Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése

 

A projekt címe:

Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése

A projekt azonosító száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00023

A kedvezményezett neve:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

- Balatongyörök Község Önkormányzata
- Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
- Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A szerződött támogatás összege: 2 381 849 234,- Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2023.09.30.

Jelen pályázatra Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Balatongyörök Község Önkormányzata, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány konzorciumot hozott létre abból a célból, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „GINOP-7.1.9.-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A projektgazda Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a turizmus fejlesztését kiemelt prioritásként kezeli, szoros együttműködést ápol a város főbb turisztikai attrakcióival és a helyi vállalkozásokkal.

Az önkormányzat feladatai között szerepel a turizmus helyi feltételrendszerének megteremtése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a turizmus szervezése.

A projekt legfontosabb elemei:

A projekt keretében a Veszprém, Deák Ferenc utcai egybefüggő ingatlanon 5 db épület megvalósítási helyszínnel az alábbi magasépítési és kapcsolódó közösségi tér kialakítási munkák elvégzésére kerül sor.

Bábszínház funkciót is magába foglaló foglalkoztató és művészeti fejlesztő központ:

A meglévő, 1906-ban épült piarista gimnázium tornaterme kerül felújításra, átalakításra.

Az épület két szélső traktusában lévő bejárat személyzeti és közönségforgalmi bejáratként, valamint előtérként működik majd, ezekhez lesznek kapcsolva a kiszolgáló helyiségek. Az épület központi termében acélszerkezetű nézőtér és galéria készül.

A padlástér beépül, itt kap helyet a hőközpont és a szellőzőgépház. Az épület többek között előcsarnok, nagyterem, színpad, bábraktár, iroda teakonyha, vizes blokk helyiségeket foglal magába.

Bejárati épület: A hegy lábánál található támfal-rendszer folytatásaként épül meg ezen épület, amiben elsősorban kiszolgáló funkciók – vizes blokk, ajándékbolt – kapnak helyet. A terepszint alatti épületben található előcsarnok, próbaterem, raktárak és öltözők árkádjai fedett nyitott külső előterek, a belső traktusában kiszolgáló funkciók találhatók, vizesblokk, raktár, baba-mama szoba.

Kiállítótér épület: Az Ingatlan nyugati részén kerül kialakításra egy kétszintes kiállítótér, amelyben különféle installációk bemutatására lesz lehetőség.

Kávézó épület: A kávézó a földterület középső részén, egy földszintes, magas tetős épületben kerül elhelyezésre, ami külső-belső fogyasztótérrel kerül kialakításra. A kávézóba fedett, nyitott átjáróból, előtéren keresztül lehet bejutni, itt találhatóak a közönségforgalmi vizesblokkok is. Az épület túloldalán a másik átjáróból érhető el a személyzeti bejárat és az üzemeltetéshez szükséges funkciók. A kávézó mindkét köztér felé nyitott, teraszos kiszolgálótere jó idő esetén teljesen kinyílhat a szabadba.

Közösségi tér: A koncepció szerint a fejlesztés során megvalósuló új épületek által keretezett, rendezvénytérként is használható, védett, parkszerű tér jön létre.

Gyerekfoglalkoztató épület: a gyerekfoglalkoztatót a földterület keleti részén, egy földszintes, magas tetős épületben helyezik el. Az épület szerkezeti koncepciója megegyezik a kávézó épülettel. Az épület többek között közlekedő, foglalkoztató, mosdó, raktár funkciójú helyiségeket foglal magába.

Parkoló kialakítása: a parkolás a Deák F. utcai fejlesztéssel érintett ingatan közelében a Séd patak keleti oldalán meglévő parkoló terület 36 parkolóhellyel történő bővítésével valósul meg.

Díszvilágítás:

A projektelem keretében a következő helyszínek díszvilágításának kivitelezése történik: Tűztorony, Szent István völgyhíd, Hősök kapuja, Városháza.

A projekt konzorciumi partnerei által megvalósított projektelemek/tevékenységek:

Balatongyörök Község Önkormányzata: Szépkilátó helyszínén egy pihenő hely, mely a Balaton térségben található várakat mutatja be (elsőként kiemelve a helyi kapcsolódást és a veszprémi várat).

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány: Kiállítási tartalom és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztés, kiállítási koncepció elkészítése. Komplex marketing tevékenység.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Turisztikai szakértői szolgáltatás.

Kapcsolódó oldal: > Fedezd fel a veszprémi tornyok titkát!

 

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007