InnovaTO-r – Mindenki újító

        

Az URBACT Európai Területi Együttműködés a Fenntartható Városfejlesztésért Program keretében Veszprém Önkormányzata – további hat európai várossal közösen – 440.741 € vissza nem térítendő támogatásban részesült:

-        Kolozsvár Város Önkormányzata
-        Metropole Du Grand Paris
-        Murcia Város Önkormányzata
-        Porto Város Önkormányzata
-        Rotterdam Város Önkormányzata
-        Torinó Város Önkormányzata
-        Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az InnovaTO-r – Mindenki újító projekt megvalósítása 2018. április 4-én kezdődött. Veszprém Önkormányzata 2019. márciusában csatlakozott a projekthez.

 

Célkitűzés és tevékenységek

Az URBACT lényege a városfejlesztés integrált megközelítése, mely magába foglalja az urbanizációs kihívások társadalmi, gazdasági és környezeti dimenzióit.

Az URBACT lehetővé teszi, hogy a városok közös munkával, együtt alakítsanak ki integrált megoldásokat a helyi problémákra. Az URBACT hálózataiban a városok megosztják tapasztalataikat és tanulnak egymástól, leszűrik a tanulságokat és átadják a jó gyakorlatokat a városfejlesztési politikájuk fejlesztése érdekében.

Az InnovaTO-r egy tudástranszfer hálózatot foglal magába, melynek keretében a résztvevő városok mindegyike egy 2015-ös torinói példa alapján, újszerű módon vonja be a városi munkatársakat olyan innovációs projektek előterjesztésébe, amelyek javíthatják a város közigazgatási teljesítményét az erőforrások és a kapacitás jobb felhasználása révén. Az InnovaTO-r célja a munkavállalókat ösztönzése arra, hogy potenciális újítóként lássák magukat.

Az InnovaTO-r ötlete nagyon egyszerű: azokhoz az emberekhez fordulunk, akik a legjobban ismerik az adminisztratív szerkezetet belülről, és ösztönözzük őket arra, hogy olyan ötletekkel álljanak elő, amelyek forrás nélkül megvalósíthatók, és segíthetik a várost abban, hogy a folyamatok javuljanak, ezáltal növeljék az önkormányzat működésének hatékonyságát. A transzferhálózat célja, hogy Torinó példája alapján mind a hat partnerváros megoldást találjon saját problémájára a közalkalmazotti szféra aktív részvételével.

Veszprém városa az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerését megelőző felkészülési időszak során azzal a problémával szembesült, hogy a lakosság jelentős része nem használja ki a kulturális területen megmutatkozó meglehetősen változatos és nagy számú programkínálatot, vagyis a közönségfejlesztés területén nagyobb kapacitásokat kell mozgósítanunk.

Az InnovaTO-r projekt egy adatgyűjtési folyamattal indul: a szakértői munkacsoport segítségével  elkészítünk egy online kérdőívet, melyet mintegy 1800 közszférában dolgozó alkalmazotthoz juttatunk el lehetőséget biztosítva arra, hogy mindenki kifejezze véleményét, és innovatív megoldásokat javasoljon a közönségfejlesztés problémakörét illetően.

Célunk a megoldást jelentő jó gyakorlat/ok megtalálása, valamint tesztelése egy próbaprojekt keretében.

A munkacsoport feladata a mérés módszereinek kialakításán túl a mérési folyamat hatékonyságának ellenőrzése.

A projektben több fókuszcsoport megbeszélést tartunk, melyek során a célcsoportot (alkalmazottakat) bevonjuk a felmérés eredményének kiértékelésébe, megvitatjuk az összegyűjtött ötletek megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. Amennyiben sikerül egy valóban hatékony jó gyakorlatot találnunk a projekt során, a javaslattevőt elismerésben részesítjük és teszteljük az ötlet hatékonyságát, valamint átültetjük a gyakorlatba.

A projekt időtartama: 38 hónap

Megvalósítási időszak: 2018. április 4. – 2021. június 4.

Összköltségvetés: 440.741 € támogatás és a projektpartnerek 133.788 € önrésze

A projekt megvalósulásának helyszínei:

Kolozsvár,  Metropole Du Grand Paris, Murcia, Porto, Rotterdam, Torinó, Veszprém

Vezető partner: Torino

 

URBACT tájékoztatás a hosszabbításról

A koronavírus világjárványra való tekintettel az URBACT program ütemtervét felülvizsgálták és módosították. A transzfer hálózatok hivatalos befejezési idejét 6 hónappal (2021 januárjától júniusáig) meghosszabbították, a munka bizonyos szakaszait, például az URBACT nemzeti tájékoztatási pontokkal közös megosztási periódust átütemezik. A projektek összes tevékenységét, a kapcsolódó program mérföldköveit és az adminisztratív feladatokat ennek megfelelően módosítják:

az URBACT Innovato-R projektünk 2021. június 4-ig tart, 
így több időnk van a „Legyél te is újító!” pályázatra beérkezett ötletek megvalósítására.

Az URBACT titkárság veszélyhelyzetben hozott intézkedéseiről részletek itt >>

 

 
Munkacsoport találkozók

Az URBACT filozófia egyik alappillére a közös gondolkozás és a részvételi elv, azaz, hogy egy-egy projekt megvalósításában minél több szempont érvényesüljön.

Az Innovato-R projekt alapja egy ilyen összefogás, a sikeres megvalósítást egy támogató csoport segíti, amelyet a tagok innovátor munkacsoportnak neveztek el.

Külsős tagok és önkormányzaton belüliek egyaránt részt vesznek benne, és azért dolgozunk, hogy a jó gyakorlat átvételekor minél több önkormányzati dolgozó ossza meg innovatív ötleteit annak érdekében, hogy a kulturális főváros mindannyiunk kedvence legyen.

Nagy-nagy köszönettel tartozunk a munkacsoportunk tagjainak, akik az innovációs hét műhelymunkáinak lebonyolításában és a beérkezett pályaművek értékelésben nélkülözhetetlen segítségét nyújtottak, és példaértékű együttműködési készségről tettel tanúbizonyságot.

Tagjaink: dr. Mike Friderika, a munkacsoport elnöke (VeszprémBalaton 2023 Zrt.), dr. Fehér Helga és dr. Obermayer Nóra (Pannon Egyetem), Pató Sándor IT szakértő (SilverFrog Kft.), Csik Richárd kulturális szervezési szakértő.

Az önkormányzatot dr. Józsa Tamás, a projekt vezetője, Kovács Judit és Darida Zsuzsa a HR részéréről, illetve T. Kiss Csaba minőségbiztosítási szakértő képviseli. 

A támogatói csoporthoz 2019. októberében új tagként csatlakozott Jelinkó Mónika és Fazekas Gábor, mindketten a VeszprémBalaton 2023 Zrt. munkatársai.

A projekt ideje alatt szükség szerint, de legalább 10 alkalommal összeül a csapat, hogy biztosítsa a folyamatos előrehaladást.

Eddigi találkozók:

2019. április 3.; 2019. május 15.; 2019. június 25.; 2019. augusztus 22.;  2019. szeptember 18.; 2019. október 17.; 2019. november 6.; 2019. december 11.; 2020. január 15.; 2020. február 18.; 2020. június 24.; 2020. szeptember 30.
 

A vezető partner, Torinó munkatársai a projekt legérdekesebb híreit folyamatosan megosztják a világgal az Innovato-R 

 


Az Innovator projekt Youtube csatornája még számunkra is tartogat meglepetéseket (pl. amikor hirtelen önmagunkat látjuk viszont), hiszen a projekt kommunikációsai mindig és mindenhol filmeznek, és folyamatosan tájékoztatnak a projekt előrehaladásáról.

Az Innovato-R projekt Youtube csatornája elérhető itt >>

 

 
Felmérés a távmunkavégzésről a Polgármesteri Hivatalban
(2020. április.)

A koronavírus veszélyhelyzet miatt – sokakhoz hasonlóan – olyan helyzetbe kerültünk, hogy megkerülhetetlen lett a távmunka-végzés bevezetése azokban a munkakörökben, ahol ez egyáltalán lehetséges volt.

A távmunka, mint innovatív ötlet a „Legyél te is újító” pályázatban már felmerült és kihívásokkal teli, különleges körülmények között, de megvalósult.

Amikor júniusban visszatérünk a többé-kevésbé normális kerékvágásba, úgy éreztük, hogy a felgyűlt tapasztalatokat kár lenne veszni hagyni. A kérdésben sok élmény gyűlt össze, pozitív és negatív egyaránt, és még minden emlék, nehézség, kérdés, érzés elég friss volt ahhoz, hogy érdemes legyen ezeket összegyűjteni és értékelni. 

Egyeztetések és megfelelő előkészítés után ezekkel az alapvetésekkel indítottuk el felmérésünket, méghozzá külön kérdőívvel a munkatársak és a vezetők irányába. Ennek indoka az, hogy munkatársként és vezetőként más-más szempontok kerülhetnek előtérbe. 

Célunk annak feltérképezése volt, hogy az elmúlt időszakot hogyan élték meg, hogyan értékelik a munkatársak, és a jövőbe tekintve, a beérkező válaszok feldolgozása alapján javaslatok megfogalmazása a vezetők felé.

A felmérés a Legyél te is újító! ötletpályázatból már jól ismert online platformon keresztül zajlott 2020. július 224. között.

A kérdések között szerepelt például, hogy a munkatárs igénybe vette/vehette-e a lehetőséget, adottak voltak-e a technikai feltételek, melyek voltak számára a távmunka személyes előnyei és hátrányai, szeretne-e így dolgozni a jövőben.

Vezetőinket arra kértük, válaszoljanak például arra, hogy engedélyezték-e a távmunka-végzést a kollégáiknak, vezetői szemmel melyek voltak ennek előnyei, hátrányai, hívott-e össze online megbeszéléseket, és elképzelhetőnek tartja-e a távmunkavégzés munkarendbe való beillesztését a jövőben.

A szabadságolási időszak ellenére a kérdőívet 71 munkatárs és 15 vezető töltötte ki, és nagyon sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy bővebben, szabad szöveges formában is megosszák velünk gondolataikat. 

A felmérés számszerű összesítése megtörtént, a munkatársak és vezetők megkapták az előzetes eredményeket, az alaposabb elemzésre, feldolgozásra és javaslatok megfogalmazására szeptemberben kerítünk majd sort.

A felmérés az URBACT Innovato-R projekt keretében valósulhatott meg.

 

 

Ötletpályázatunk eredményhirdetése

(2020. január 31.)

A „Legyél te is újító!” ötletpályázat fontos mérföldkövéhez érkezett: díjátadó ünnepségen ismertettük az URBACT Innovato-R projekt e fontos elemének eredményeit és díjait.

A rendezvénynek a Hangvilla Multikulturális Közösségi Tér konferenciaterme adott otthont, amelyen Porga Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő asszonnyal közösen átadta a jól megérdemelt elismeréseket és díjakat.

A díjátadóról bővebben itt >>              Kapcsolódó képgaléria itt >>

Nemzetközi beszámoló az ötletpályázatról

Az URBACT program Innovato-R projektjének oldalán megjelent egy hosszabb on-line cikk a veszprémi „Legyél te is újító!” projektről Esemény, akció és folyamat: a Veszprém-projekt három kulcsfontosságú területe, különös tekintettel a kultúrára címmel, amely a projekt eddigi történéseit és eredményeit mutatja be. 

A cikk angol nyelven olvasható itt >>

 

  
Legyél te is újító!  Várjuk a pályázatokat!
(2019. szeptember 18.)

Hivatalosan is elindult a „Legyél te is újító!" ötletpályázat, amelyet Porga Gyula, a város polgármestere ajánlott az intézményi vezetők figyelmébe a szeptember 18-i értekezleten.

 

A meghívottak megtudták, hogy az ötletpályázat egy európai uniós városfejlesztési programhoz kapcsolódik, és fontos részét képezi a „Veszprém - Európa Kulturális Fővárosa 2023” előkészítési folyamatainak.

Józsa Tamás a projekt hátterét világította meg, a torinói jó gyakorlatról és annak adaptálási folyamatáról tartott interaktív tájékoztatót, amelyből kiderült, hogy az Innovato-R projekt kertén belül a veszprémi ötletpályázat célja az innovatív és megvalósítható megoldások összegyűjtése, tesztelése és 13 ötlet gyakorlati megvalósítása. A kollégák ötleteit a kulturális kínálat fejlesztése, a belső akciók megújítása és az intézményi folyamatok fejlesztése témákban várjuk.


A találkozón Csőszi Tibor, az online pályázati felület összeállítója és adminisztrátora gyakorlati bemutató keretében ismertette a regisztráció folyamatát, a pályázati kategória kérdőíveit és a pályázat benyújtásának módját.

A jó hangulatú megbeszélésen a feltett kérdések azt bizonyították, hogy a meghívottak megértették, hogy mi a projekt üzenete és többen megfogalmazták, hogy ez egy nagy lehetőség, amit ki kell használni. A következő lépés, hogy az információval és tájékoztató anyaggal felvértezett vezetők lelkesítsék, és ötleteik megosztására ösztönözzék munkatársaikat. Hiszen ne feledjük, „Minden ötlet számít!”

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati tulajdonú intézmények és gazdasági társaságok dolgozói a „Legyél te is újító!” pályázati felhívás keretében 2019. október 31-ig oszthatják meg ötleteiket a kiírókkal. További részletek itt >>

A csatolmányból letölthető a 2019. szeptember 18-án elhangzott előadás anyaga.

Letölthető dokumentum:

Innovator előadás (2019.09.18,) (1.82 MB)

 


Innovato-R hírlevelek

Hetedik hírlevél (2020. november) A pandémia nem akadályozta meg a partnereket abban, hogy Torinó jó gyakorlatának bevezetését tovább tökéletesítsék, így a az InnovaTo-r 7. hírlevelében a projekt keretében megtartott 3 online találkozóró eredményeiről olvashatnak angol nyelven itt >>​


Hatodik hírlevél (2020. június) Az InnovaTo-r 6. hírlevelében három projektpartner, Kolozsvár, Murcia és Párizs eddigi eredményeiről olvashatnak az érdeklődők angol nyelven itt >>


Ötödik hírlevél (2020. május)  Az egész Európát érintő koronavírus-vészhelyzet hatásai alól természetesen az Innovato-R sem tudja kivonni magát, a partnereknek új keretrendszereket és megoldásokat kell kidolgozniuk a tevékenységek folytatására. Ezt a folyamatot segítette a 2020. április 22-én megtartott virtuális nemzetközi találkozó, többek között erről is olvashatnak a következő hírlevélben angol nyelven itt >>


Negyedik hírlevél (2020. február) Aktuális hírlevelünk elsősorban a projekt és minden partner szempontjából kiemelt jelentőségű kolozsvári nemzetközi találkozót foglalja össze, hiszen elérkeztünk a projekt félidejéhez. Bővebben angol nyelven itt >>


Harmadik hírlevél (2020. január) A hírlevél többek között a torinói ötletpályázat gyakorlatát mutatja be. A vezető partner által meghirdetett pályázat eredményhirdetésére 2019. december 16-án került sor, amely keretében öt kiemelkedő javaslatot díjaztak. Bővebben angol nyelven itt >>


Második hírlevél (2019. november) A rotterdami nemzetközi találkozót és ennek kapcsán a példaértékű rotterdami innovációs törekvéseket bemutató második hírlevelünk angol nyelven olvasható itt >>


Első hírlevél (2019. június) A hírlevél többek között a spanyolországi Murcia városában tartott, második nemzetközi találkozón végzett munkáról, az MVP elv alkalmazásának lehetőségéről a projektünkben (Minimum Viable Product – minimum életképes termék), az egyes partnerek előrehaladásáról és a tervekről is tájékoztat angol nyelven itt >>
 

 
Európai uniós városfejlesztési projekt zárul Veszprémben
(2021. június)
 

Az Innovato-R projekt Torino város jó gyakorlatára épült, amely szerint „mindenki újító”, azaz a közszolgálatban dolgozók körében is érdemes felmérni, hogy a mindennapi munkájukon túl milyen újító, jobbító, takarékos, a bürokrácia folyamatait észszerűsítő javaslatuk van.

Veszprém városa 2018-ban csatlakozott az Európai Uniós URBACT operatív program keretében megvalósuló, jó gyakorlat átadását célzó hálózathoz. A projekt keretében valósult meg a „Legyél te is Újító!” ötletpályázat, amelyre a Városháza munkatásain kívül az önkormányzat által működtetett intézmények és a tulajdonában álló cégek dolgozói adhatták be javaslataikat.

A beérkezett 58 javaslatból 10 került díjazásra és néhány ötlet megvalósítása el is kezdődhetett. A projekt eredménye azonban ezen túlmutat, hiszen sok újító ötlet és gondolat került be a köztudatba, és ezek a jövőben visszaköszönhetnek a mindennapi életünkben.

Az Innovato-R tudástranszfer hálózat projektként idén június elején véget ér ugyan, de szellemisége és eredményei velünk maradnak.

A projektről és eredményeiről dr. Dancs Judit, Veszprém város jegyzője, Jelinkó Mónika, a projekt során jelentős szerepet játszó VeszprémBalaton 2023 Zrt. képviselője és Maléth György, a Városháza munkatársa sajtótájékoztató keretében számolt be.

https://regi.veszprem.hu/hirek/kozelet/7899-innovato-r

 
(Kép: Domján Attila)      
 

 
URBACT hazai online várostalálkozó
(2020. november 4.)

Az Urbact Magyarország Pont alapos előkészítő munkájának eredményeképpen 2020. november 4-én a virtuális térben mutatták be kisfilmjeiket a Magyarországon jelen levő 7 transzferhálózat partnerei.  

Nyíregyháza már rutinos Urbact partner, jelenlegi TechRevolution projektje a Barnes-i példa alapján a vállalkozástámogatás rendszerének fejlesztése, vállalkozói ökoszisztéma kialakítása.

Hozzájuk közeli település Nyírbátor, egy 12 000 fős település kisvárosi gondokkal. Ők a Re-grow City hálózat tagjai, a város felébresztése, újjáélesztése a téma, a jelenleg kihasználatlan létesítmények átmeneti, kreatív hasznosításával.

A harmadik Kelet-Magyarországi helyszín Debrecen, amely a Welcoming International Talent  transzferhálózat tagja. Náluk a cél annak kiderítése, hogy hogyan vonzhatná a város jobban a nemzetközi tehetségeket, hogyan teremthet számukra kedvező feltételeket.

Budapesten a XII. kerületben, a Hegyvidéken a BeePathNet hálózat van jelen, témája a városi méhészet és a kapcsolódó helyi természetvédelem, a városi lakosok és a természet kapcsolatának erősítése.

Fenntarthatósággal foglalkozik a TropaVerde!  projekt is Budapest XIV. kerületében, ahol cél az átgondolt lakossági a szelektív gyűjtés és a felelős lakossági hulladékgazdálkodás konkrét jutalmazása.

Budapest XI. kerülete vezető partner a Come In! hálózatban, jó gyakorlatuk az épített örökségre alapozó közösségfejlesztés.

Veszprém is bemutatta kisfilmjét az Innvovato-R hálózatról, amelynek lényege, hogy a közszférában dolgozókban is ott rejlik az újító.

A konferencián a bevezetőben és a panelbeszélgetésben (amelyben alpolgármester asszonyunk, Bárnyi Mária is részt vett) szó volt a jó gyakorlatokon túl a jövő fejlesztési és finanszírozási lehetőségekről.

A konferencia teljes összefoglalója elérhető itt >>

 

 
Nemzetközi partnertalálkozók
 

Film + novemberi konferencia
(2020. november)
 

2020 végén volt okunk az ünneplésre: az InnovaTo-r projekt legfontosabb mérföldkövein a pandémia ellenére túljutottunk, hiszen sikerült intézményinkeben dolgozó kollégáinkat együttgondolkodásra ösztönözni és az ötletpályázat eredményeként számos olyan elképzelést sikerült begyűjtenünk, melyet a jövőben valamilyen formában hasznosíthatunk.

A 12. munkacsoport találkozó alkalmával összegyűlt csapatunk apraja-nagyja, hogy eredményeink bemutatása céljából egy projektismertető kisfilmet forgassunk nyerteseink főszereplésével.

 V. nemzetközi  találkozó

(2020. október 28–30.)

 

A találkozóra Portóban került volna sor, azonban a pandémia miatt online formában kellett megtartani az V. nemzetközi találkozót 2020. október 28. és 30. között​. 

Az eseményt azért szerveztük, hogy figyelemmel kísérjük a projekt eredményeit, az elért eredmények összhangját a kezdeti elvárásokkal, a jövőbeni tevékenységeinket és a kapcsolódó határidőket, valamint a felmerült problémák kezelését és megoldását, illetve az ebből következő megfelelő döntések meghozatalát. 

A partnerek már eddig is több tematikus workshopokon és nemzetközi konferenciákon cseréltek tapasztalatokat annak érdekében, hogy eredmények ismeretében továbbfejlesszék saját helyi akcióterveiket. 

A videokonferencián Torinó, mint vezető partner mellett Porto, Kolozsvár, Murcia, Rotterdam, Veszprém és Párizs képviselői vettek részt.

Veszprém képviseletében Török Ágnes, a Legyél te is Újító! ötletpályázat akció kategóriájának győztese mutatta be javaslatát, beszélt arról, hogy az ülőmunka negatív hatásait saját magán is tapasztalta és gyógytestnevelőként és gerinctrénerként  alkotta meg „Tornaterem a munkahelyen” elnevezésű projektjavaslatát.

„Ha valaki 8 órán keresztül folyamatosan ülőmunkát végez az számos problémát okozhat, nemcsak mozgásszervi, de például szív-érrendszeri problémákat is" - mondta Török Ágnes. Innovatív megoldási javaslata egy hivatali tornaterem létrehozása, továbbá egy mindenki számára biztonságos edzésterv kialakítása, amely javaslathoz a vezetés nyitottan, rugalmasan, azt támogatva áll hozzá.

„Legyen egy tornaterem, ahol a munkavállaló egy 20 perces átmozgató gyakorlatsort nem a nap egy meghatározott időpontjában tud végezni, hanem lehetőség nyílik arra, hogy a nap folyamán akkor tegye ezt meg valaki, amikor szüksége van rá, munkaidőben, előzetes foglalással egy digitális foglalási rendszer segítségével” - összegezte a nyertes ötletgazda.​

A találkozó teljes tartalma megtekinthető itt >>

 

 

Kolozsvári nemzetközi találkozó
(2020. február 6–7.)
 
Kolozsvár Romániában az innováció városa, és ennek erősítéséért a helyi önkormányzat sokat tesz, amiről több előadást is hallhattunk a két nap folyamán.

A találkozó a projekt szempontjából is döntő jelentőségű volt, hiszem a projekt félidejénél tartunk,ami jó alkalom arra, hogy megismerjük egymás eddigi eredményeit, beszámoljunk saját projektünkről, meghallgassuk a vezető szakértő és a vezető partner tanácsait, útmutatását a jövőre nézve. A jó gyakorlatok helyi viszonyokra adaptálása nagyrészt lezajlott, már vannak tanulságok és megoldandó kihívások.  

A veszprémi projekt továbbra is jól, az ütemtervnek megfelelően halad, sok pozitív visszajelzést kaptunk, ami megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. A találkozón már a hosszabb távú fenntarthatóság kérdései is felmerültek, erre kell majd koncentrálnunk a legjobb ötletek megvalósításán túl.

A találkozóról készült rövid videó:

 

 
Nemzetközi találkozó Rotterdamban
(2019. október 9–11.)
 
 
A rotterdami nemzetközi találkozón a két projektkoordinátoron kívül dr. Mike Friderika, Innovato-R munkacsoportunk elnöke is részt vett.

A résztvevők megismerhették, hogy Rotterdam városa miként ösztönzi az innovációt, támogatja a spontán módon szerveződő kreatív közösségeket, a középületek modern építészete – pl. nyitott irodák kialakítása – segítségével teret ad az újító gondolatoknak.

Rotterdamban minden partner beszámolt a projektben tett előrehaladásáról, többek között mi bemutattuk a „Legyél ti is újító!”  ötletpályázat online platformját, és előadás tartottunk a veszprémi történésekről.

A találkozóról a holland partnereink készítették a következő videót:

Veszprém képviseletében dr. Mike Friderika, a VeszprémBalaton 2023. Zrt munkatársa, támogatói csoportunk elnöke is nyilatkozott:

 


 
Partnertalálkozó Murciában
(2019. június 35.)
 
 
Veszprémet hárman képviseltük a spanyolországi Murcia partnervárosban tartott, második nemzetközi találkozón. Minden város elküldte képviselőjét, így számunkra is remek alkalom adódott az ismerkedésre, mások terveinek megértésére.

Érdekes volt látni, hallani, hogy szinte mindenki másként kapcsolódik a jó gyakorlathoz, mások a megvalósítási stratégiák. Úgy érezzük, hogy a mi Veszprém 2023-hoz kapcsolódó terveink nagyszerűen illeszkednek a jó gyakorlat adaptálási folyamatába, és ez nem csak érzés, pozitív visszajelzéseket kaptunk a vezető szakérőktől is.

A találkozó főként az MVP (Minimum Viable Product) Innovato-R projekten belüli alkalmazhatóságától szólt, erről Liat tartott számunkra előadást és gyakorlatot egyaránt.

Mozgalmas és megmozgató találkozó volt, sok új információval, élménnyel és főleg fontos személyes kapcsolatokkal gazdagodtunk.

 

 
Az URBACT program vezető szakértője Veszprémben
(2019. június 25.)
 
 
Vendégünk volt Fabio Sgaragli, az InnovaTO-r nemzetközi projekt olaszországi vezető szakértője.
 
Fabio Sgaragli nemzetközi szakértő és Porga Gyula polgármester Veszprémben

A hamarosan induló, torinói jó gyakorlat mintájára kiírt ötletpályázatunk célja, hogy önkormányzati dolgozóink innovatív megoldásokkal álljanak elő városunk kulturális szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

 

 
URBACT Campus Budapesten
(2019. február 1415.)
 
 
Veszprém önkormányzatát képviselve két fő vett részt a URBACT francia és magyar titkársága által szervezett két napos találkozón.

A találkozó célja: segíteni a helyi transzferhálózatokban dolgozó partnereket tapasztalati, személyes és kontextus-alapú tanulással.

A transzfer folyamat három fő vonatkozására fókuszálunk:

- az URBACT integrált és részvételi (participatív) módszerének alkalmazása
- a transzferfolyamat során fellépő kihívások kezelése és a megoldások megosztása
- a „tapasztalatcsere általi tanulás” fontosságának megértése és az URBACT eszköztár (napló-bejegyzések, voxpops stb.) használata.

Híradás:

> URBACT Campus: képzés a sikeres jógyakorlat-átvevő munkához

 

 
„Kick-off” találkozó Párizsban
(2019. február 1415.)
 
 
Az InnovaTO-r projekt második fázisának első találkozója 2019.02.1415. között zajlott Párizsban. Itt találkoztak először a partnerországok képviselői egymással és hamar megtalálták a közös hangot.

Ezen az első, ismerkedős alkalmon minden város bemutatta, hogyan képzeli el a torinói jó gyakorlat adaptálását, szóba került a helyi transzfer tervek lényege és szerkezete, valamint a kommunikációs feladatok összessége.

Veszprém önkormányzatát dr. Józsa Tamás, a stratégiai iroda vezetője képviselte.

icon A párizsi "Kick off" találkozó (angol nyelvű) beszámolója (1.11 MB)

 

Visza az oldal tetejére >>