Módszertani Bölcsőde energetikai megújítása

 

A projekt címe:

„Módszertani Bölcsőde energetikai megújítása”

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00006

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:    225.300.000 Ft

A Kedvezményezett által vállalt önrész:     69.197.129 Ft

A projekt összköltsége:     294.497.129 Ft

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás időpontja:     2021. 06. 29.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése volt, mely az épület fűtéséhez felhasznált fűtési hő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez A pályázati konstrukció keretében az épületek hőtechnikai paramétereinek javításával a fűtési hő felhasználásának csökkentésére nyílott lehetőség. A beruházás a környezetet tehermentesítette, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezte.

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Módszertani Bölcsőde épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére került sor.

Energetikai célú beavatkozások:

- kopolit üveg homlokzati felületek kiváltása
- nyílászárócsere
- homlokzatszigetelés
- tetőszigetelés
- lábazati hőhíd mérséklése
- hőleadók és fűtési csővezetékek cseréje
- napelemes rendszer kiépítése.

Egyéb beavatkozások:

- infokommunikációs akadálymentesítés

A projekt átfogó céljai:

- A beruházás alapvető célja a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása volt a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

- Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését, olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek

- Az épület megújítása hozzájárul az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság megvalósításához.

 

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007