Északi iparterület közlekedésfejlesztése

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Kistó utca burkolatrekonstrukciója, Henger utcai és Pápai úti útépítés, Kelet-nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz kialakítása.

 

A projekt címe:

„Északi iparterület közlekedésfejlesztése”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 3.200.000.000,- Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2022.02.28.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
Henger utcai útépítés
Kistó utca burkolatrekonstrukciója
Pápai úti útépítés
Kelet-nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz) kialakítása. 

A megvalósuló fejlesztések elemei

Henger utcai útépítés:

Az „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” című projekt keretében teljesült a Henger utcai útépítés. Az új út hivatalos átadására 2019.02.06. napon került sor.

A projektben megvalósult útszakasz hossza összesen 874,6 méter, melyből 700m útfelújítás, 175m új építés volt. Az Ipar utca keresztezésénél tervezett, 4 ágú körforgalomtól északi irányban mindkét oldalon, 3 m széles, párhuzamos buszparkoló került kialakításra a Piramis utcáig.

A Házgyári úti csatlakozásnál a Henger utca 2,5m-rel kiszélesült és kialakításra került egy jobbra kanyarodó sáv, annak érdekében, hogy a Házgyári útra két irányban kikanyarodó forgalom könnyebben le tudjon bonyolódni.

A Henger utca mentén összesen 21 db autóbusz és 27 db személygépjármű részére parkolási lehetőség kialakítását biztosította a projekt. A buszparkolók az úttal párhuzamosan helyezkednek el, a sávok szélessége 3,0 m, a zúzottkő burkolattal ellátott személygépkocsi parkoló állások átépítésre kerültek térkő burkolattal, kiemelt szegéllyel határolva, merőleges beállással.

Sajtóbeszámoló a projektről Vehír.hu

Kistó utca burkolatrekonstrukciója:

Kelet-Nyugati tengely Kistó u-i csomópontjától a volt Fórum üzletház behajtójáig tervezett a burkolat megújítása a meglévő útburkolat felső rétegének elöregedése valamint az elmúlt évtizedben végzett foltszerű javítások miatt kialakult újabb burkolati hibák érdekében.

Pápai úti útépítés:

Házgyári út – Henger utca közötti 405 méteres szakasz burkolatrekonstrukció megvalósulása

Táncsics Mihály utca - Völgyhíd tér közötti 300 méteres szakaszon burkolatrekonstrukció megvalósulása

A meglévő kopóréteg profilmarása, kiegyenlítése, új kopóréteg készítése az esésviszonyok minimális korrekciójával, padkarendezés, árokkarbantartás.

A teljes átépítéssel tervezett szakasz hossza 1491,26m.

A Pápai út tervezett szakaszát 2x1 forgalmi sávval, mellette kétoldali, irányhelyes, megemelt szintű, un. „Koppenhágai” típusú kerékpár sávval való kialakítása, a Párna utcáig, innen tovább a Henger utca felé, (majd magán a Henger utcán is) elválasztott rendszerű, közös gyalog, és kerékpárút kiépítése.

A tervezési szakaszon jellemzően egyoldali járda kerül kialakításra, kétoldali járda csak a belső szakaszon, a Táncsics Mihály utcától befelé, ill. a buszmegállók térségében tervezett.

Buszmegálló part kialakítása a Táncsics Mihály utca előtt, a kelet-nyugati út körforgalma előtt, és a Párna utca után.

A forgalmi sávok szélessége 3,25m, mellette 0,25m széles „K” szegéllyel van elválasztva az 1,25m széles egyirányú kerékpársáv, mindkét oldalon.

Kelet–nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz) kialakítása:

Megkezdődtek a munkálatok a Kelet-nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz kialakítására vonatkozóan.

A kivitelezés során létrejövő útszakasz hossza 962 m.

A forgalmi úton új körforgalmi csomópont kerül kialakításra a Juhar utcánál.

Az új út 2x1 forgalmi sávval, mellette kétoldali, irányhelyes, megemelt szintű, ún. „Koppenhágai” típusú kerékpársávval kerül kialakításra.