Veszprém, az energiatudatos város

 

A projekt címe:

Veszprém, az energiatudatos város

A projekt azonosító száma:

KEHOP-5.4.1-16-2016-00142

Szerződött támogatás összege:  4 671 999,- Ft

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárásának időpontja: 2020.09.30.

A projekt 100%-os támogatással az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósult meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja és vezérfonala az energiatudatosság (energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiák) szemléletének közvetítése rámutatva ezáltal a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szinergiájának szükségességére és fontosságára.

További kiemelt cél, hogy az elérni kívánt célcsoportok az energiatakarékosság felé vezető gyakorlati ismereteket közvetlen megtapasztalás és ismeretszerzés útján, élmények formájában sajátítsák el, ezáltal is biztosítva az interaktivitás megvalósulását és a célcsoportok aktív elérését.

Tervezett tevékenységek

A projekt 3 db települési figyelemfelhívó akcióval (Fenntarthatóság mindenkor, Nyitott Műhely, Energiastand), 2 db interaktív tematikus szemléletformálási programsorozattal (Veszprémi Energianapok, Mérhető megtakarítások), 1 db az önkormányzat dolgozóinak szervezett fórummal, médiakampánnyal, 4 db, az energiatudatosságot segítő tanulmányúttal és aloldal létrehozásával, működtetésével szolgálja a fenti célok megvalósulását.

Célcsoportok

Veszprém lakossága, Veszprém művészei, veszprémi családok, veszprémi kisgyermekes családok, önkormányzat és intézményeinek munkatársai, diákok és pedagógusaik

A “Veszprém, az energiatudatos város” c. projektet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csalán Környezet - és Természetvédő Egyesület konzorciumi formában kívánja megvalósítani.

A projektben foglalt szakmai tartalom megvalósításának sikerességét a konzorciumi partnerek korábbi tapasztalatai, illetve a Csalán Egyesület szakmai referenciája biztosítja.

A projekt fő célkitűzése, hogy az energiatudatos lépések valóban megvalósuljanak a célcsoport életében, ezáltal az energiahatékonyság és -tudatosság szintje tovább nőjön, mely újabb mintaként szolgál a város és környezete lakosságának.

Eszköztárunkban innovatív módszereket alkalmazunk a gyakorlati tapasztalatszerzés megvalósulása érdekében, az energiatudatosság jó példákkal való ösztönzése, az egyénre szabott igényekre adott válaszokkal, ismeretekkel segítjük elő céljaink megvalósulását.

További információ:

A pályázat részletes szakmai tartalmáról, a projekt előrehaladásáról részletes információk érhetőek el konzorciumi partnerük honlapján itt >>

 

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007