Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása

 

A projekt címe:

„Március 15. utcai Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00005

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 829 515 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2021. február 28.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Március 15. úti Sportcsarnok és Uszoda épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.

A Március 15. úti Sportcsarnok és Uszoda épületegyüttes a TTI tervei alapján az 1980-as évek elején a Fejér Megyei Építőipari Vállalat CLASP rendszerű technológiájával épült, kapcsolódva a mellette lévő Jendrassik-Venesz Szakképző Iskolához.

Az épület keleti irányú öltöző- és irodablokkjának bővítése, ezzel együtt a sportcsarnok belső átalakítása 2001-ben valósult meg.

Az épület egyéb részei lényegében az eredeti állapotot tükrözik, így az eltelt több, mint 35 év az egyes épületszerkezetekben jelentős amortizációt okozott.

A sportcsarnok és a bővített öltöző- és irodablokk a tervezési idejének megfelelő szerkezetekből épült, de az elmúlt 17 év energetikai előírásainak szigorodása miatt a mai hőtechnikai követelményeknek nem felel meg.

Az uszoda rész gyakorlatilag az eredeti, 1980-as állapotában van azon kívül, hogy tetőfelületét – ahogy az egész épületegyüttesét – az 1990-es évek végén hőszigetelték.

A tervezett energetikai korszerűsítés teljes mértékben illeszkedik a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás céljához, mivel a jelentősen amortizálódott épületelemek, épületszerkezetek miatt az épület mind energetikailag, mind fizikailag rossz állapotban van, emiatt a teljes homlokzati és tetőrendszer felújítása komoly energia-megtakarítást eredményez. A két funkcionális egység – sportcsarnok és uszoda  önálló elektromos főmérővel rendelkezik, így a pályázati kiírás alapján lehetőség van két 50 kW-os napelem blokk telepítésére is.

Tervezett szakmai tartalom:

I.          Projektterv és kiviteli terv elkészítése

II.         Az épület teljes lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése

III.        Az épület külsőfali nyílászáróinak cseréje, homlokzati szigetelése

IV.        Napelem rendszer telepítése

V.         Fűtéskorszerűsítés, részleges HMV korszerűsítés

VI.        Légtechnikai rendszerek fejlesztése

VII.       Projektarányos akadálymentesítés

A projekt egyéb célkitűzései:

- az energetikai korszerűsítéssel az épület kisebb fenntartási költségekkel legyen üzemeltethető, a villamosenergia és földgáz felhasználásának csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményezzen.

- a projekt eredménye nemzetgazdasági szinten mérhetően járuljon hozzá az energiaellátás biztonságának növeléséhez és az energiaimport-függőség csökkentéséhez.

- megújuló energiaforrás (napelem) telepítésével az elektromos áram fogyasztása csökkenjen.

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007