Klímastratégia kidolgozása

 

A projekt címe:

Veszprém Megyei Jogú Város klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása

A projekt azonosító száma: 

KEHOP-1.2.1-18-2019-00247

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 19 975 669 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.04.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP 1.2.1. pályázat keretében az Önkormányzat a Jutasi út  Aradi vártanúk útja  Aulich utca  Haszkovó utca és a Munkácsi utcák által határolt lakótelepi terület szociális város-rehabilitációval érintett részére kívánja elkészíteni a klímastratégiát és a részletes akcióterületi tervét, amelyet részben a szociális város-rehabilitációval elkezdett beavatkozások folytatásának tekintünk.

Másrészről viszont ezt indokolja az is, hogy számos zöldterület még elhanyagolt és rossz állapotban van most is, hiányzik az egységes szemlélet, illetve a magasházas beépítettség is ezt kívánja, tekintettel az energetikailag alacsony hatékonyságú épületekre.

A városrészi klímastratégia elkészítését indokolja a helyi lakosság és az intézmények nagy számú jelenléte, ahol a szemléletformálásra a leginkább szükség lehet.

A klímaprogram következtében közvetlen eredményként célozzuk meg, hogy nőjön az energia megtakarítás mértéke, a lakóépületek fűtési költsége pedig csökkenjen.

 A rehabilitációs program folytatásaként további közterek, zöldterületek újulnak meg. A zöldfelületek megújulása pedig nemcsak környezetesztétikai szempontból pozitív, hanem több széndioxid megkötésével a légszennyezettség, valamint a por- és zaj ártalmak mértékének csökkenéséhez is hozzájárul.

A stratégia időtávja 20182030 közötti időszakra terjed ki.

A klímastratégia mellett az alábbi tevékenységek valósulnak meg a pályázat keretében:

- Komposztálás népszerűsítése 4 workshopon a lakosság számára
- „Vadvirágos piknik”
- Információs tábla kampány
- Médiakampány lebonyolítása
- „Klímavédelem” ismeretterjesztő kiadvány
- Klímavédelmi aloldal működtetése
- „Gyermekeink és vizeink” kampány
- Bemutatóhely kialakítása.

Letölthető dokumentum:

icon Veszprém, Jutasi út – Aradi vértanúk útja – Aulich Lajos utca – Haszkovó utca – Munkácsy Mihály utca által határolt lakóterület helyi klímastratégiája (1.97 MB)

 


Klímavédelmi videók

 
A képre duplán kattintva teljes képernyős lejátszásra vált,  
amiből az Esc billentyűvel léphet ki   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007