Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

 

A projekt címe:

„Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:      184 000 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2022. szeptember 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja városunk kijelölt célterületein élő lakosok közösségének, közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalásuk erősítése, ami a társadalmi felzárkózás elérésének is különösen fontos eszköze. Célunk, hogy a közösségi munka, akciók hatására az érintett lakosokkal szorosan együttműködve oldjuk meg a problémákat. Konkrét céljaink között szerepelnek:

1. A célterületeken élő lakosok bekapcsolódásának elősegítése a közösségi programokba, részvételük erősítése a helyi társadalmi életében.

2. Nagyon fontosnak tartjuk a bevont személyek motiváltságának folyamatos fenntartását, növelését.

3. A projektben megvalósuló legsikeresebb programelemek továbbvitele, életben tartása a projektet követően, nem csak a fenntartási időszakban, hanem azt követően is.

4. A helyi, a közvetlen környezetben lévő (szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok megerősítése, a meglévő kapcsolati háló feltérképezése és kibővítése.

Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása

1) Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: 30 db (összesen 150 db) interjú megszervezése, lebonyolítása; 1 db (összesen 5 db) közösségi felmérés elkészítése; 12 db (összesen 60 db) közösségi beszélgetés. Havi 1 db, a cselekvési tervek kidolgozásáig 12 hónapon keresztül; 1 db (összesen 5) cselekvési terv kidolgozása.

2) A célterületeken a közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele: 1 db (összesen 5 db) közösségi tevékenység feltárása.

3) Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása: negyedévente 1 db (összesen 12 db, projekt szinten 60 db) közösségi akció, a cselekvési terv alapján (csak az első 12 hónap után, a kidolgozott cselekvési terv birtokában).

4) Programok, folyamatok kialakítása, megszervezése és lebonyolítása: félévente 1 db (összesen 6 db, projekt szinten 30 db) program, folyamat, a cselekvési terv alapján (csak az első 12 hónap után, a kidolgozott cselekvési terv birtokában).

5) A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése: legalább 2 db nyilvánossági megoldás kialakítása, fejlesztése.

6) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése: célterületenként 8 db (összesen 40 db) fórum megszervezése és lebonyolítása.

7) A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről történő tájékoztatás: célterületenként 1 db (összesen 5 db) tájékoztató közösségi információs pont kialakítása.

8) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: célterületenként legalább 1 db (összesen legalább 5 db) megoldás megvalósítása (közte képzés illetve szakmai tapasztalatcsere).

9) Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása.

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007