„Még jobb kezekben Veszprémben"


A projekt címe:

„Még jobb kezekben Veszprémben"

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.9-17-2017-00004

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 25.974.740 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt megvalósítás ideje: 2018. február 1 – 2019.november 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg

A projekt tartalmának bemutatása:

A veszprémi bölcsődei szolgáltatások bővítése a szakdolgozók szakmai fejlesztésével.

A zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, melynek lényege, hogy a kisgyermekek zenei érdeklődését felkeltse, érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt, és az énekes játékkal, az együtt éneklés örömével érzelmeit gazdagítsa.

A zenei nevelés kultúrája, a bölcsődei ellátásban dolgozók zenei képzettsége és ének-módszertani ismeretanyaga állandó felfrissítésre szorul, ezért szükséges a minőségi továbbképzés, majd a folyamatos szakmai támogatás és felügyeletet.

Cél a bölcsődei ellátásban dolgozók zenei ismereteinek, ölbéli játék-, mondóka- és dalanyagának bővítése, zenei képességeinek fejlesztése, valamint a kisgyermekkori zenei nevelés módszertanának megismertetése, elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, ízlésformálás.

A széleskörű kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétellel, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztését teszik lehetővé a bölcsődei szolgáltatásokban.

A naprakész zenei nevelés ismeretanyagának birtokában, valamint a kompetencia fejlesztő tréningen megszerzett ismereteket a kisgyermeknevelők alkalmazni tudják a csoportokban megtartott zenei foglalkozásokon.

A zenei foglalkozások megvalósítása a bölcsődében:

A zenei nevelés és kompetencia képzésen részt vett kisgyermeknevelők a képzésen tanultakat alkalmazni tudják a bölcsődei csoportokban, heti rendszerességgel zenei foglalkozások megtartására lesz lehetőség.

A bölcsődébe járó gyermekek családjait is be tudják vonni a foglalkozásokba délutáni programok megvalósításával. A közös tevékenységek során a szülők is elsajátíthatják a bölcsődében énekelgetett dalokat, gyermekükkel eljátszhatják a játékos, mozgásos mondókákat, és ezeket otthon is alkalmazhatják.

A bölcsődei ellátásban dolgozók kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak megszerzéséhez tevékenység keretében valósul meg a jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutásának elősegítése,

-        a végzettség eléréséhez szükséges nyelvvizsga megszerzésének támogatása

-        a sikeres felvételhez szükséges követelmények teljesítésére (új érettségi letételére) való felkészítés.

A projekt átfogó célja:

-        A projekt keretében megvalósuló zenei neveléssel és kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos képzés keretében 60 kisgyermeknevelő képzése valósul meg

-        Az akkreditált zenei képzés elvégzését követően tanúsítványt kapott kisgyermeknevelők zenei foglalkozásokat tartanak a nevelési programba illesztve a nap folyamán a csoportokban heti 1 alkalommal

-        Havi 1 alkalommal a délutáni program megvalósítása a gyermekek és szüleik bevonásával, ahol a szülők is elsajátíthatják a bölcsődében énekelgetett dalokat, gyermekükkel eljátszhatják a játékos, mozgásos mondókákat

-        a nyelvvizsga megszerzésére irányuló felkészítőn részt vevő kisgyermeknevelők: 7 fő 

-        a sikeres felvételhez szükséges követelmények teljesítésére (új érettségi letételére) való felkészítőn résztvevők száma: 3 fő.

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007