Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv

 

A projekt címe:

Veszprém Városra vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése”

A projekt azonosító száma: 

TOP-6.5.1-16-VP1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 10 335 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás időpontja: 2018. április 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása: 

Veszprém város területére vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (pályázó) 2017.02.20-án tervezési szerződést kötött az MVM Partner Zrt-vel.

A projektben elkészülő terv minden elemében megfelel a TOP-6.5.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióban meghatározott kötelező tartalmi és formai előírásaiban foglaltaknak. Továbbá az elkészülő dokumentum megfelel a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetség elvárásainak is, hogy Veszprém MJV sikeresen csatlakozhasson a szövetség kezdeményezéséhez.

A SECAP egy kiindulási kibocsátásleltáron (BEI) és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékeléseken (RVA) alapul, amelyek az aktuális helyzetet elemzik. Ezek az elemek alapját képezik egy átfogó intézkedéssorozat meghatározásának, amelyet a helyi önkormányzatok annak érdekében terveznek végrehajtani, hogy elérjék az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével és az alkalmazkodással kapcsolatos céljaikat.

Az alkalmazkodási oldalon a fő sebezhető ágazatoknak az épületek, közlekedés, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, földhasználat-tervezés, környezetvédelem és biológiai sokféleség, mezőgazdaság és erdészet, egészségügy, polgári védelem és vészhelyzetek kezelése, turizmus és egyéb ágazatok minősülnek.

Az akciótervben egyértelműen rögzítésre kerül a szövetség mérséklést (azaz a szén dioxid kibocsátás legalább 40%-os csökkentését 2030-ig) és az alkalmazkodást célzó kötelezettségvállalásai.

Az akcióterv az átfogó kiindulási kibocsátásleltár és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelések eredményein alapul. Az akcióterv kiterjed a kulcsfontosságú tevékenységi ágazatokra is (önkormányzati, szolgáltatási, lakossági és közlekedési).

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007