VMJV Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

 

A projekt címe:

„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása”

A projekt azonosító száma: 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01268

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:   6.299.943,- Ft

A Kedvezményezett által vállalt önrész:   0,- ft

A projekt összköltsége:   6.299.943,- Ft

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2019. augusztus 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására irányuló megállapodást kötöttek 2013. február 28-án, melyet 2014.december 5-i módosításukkal is fenntartottak.

Ennek értelmében Veszprém MJV Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat képviselő testülete megállapodtak abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn 2015. január 1. napjától határozatlan időre.

A közös önkormányzati hivatal jelenleg egy átlagos fejlettségű informatikai infrastruktúrával rendelkezik, amihez a projekt keretében a legszükségesebb eszközök beszerzését tervezzük, melyek közé többek között kártyaolvasók, monitorok tartoznak.

A projekt megvalósítása során külső és belső erőforrások igénybevételével is sor kerül. A belső erőforrásoknál a hivatal egyes munkatársai szaktudását és a már meglévő és a csatlakozáshoz megfelelő informatikai eszközöket vesszük igénybe, míg a külső erőforrásokat az új eszközök beszerzéséhez és a szükséges szabályzatok kialakításáhozl/aktualizálásához szerzünk be partnereket. A projekt összköltségét és a beszerzendő tételeket figyelembe véve egyik beszerzés esetében sem érik el a projektelemek a közbeszerzési értékhatárokat.

A projekt megvalósulásával önkormányzatunk sikeresen tud csatlakozni az országos kiterjesztésű ASP rendszerhez, melynek lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye

· Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.

· Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabály követési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenését is eredményezi.

· Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.

· Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007