Egry úti óvoda újjáépítése

 

A projekt címe:

„Egry úti óvoda újjáépítése”

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-VP1-2018-00002

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 932.181.432 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

Veszprém, Egry u. 55. szám alatti ingatlanon meglévő Egry Úti Körzeti Óvoda 1975-ben épült épülete gazdaságos átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető.

A projekt keretében a jelenlegi óvoda épülete teljes egészében elbontásra kerül, majd a mai igényeknek és érvényben lévő előírásoknak, szabványoknak megfelelő 11 csoportszobás, főzőkonyhával üzemelő óvodaépület kerül kialakításra.

Az intézményt ellátó 360 adagos főzőkonyha valamint speciális étrendű konyha biztosítja az ide járó gyermekek és itt dolgozók napi étkezését.

A beruházás során cél a gazdaságosan megépíthető és gazdaságosan üzemelő épület, valamint a korszerű, átlátható funkcionalitás mellett az építészetileg is színvonalas tömegek és terek megalkotása. Az óvoda leghangsúlyosabb tömegét a fő kiszolgáló funkciókat tartalmazó bejárati épület képezi. Földszintjén a főbejárat kétszintes előteréhez kapcsolódó szülői fogadó és iroda, illetve a külön nyitva tartással is üzemeltethető többcélú terem, és a 360 adagos főzőkonyha blokk, emeletén pedig az igazgatási, nevelői, gépészeti és tároló helyiségek kerülnek kialakításra.

Az óvoda legfontosabb funkcióját a foglalkoztató egységek jelentik. Ezek a közlekedő déli oldalán, délkeletre tájolva, terasz- és kertkapcsolattal rendelkező, 2-2 csoportot összefogó egységekként jelennek meg. A 11. akadálymentes csoportszoba a közlekedő másik oldalára forgatva, délnyugati tájolású terasszal, tágasabb mosdó- öltöző blokkal kerül kialakításra. A közlekedőhöz kapcsolódó északkeleti tömegben pedig a földszinti kiszolgáló funkciók (fejlesztő, műhely, személyzeti étkező) kapnak helyet.

A korszerű és gazdaságos funkcionalitás mellett az ember- és gyerekbarát, játékos külső- belső téralakítás céljából a foglalkoztató egységek szigorú rendjét az észak-dél irányú eltolódások oldják, az így képződő köztes terekben helyet adva a gyermeköltözők és mosdók számára.

A projekt átfogó céljai:

- A beruházás alapvető célja a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

- Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését, olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek

- Az épület megújítása hozzájárul az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság megvalósításához. A beruházás eredményeként az új épület energia megtakarítása min. 30%

- Az infrastruktúrafejlesztés szolgáló beruházások szolgálják a település lakosságát, a letelepülni szándékozókat, ezáltal munkaerő mobilitás és munkaerővonzás valósulhat meg, amely gazdasági növekedést eredményezhet.


 

Galéria

(Nagyobb méret a képre kattintva)   

 

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007