Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése

 

A projekt címe:

„MárkóBánd települések irányába kerékpárút építése”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 501 600 000,- Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

Kedvezményezett által vállalt önrész:  54.133,- Ft

A projekt zárás várható időpontja: 2023. 09. 30.

A pályázat célja

Veszprém MJV közigazgatási határáig tartó, Márkó-Bánd Községek TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében megépülő kerékpárútjaihoz csatlakozó kerékpáros nyomvonal kialakítása.

Jelen pályázat célja, hogy Veszprém, Márkó és Bánd települések kerékpáros összeköttetése zavartalan legyen. A kerékpárút megépítésének kettős célja van, Veszprém kerékpáros megközelíthetősége biztonságossá teszi a hivatásforgalmi célú kerékpáros közlekedést, emellett a kijelölt nyomvonal turisztikai célú hasznosítása is kiemelten fontos.

Kerékpárút építése, amely a Veszprémvölgyi út aszfalt burkolatához csatlakozva indul és VeszprémBánd közigazgatási határáig tart 4465 m nyomvonal hosszúsággal.

A nyomvonal a Csatár-hegy tövében, a Séd patak bal oldalán (folyásirány szerint a jobb oldalon) halad a meglévő mezőgazdasági úton, a 8-as főút alatti átvezetése az 55+700 km űrszelvényben, a Séd mellett, a meglévő közúti híd alatt történik.

A nyomvonal hossza 4465 méter, amit a teljes hosszban építeni kell. A mezőgazdasági területek elérhetősége és a biztonságos kerékpáros forgalom lebonyolítása miatt 3- 4 méter (kitérőknél 5,5 méter) forgalmi sáv szélességű, 2% oldalesésű vegyes használatú út kerül kialakításra 0,5 méter szélességű, mechanikai stabilizációs padkával, kivéve egy 175 méter hosszúságú szakaszt, ahol 2x1 sávos 1,5 méter forgalmi sáv szélességű kerékpárút épül. A kerékpárút a 8- as főút bővítése miatt 63 méter hosszon murva burkolattal lesz ellátva.

A nyomvonal keresztülhalad a Veszprém város ivóvíz ellátását biztosító Séd völgyi vízbázison és megtartja a termelő-, tartalék és figyelő kutak hidrogeológiai védőtávolságait.

A nyomvonal az 1+850 km szelvényben keresztezi a 22. sz. hadiutat, amelynek csomópontjában a lánctalpas hadijárművek igénybevétele miatt a burkolat megerősítésre kerül és mindkét irányban sárrázó lesz kialakítva a csomópont burkolatával megegyező pályaszerkezettel.

A projekt keretében kialakításra kerül közösségi kerékpár rendszer V-Bike néven, 8 db állomás telepítése, 122 db hibrid dokkoló hely kiépítése és 84 db kerékpár beszerzése, teljes infrastruktúra kiépítéssel.

 

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007