Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása

 

A projekt címe:

„Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00004

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 286.307.893 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2022. 05. 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely az épület fűtéséhez felhasznált fűtési hő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez. Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség nyílik az épületek hőtechnikai paramétereinek javításával a fűtési hő felhasználásának csökkentésére. A beruházás a környezetet tehermentesíti, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Aprófalvi Bölcsőde épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.

Energetikai célú beavatkozások:

- az épület külső oldali hőszigetelése
- az épület külső nyílászáróinak cserélése
- lapostető hő-, és víz elleni szigetelése
- űtéskorszerűsítés
- naperőmű létesítése
- konyha elektromos üzemre történő átalakítása.

A projekt átfogó céljai:

- A beruházás alapvető célja a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

- Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését, olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek.

- Az épület megújítása hozzájárul az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság megvalósításához.