Szabadságpuszta - Felsőörs kerékpárút beruházás

A projekt a kiemelt turisztikai célpontnak tekinthető Balatoni bringakörút elérését és Veszprémet Alsóörssel és Felsőörssel történő kerékpáros összekötését tűzte ki célul.

 

A projekt címe:

„Szabadságpuszta településrész és Felsőörs Község közötti kerékpárút beruházása”

A projekt azonosító száma: 

TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001

A kedvezményezett neve: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:   237.411.458,- Ft

A Kedvezményezett által vállalt önrész:   1.057.167,- Ft

A projekt összköltsége:   238.468.625,- Ft

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2023. szeptember 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt tartalmának bemutatása: 

Veszprém MJV Önkormányzata jelen projekt megvalósításával kívánja tovább erősíteni Veszprém város kerékpáros hálózatát.

A kiemelt turisztikai célpontnak tekinthető Balatoni bringakörút elérését és Veszprémet Alsóörssel és Felsőörssel történő kerékpáros összekötését tűzte ki célul.

A projekt szorosan kapcsolódik egyéb pályázatokhoz is, hiszen 2016. 12. 20-án kötött TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 sz. támogatási szerződés értelmében Veszprém MJV Önkormányzata forrást nyert el a várost Szabadságpuszta városrésszel összekötendő kerékpárút megépítésére, mely kerékpárút jelen pályázat keretében kerül meghosszabbításra Veszprém közigazgatási határáig a 73.sz. – 7219.j. út mentén.

Alsóörs község Önkormányzata – Felsőörs község Önkormányzatával konzorciumban pedig 2017. 08. 15. határidővel pályázati kérelmet nyújtott be a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra kerékpárút kialakítása tárgyában.

A fejlesztések megvalósulásával egy egybefüggő kerékpáros hálózati rendszer jöhet létre, mely megszakítás nélkül összeköti a Balaton partot Veszprém városával.

A projekt keretében kialakításra kerül közösségi kerékpár rendszer V-Bike néven, 2 db állomás telepítése, 28 db hibrid dokkoló hely kiépítése és 16 db kerékpár beszerzése, teljes infrastruktúra kiépítéssel.

 
Az előzetes tervek szerint a megépülő kerékpáros nyomvonal jelentős része vegyes használatú útként, 3 méter szélességgel kerül kialakításra, kétoldali 1,25-1,25 méter széles padkával, nyílt árkos vízelvezetéssel. Egy kisebb szakaszon – ahol nem kell biztosítani a mezőgazdasági célú közlekedést – önálló kerékpárút épül. A nyomvonal teljes hosszának megosztása:

· 278 méter önálló kerékpárút

· 1269 méter vegyeshasználatú mezőgazdasági út.