Szent Miklós-szegi Kálvária-domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése

 

A projekt címe: Szent Miklós-szegi Kálvária-domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 255 000 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt zárás várható időpontja: 2022. december 31. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezési terület a Megyeház tér – Egyetem utca – Erzsébet sétány által határolt belvárosi részen helyezkedik el.

A fejlesztés egyik célja, hogy a környező intézmények és az akcióterület zöld felületét összekapcsolja, a fejlesztés által élettel töltse meg ezt a fontos belvárosi részt. Ennek szellemében a Megyeház téren átfutó út déli oldalán elhelyezkedő, a Kálvária-domb és a Laczkó Dezső Múzeum épülete közötti térrész jelenleg kiterjedt, sok tekintetben rendezetlen parkolófelületként üzemelő terület átépítése, a parkolók elbontása, azok más helyen történő pótlása szükséges.

A tájépítészeti koncepció a teljes területre komplex, szabadtér- és parkhasználati célokat előtérbe helyező, a rekreációs és reprezentációs igényeket is megfelelően kielégítő javaslatot fogalmaz meg.

A Kálvária-domb és a Laczkó Dezső Múzeum közötti területrész gyalogos közlekedési és rendezvényterületként definiálódott, ahol a rendezvények színvonalas megtartásához szükséges színpad is elhelyezésre kerül.

A terület burkolt- és növényfelületeinek találkozásánál szórt burkolattal rendelkező berendezési sávok kerültek létrehozásra.

Az Erzsébet sétány és a Bakony Ház környezetének rendezése során az etnobotanikus kert bővítésére kerül sor.

A Kálvária-dombon található, középkori Szent Miklós templom feltárt alapfalának megközelíthetőségét a domboldalon felfutó rámpa biztosítja. A környező zöld felületek rendezése, utcabútorok kihelyezése is a projekt keretében kerül megvalósításra.

Lehetőség nyílik a Szent Miklós templomrom környezetének részben akadálymentes megközelítésére is. A rom mellé kulturális hagyományok, örökség bemutatására alkalmas térelemként részletes ismertető tábla kerül elhelyezésre.

 

 

 
    Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007