Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása

 

A projekt címe:

„Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00003

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 71 351 671 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projektzárás időpontja: 2019. augusztus 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

A „Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása” projekt keretében az Önkormányzat vállalta, hogy a rendelők felújításával az egészségügyi közszolgáltatások lakossági ellátását – ezáltal három házi gyermekorvosi ellátást biztosító doktor munkavégzési, feladatellátási körülményeit is javítja – megújultak a rendelők által ellátott körzetek szolgáltatási és infrastrukturális feltételei.

A Veszprém, Jutasi út 59. szám alatti 3342/A/241. helyrajzi számú ingatlanban működő házi gyermekorvosi körzetek  rendelőinek megújításához felmérési-, vázlattervi-, kiviteli műszaki tervdokumentáció elkészítésére VMJV Önkormányzata 2018. február 15. napján kötött szerződést a Delta Mérnöki Iroda Bt.-vel, a tervező 2018. május 11-én szállította a végleges kiviteli tervdokumentációt.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként a kivitelezési munkákat a Min-Tech Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte. A 2018. november 28-tól hatályos Támogatási szerződés megkötését követően 2018. december 3-i keltezésű a vállalkozási szerződése, a munkaterületet december 5-én adta át VMJV Önkormányzata, a felújítási munkálatok 2019. május 16-ra befejeződtek. A műszaki ellenőri feladatokat a VeszprémBer Zrt. látta el.

Ezekben a gyermekorvosi rendelőkben a homlokzati nyílászárók cseréjén kívül más felújítás a projektet megelőzően nem történt. A beruházás segítségével az épületrész komplett belső felújítása valósult meg. A belső gépészeti vezetékezés, a fűtési hőleadók, a használati melegvíz rendszer (helyi elektromos vízmelegítők elhelyezésével), a szellőzőrendszer valamint a villamos vezetékek (elektromos erős- és gyengeáramú rendszer), lámpatestek korszerűsítése is megtörtént. Építészeti szempontból a projektarányos akadálymentesítés (akadálymentes mosdó kialakításával) mellett a belső padló- és falburkolatok, belső nyílászárók cseréje, esztétikai javítások és felületképzési munkák is elkészültek összesen 316,31 négyzetméteren.

A felújítandó épület helyiségei:

Az épület mindkét oldalán 1-1 szélfogó, 3 raktár az alapellátás, 1 a rendelők részére, előcsarnok, akadálymentes + férfi WC, takarítószer tároló + vizes.helyiség, női WC, váró, 2 irattár, 3 közlekedő folyosó, 2 előkészítő váró, 2 öltöző, 2 orvosi rendelő, dolgozói WC.

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007