Az Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása

A projekt célja az alapellátás fejlesztése, a jogszabályoknak, egészségügyi szabályzóknak megfelelő, a lakossági igényeket kielégítő, korszerű infrastruktúrájú rendelők kialakítása.

 

 

A projekt címe:

„Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása”

A projekt azonosító száma: 

TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:   77 121 936 forint

A Kedvezményezett által vállalt önrész:           150 881 forint

A projekt összköltsége:        77 272 817 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projektzárás várható időpontja: 2021. május 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása: 

 

Az „Ördögárok u. 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása” projekt célja az alapellátás fejlesztése, a jogszabályoknak, egészségügyi szabályzóknak mindenben megfelelő, a lakossági igényeket kielégítő, korszerű, színvonalas infrastruktúrájú rendelők kialakítása volt. A projekt vállalt célértékei: 2 db fejlesztett háziorvosi praxis, 2 db felújított rendelő és kiszolgáló helyiségei, illetve a jobb ellátásban részesülő lakosság (száma: 1192 fő).

Az Ördögárok utcai gyermekorvosi rendelő a ’90-es évek közepén épült, toldaléképület. A két orvosi praxist kiszolgáló épület azóta nem esett át jelentős felújításon, csak állagmegóvási munkálatok történtek.

Az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjainak érvényesítése érdekében az épülettömb teljeskörű hőszigetelést kapott. A homlokzati nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra cseréltük. Az üvegtégla-falszakaszokat hőszigetelő nyílászárókkal és elfalazásokkal váltottuk ki. A homlokzati felület, a tető, illetve a padló hőszigetelése és a lapostető vízszigetelésének felújítása is megtörtént.

Az épület belső kialakítása a ’90-es évek igényei szerint alakult ki. Jelenleg a védőnői szolgálat nem itt működik, két különálló orvosi praxisnak ad helyet az épület. ÁNTSZ előírás és az orvosi igények alapján merült fel az igény a négyszemközti konzultáció lehetőségének biztosítására, ezért a korábban raktárként üzemelő – rendelőhöz kapcsolódó – helyiségből a felújítást követően egy fektető- és konzultációs helyiség alakult ki.

A gazdasági bejárat felől megközelíthető, igen leromlott állapotú kiszolgáló helyiségek sem töltötték be korábbi funkcióikat. Itt kapott helyet a teakonyha, dolgozói öltöző, vizesblokk, takarítószertároló, illetve a raktárak.

Az akadálymentesítés érdekében is megújultak a váróteremhez kapcsolódó vizesblokkok. Az akadálymentes wc női, családi wc-ként üzemel. Helyet ad egy gyermek wc-nek és pelenkázó helyiségnek is használható.

A belső terek teljeskörűen megújultak. A padló aljzatának felbontását követően hőszigetelés készült. Minden helyiség új burkolatot kapott, mosható és fertőtleníthető, a funkció által megkövetelt szín- és formavilágban, jelzésekkel, törekedve a gyermekek számára barátságos környezet kialakítására.

A közforgalmú helyiségek (rendelő, váró) 1,2 m-ig mosható-fertőtleníthető falfestést kaptak. A wc-k, a takarítószertároló, az öltözőhöz csatlakozó zuhanyzó helyiségeiben ajtómagasságig csempe falburkolat készült. A helyiségek tisztasági festést kaptak.

Az intézmény teljeskörű akadálymentesítésének biztosítására egy akadálymentes parkolóállást jelöltünk ki az épület főbejárata közelében – a szomszédos patika mellett.

A projektben felújítandó rendelő tervezési feladatait az i-quadrat hungária Kft. végezte, építési kivitelezője az m20 Építők Kft., műszaki ellenőre a V-Ber Mérnöki és Tender Kft. volt.