Kulturális negyed

A fejlesztés egyik célja, hogy az intézmények és az akcióterület zöld felületét összekapcsolja, a fejlesztés által élettel töltse meg ezt a fontos belvárosi részt.

 

A projekt címe:

Kulturális negyed

A projekt azonosítószáma:

TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002

Kedvezményezett neve:

Veszprém MJ Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 2 906 300 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt zárás várható időpontja: 2023. június 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezési terület Veszprém központjában, az Egyetem utca – Megyeház tér – Erzsébet sétány – Erzsébet liget által határolt területen helyezkedik el.

A beavatkozással érintett területtel több, a város szempontjából fontos intézmény közvetlen határos.

A fejlesztés egyik célja, hogy az intézmények és az akcióterület zöld felületét összekapcsolja, a fejlesztés által élettel töltse meg ezt a fontos belvárosi részt.

A tájépítészeti koncepció a teljes területre komplex, szabadtér- és parkhasználati célokat előtérbe helyező, a rekreációs és reprezentációs igényeket is megfelelően kielégítő javaslatot fogalmaz meg.

A terület jól elkülöníthetően három fő egységre bontható, melyek az alábbiak:

- Kálvária-domb területe

- Erzsébet sétány területe

- Erzsébet liget területe.

A Kálvária-domb és a Laczkó Dezső Múzeum közötti területrész gyalogos közlekedési és rendezvényterületként definiálódott.

A terület burkolt- és növényfelületeinek találkozásánál szórt burkolattal rendelkező berendezési sávok kerültek létrehozásra.

Ezek a sávok a teljes fejlesztési koncepción átívelő elemként jelennek meg. A múzeum főbejáratának tengelyére illeszkedve helyezkedik el a dombtetőn lévő templomrom megközelítését szolgáló, lépcsősor és rámpa.

Az építészeti koncepcióhoz igazodóan, a felújított támfal mentén sétányokat alakítunk ki.

Az Erzsébet sétány és a Bakonyi Ház környezetének rendezésekor figyelembe vettük a terület sávos irányultságait, térépítészetileg is kezelve ezen erőteljes tagolódást és a projektterületek közötti átmeneteket is.

A Megyeház tér délnyugati részén épül meg a tervezett rendezvénytérhez kapcsolódóan a pavilon jellegű épület, melyben egy kisebb kávézó létesül.

A kisméretű épület visszafogott anyaghasználatával és egyszerű, de karakteres tömegalakításával megfelelő kontrasztot képez az egykori támfalakkal, ill. a Kálvária-domb zöld környezetével és egyben felidézi az egykori beépítést is.

A kávézó kiindulópontja annak a tervezett falsétánynak, mely a Komakút térre és Megyeház útra néző, Kálvária domb alatti egykori beépítés meglévő támfalai mentén haladva az Erzsébet tér felől alternatív akadálymentes gyalogos kapcsolatot biztosít az Egyetem utca, ill. a Szent Miklós templomrom felé is.

A burkolt sétány egy darabig a megerősített/kiegészített támfalak belső oldalán halad, ezt a II. Világháborús emlékmű előtti falszakasznál a fal külső oldalán vezetett fémszerkezetű konzolos rámpa váltja fel, mely az Egyetem utcánál a támfalhoz részben visszatöltött részen burkolt gyalogos rámpával végződik.

A Falsétány a Kávézó - Kilátó terasszal együtt a Kálvária-domb új, identitást meghatározó elemeként kíván létrehozni a fejlesztés súlypontjában egy – akár projekthordozó – jel értékű helyet.

A pályázat része az Erzsébet liget területe, illetve a sétány és a liget összekötését biztosító terület. A jelenleg is zöldterület megújításra kerül.

A meglévő növényfelületek kezelése mellett, új cserje- és hagymás növényfelületek kerülnek kialakításra.