártírok út csomópontjában turbókörforgalmat, míg a Bajcsy-Zsilinszky utca – Mártírok út – Kórház utca csomópontjában körforgalmat épít ki. A beruházás során a meglévő gyalogos-átkelőhelyeket áthelyezik és hozzájuk kapcsolódóan új járdákat építenek, továbbá a meglévő járdákat térkő burkolattal újítják fel 

2.    Kerékpárút a belváros és a vasútállomás között:
A belváros és a Jutasi lakótelep kerékpáros kapcsolata jelenleg nem megoldott, ennek javítására készül a Jutasi út melletti kerékpáros fejlesztés, amely a vasútállomással is biztosítja a kapcsolatot. A Bagolyvári úttól a Munkácsy útig a Séd felöli oldalon 2,0 méter széles kerékpárút és 2,0 méter széles járda kerül kialakításra a meglévő útpályától 1,5 méteres zöldsávval elválasztva. A Munkácsy úti körforgalomtól északra kétoldali kerékpársáv kerül kialakításra a meglévő szegélyek között.
A kerékpárút a Házgyári út jelzőlámpás csomópontján keresztül átvezetésre kerül a vasútállomás irányába.

3.    Kerékpáros nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába
A szabadságpusztai nyomvonal jelentős része vegyes használatú útként, 3 méter szélességgel kerül kialakításra, kétoldali 1-1 méter széles padkával, kétoldali ráhajtás gátló cölöpsorral és fasorral, kitérőkkel és sárrázókkal. Egy kisebb szakaszon - ahol nem kell biztosítani a mezőgazdasági célú közlekedést - önálló kerékpárút épül.
A 73. számú főúton történő átvezetésnél olyan jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra, amely a gyalogos közlekedést is lehetővé teszi az útszakaszon, valamint megoldja a jelenleg is fennálló, közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyes gyalogos közlekedést a két oldal között.
A nyomvonal hossza 2.927 méter, amely a Bottrop utcától (Déli intézményközpont) a Berkenye utcáig (Szabadságpuszta) tart.

4.    Kerékpárosbarát városrész kialakítása
Az ITP keretében a TOP-6.4.1 intézkedéshez kapcsolódóan Veszprém 10 km „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” elnevezésű indikátor teljesítését vállalta, melyet fent bemutatott kerékpáros fejlesztések mellett egy kerékpárosbarát városrész kialakításával tud teljesíteni.
A városrészek lehatárolása meghatározott szakmai szempontok szerint történik, amit a  jelen projekt keretében elkészült Kerékpáros Hálózati Terv tartalmaz, mely terv javaslatokat ad – utcák szintjére lebontva – a szükséges beavatkozásokról.
A tervek szerint a pályázathoz kapcsolódóan Cholnoky-városrész újulhat meg, és lehet teljes egészében kerékpárosbarát településrész, ahol összesen 2,97 km új kerékpáros létesítmény készülhet el a pályázati felhívásnak és az indikátor definíciós lapnak megfelelően.
 
A beruházások a tervek szerint a pályázati felhíváshoz igazodva, kerékpárosbarát fejlesztések esetében 2018. október 31-ig, míg a körforgalmi csomópont kiépítése esetén 2019. novemberéig készülhet el.
A fejlesztésekhez kapcsolódóan kötelező elemként kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósításra kerül, hogy Veszprém lakossága minél biztonságosabban és tudatosabban használhassa a városban létrejövő jelentős nagyságú új kerékpárforgalmi létesítményeket.
 
Veszprém Kerékpárforgalmi Hálózati Terv
 
 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007